26.7.2017

Zápis z mimořádné  VS konané dne 23.7.2017 zveřejněn v členské sekci.

 

 

 

26.7.2017

Zápis z mimořádné VS konané dne 23.7.2017 zveřejněn v členské sekci.

ZV 20.8.2017 Lechovice

Zkoušky vloh jsou již plně obsazeny !

19.7.2017 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU MSKAO V ZÁKUPECH PRODLUŽENA DO 21.7.2017!!!

Sdruženou výstavu Zákupy je možné nahlásit do pátku 21.7. - již přijímáme POUZE ONLINE PŘIHLÁŠKY!!!

Informace k zasílání přihlášek najdete na příslušné stránce pod odkazem zde.
Pro aktuální statistiky přihlášených klikněte sem.

Těšíme se na vaši hojnou účast na historicky první SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ MSKAO V ZÁKUPECH...

6.7.2017 Vyjádření předsedy

Vážení členové klubu,

dovolte mi , abych se i já vyjádřil k situaci posledních dnů. Jak jsem již dříve avízoval, podali rezignaci postupně 4 členové výboru. Důvody k rezignaci měli různé. U některých se jednalo o rodinné a časové důvody, jiní již nechtěli pracovat ve výboru protože podali rezignaci členové výboru s kterými udržují přátelský vztah.

Člen klubu, který příjme funkci ve výboru klubu, by si měl jasně uvědomit, že přestože je to funkce dobrovolná, musí být vykonávána ze vší zodpovědností a dle úkolů, které z této funkce plynou. Klub jako spolek je právnickou osobou se všemi důsledky, které z tohoto institutu vyplývají. Já, jako předseda spolku jsem zcela zodpovědný za chod klubu. Jsem zodpovědný za chod klubu nejen vůči členské schůzi jako nejvyššímu orgánu spolku, ale také vůči celé členské základně.

Zápis z výborové schůze ze dne 11.6.2017, jsem odsouhlasil a dal na vědomí členům klubu, protože odpovídá jednání na této výborové schůzi.

Tento zápis byl podnětem k vášnivé diskuzi na webu a sociálních sítích. Diskuze rozpoutaná rezignující místopředsedkyni Bc. Kateřinou Hulíkovou, je založená na polopravdách a vykonstruovaných podnětech tak, aby co nejvíce pošpinila zbývající členy výboru. Tito zbývající členové výboru dále pracují na předem naplánovaných akcích tak, aby tato nepříjemná situace neovlivnila žádnou z nich. Důkazem toho je kondiční výcvik pro členy klubu ve dne 30.6 - 1.7.2017, který proběhl k naprosté spokojenosti všech na něm přítomných. Dále se již pracuje na akcích pro rok 2018, které byly výborovou schůzi 11.6.2017 odsouhlaseny. Ohrazuji se proti výrokům některých členů klubu na sociálních sítích. Dle mého zůstali ve funkcích lidé zodpovědní, znalí klubové problematiky a věřím, že se nenechají znechutit a budou ve své práci pokračovat i nadále se stejným nasazením.

Místopředsedkyně Bc. Kateřina Hulíková, byla na výborové schůzi dne 26.6.2016 pověřena bývalou předsedkyní paní Olgou Vránovou zajištěním Speciální výstavy klubu při Sdružené výstavě v Zákupech. Tuto, tak jako klubovou výstavu při Oblastní výstavě v Náměšti na Hané se výbor klubu rozhodl pořádat na základě nabídek z emailové pošty, kterou paní předsedkyně přednesla. Dle nabídky měla být klubová výstava v Náměšti na Hané pouze s drobnými náklady na nákup případného ocenění, výstava v Zákupech plně hrazena z výstavních poplatků za přihlášené psy. Tento návrh na pořádání výstav výbor odsouhlasil, protože se jevilo, že tyto výstavy nezatíží finanční rozpočet klubu.
Klubová výstava v Náměští na Hané již proběhla. Ing. Karolína Vybíralová, která byla pověřena jejím zajištěním se úkolu zhostila velmi dobře . Na návrh ekonoma byla bez jakýchkoliv průtahu sepsaná dohoda s OMSem o pořádání výstavy a stvrzeny podmínky za jakých bude pořádána. Celá výstava proběhla velmi dobře.

Se vstupem do funkce jsem si prostudoval všechny zápisy z předchozích výborových schůzí . V zápise ze dne 20.8.2016 je náhle zmiňována odměna za posuzování rozhodčího, cestovné a nocležné pro rozhodčího. V žádných dalších zápisech není o pořádání výstavy v Zákupech žádná konkrétní informace. Proto jsem na výborové schůzi dne 11.6.2017 vznesl na Bc. Kateřinu Hulíkovou tři dotazy. Nemohl jsem takto učinit dříve, neboť z předchozí výborové schůze, která se konala bezprostředně po mém zvolení do funkce, se omluvila.

  • kdo učinil dohodu s MVP Mladá Boleslav o dělení nákladů na rozhodčí Jadwigu Konkiel, kdy tato rozhodčí má posuzovat den před Speciální výstavou mezinárodní výstavu v Mladé Boleslavi. 
  • jak by případně bylo provedeno uhrazení služného
  • co se stane v okamžiku, když se na Speciální výstavu nepřihlásí dostatek psů a nebudou tak vytvořeny finance na pokrytí nákladů spojených s výstavou.

Dostalo se mi pouze odpovědí „nevím, zjistím“.

Z mého logického úsudku by tak došlo k předem nedomluvenému finančnímu zatížení klubu, protože tato výstava nebyla plánovaná a odsouhlasena výborem s finančním nákladem. Očekával bych, že pokud by se Bc. Hulíková zabývala organizací průběžně, byly by jí tyto zásadní informace dva měsíce před termínem výstavy známy. Proto jsem zaujal stanovisko a nechal zapsat do zápisu, že pokud vzniknou náklady spojené s výstavou v Zákupech, půjdou k tíží osoby odpovědné za zajištění výstavy. Proti tomuto bodu zápisu se Bc. Kateřina Hulíková dle mého zcela neoprávněně ohradila, neboť každý člen výboru by měl svěřené úkoly plnit včas a ku prospěchu klubu.

Věřím, že jsem přispěl k vysvětlení situace a každý z členů má možnost utvořit si vlastní názor.

Josef Novák předseda klubu

 

6.7.2017 Oznámení o proběhnutí hlasování o kooptaci nového člena výboru

Ve dnech 29.6 a 30.6 2017 proběhlo elektronické (korespondenční) hlasování výboru ve věci kooptace nového člena výboru do funkce .

Tento způsob hlasování byl dohodnut a odsouhlasen jednomyslně všemi členy výboru na výborové schůzi dne 19.3.2016.

Na základě tohoto hlasování byl kooptován do výboru do funkce tiskového referenta pan Jiří Rada.

O své chuti pracovat pro klub nás přesvědčil zejména tehdy, kdy jako řadový člen klubu se aktivně podílel na organizaci letošního výcvikového kurzu ve Svobodných Heřmanicích. Věříme, že se rychle zorientuje ve své funkci , bude platným členem výboru a bude pracovat se stejným nasazením jako dříve.

Výboru klubu došla rezignace níže uvedených členů výboru.


Ing. Antonín Halla                           6.5.2017
Ing. Lucie Studýnková                    12.6.2017
Bc. Kateřina Hulíková                     26.6.2017
Ing Karolína Vybíralová                  26.6.2017 

Výbor  bude postupovat v souladu se stanovami klubu a právními předpisy.

O dalším postupu budeme členy informovat.

22.6.2017

Srdečně Vás zveme na další klubovou akci:

Speciální výstavu MSKAO, která se bude konat při Sdružené výstavě Zákupy
v neděli 13.8.2017 na státním zámku Zákupy u České Lípy.

Uzávěrka: 7.7.2017. Potřebné informace vč. online přihlášky naleznete na webu www.vystava.danitty.com

Naše plemena bude posuzovat p. Jadwiga Konkiel z Polska, dlouholetá úspěšná chovatelka irských setrů
a zkušená mezinárodní rozhodčí pro VII. a VIII. skupinu FCI.

Těšíme se na Vaši početnou účast!

Za organizační tým,
Bc. Kateřina Hulíková
Místopředseda MSKAO 

9.6.2017

Byl aktualizován seznam chovných psů a fen plemene irský setr. Nově uchovněni byli 3 jedinci, z toho 1 pes a 2 feny:

Agar Akimbo Daisy Rain, maj. Zdeňka Kořínková
Grácie Červený vítr, maj. Ing. Stanislav Mraček
Arina od Náplavky, maj. Jan Hýsek

Majitelům gratuluji a přeji mnoho chovatelských úspěchů!
Bc. Kateřina Hulíková
Poradce chovu IS

20.5.2017

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZKOUŠKY VLOH

V sekci Zkoušky vloh byla vložena výsledková listina zkoušek ze dne 14.5.2017, které se konaly ve Svobodných Heřmanicích, okres Bruntál.

 

17.5.2017

Milí členové MSKAO,

Ing. Stanovský se bohužel ze zdravotních důvodů nemůže naší výstavy zúčastnit, proto jsme byli nuceni přistoupit ke změně a k pozouzení Vašich psích svěřenců jsme pozvali jinou specialistku na naše plemena - paní SIMONU SVATOŇOVOU, která se intenzivně věnuje chovu pointerů. Paní Svatoňová bude posuzovat všechna naše plemena a už se na Vás moc těší!

Navíc je prodloužena druhá uzávěrka přihlášek až do 23.5.2017, takže máte ještě spoustu času na zaslání přihlášek anebo využití snadného přihlášení přes Dog Office www.dogoffice.cz.

Seznam dosud přihlášených jedinců podle plemen najdete zde.

Za organizační tým,
Bc. Kateřina Hulíková
Místopředseda MSKAO

9.5.2017

V sobotu 6.5.2017 se za nádherného počasí konal již XX. ročník KLUBOVÉ VÝSTAVY v zámeckém parku ve Slakově u Brna. 
Bylo pro nás velice milé uvítat hlavní rozhodčí Hanu Kunfalvi, která se ujala posuzování třídy štěňat, dorostu a celého plemene gordon setr a italského rozhodčího, Dominica Di Matteo - chovatele irských setrů. Celkem tato dvojice posoudila 131 jedinců. 

VÍTĚZEM KLUBOVÉ VÝSTAVY se stal nádherný irský setr NUCKY OF MCBIRDY manželů Lauwers z Belgie.
Na druhém místě se umístil anglický setr BAILEYS SHERADIN'S STAR Agaty Bujnowicz z Polska a na třetím gordon setr CEDRIC  Z HOLUBICKÉ STRÁNĚ Jakuba Doležal.

Gratulujeme všem vystavovatelům a děkujeme všem zúčastněným za nádherně strávený den a těšíme se nashledanou na další klubové akci MSKAO!

za všechny organizátory
Ing. Lucie Studýnková

m BIS IS2

Kompletní výsledky najdete zde

 

6.5.2017

Dva nové vrhy gordonsetrů!

Z HOLUBICKÉ STRÁNĚ - matka Berreta z Holubické stráně
SANTINI'S LEGACY - matka Al Berta Scotch do Pole

Více informací v příslušné sekci na webu.

6.5.2017

Na webu zveřejněn nový chovný jedinec - CEDRIC Z HOLUBICKÉ STRÁNĚ, majitel Jakub Doležal.