28.8.2017

V sekci Mezinárodní FT naleznete propozice k akci Mezinárodní field trials - letního typu s zadaváním titulu CACIT, CACT ve Svobodných Heřmanicích ve dnech 8 až 13.9.2017. Členové MSKAO zdarma. Více informací zde.

28.8.2017

V příslušné sekci byly zvěřejněny celkové výsledky ZV -  ( Bažantnice Hrušovany nad Jevišovkou 20.8.2017 )

21.8.2017

Proběhla aktualizace informací a propozic k akci MEMORIÁL ALOISE SKLENÁŘE zde

21.8.2017

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH - 20.8.2017 konané v bažantnici Hrušovany nad Jevišovkou ,

Vítězové:

KO IVAR AFOLI - vůdce František Zahradníček I. cena 225 bodů CACT

Pointr IR Z OKLIKOVA - vůdce František Zahradníček I.cena 225 bodů CACT

Irský setr EBONY MAHAGONY BEAUTY - vůdce Miroslava Němcová I. cena 225 bodů CACT

Irský setr Y-KENTIGERNA Z HRADISKA RÁJCE - vůdce Aleš Pernica I.cena 225 bodů res. CACT

Vítězům blahopřejeme.

 

 

14.8.2017 Speciální výstava MSKAO Zákupy 13.8.2017

První Speciální výstavu MSKAO, která byla pořádána v rámci Sdružené výstavy ohařů v Zákupech u České lípy, máme za sebou. Celý výstavní den nás provázelo proměnlivé počasí od sluníčka, přes lehký deštík až po vyvrcholení celé akce - parádní liják na vyhlášení nejlepších jedinců celé výstavy. Statečné handlerky se ale nezalekly a pro svá ocenění se vydaly do čestného kolečka za doprovodu deště štěstí...
Všechna naše plemena posuzovala polská specialistka, paní Jadwiga Konkiel a ze všech přihlášených a prezentovaných anglických ohařů vybrala následující vítěze:
POI Barri z Miroslavského dvora
AS Blue Baltic's Lawrence of Arabia
GS Zir z Holubické stráně
IČBS Debbie Redmore
IS Ardbraccan Talisman

Zajímavý byl pak výběr Vítězů výstavy, kdy všichni přítomní rozhodčí obodovali každého BOB přítomných plemen, tedy anglický setr, gordonsetr, irský červenobílý setr, irský setr, maďarský ohař drátosrstý, maďarský ohař krátkosrstý, německý drátosrstý ohař, německý krátkosrstý ohař, pointer a pudlpointr a součet všech bodů určil Vítězem výstavy německého krátkosrstého ohaře, který byl následovaný IRSKÝM SETREM a na třetím místě se umístil ANGLICKÝ SETR!!!

Kompletní výsledky najdete pod odkazem zde.
V průběhu závěrečných soutěží se také vysílalo online video - je jich celá řada a najdete je na FB stránce celé události.

Fotogalerie budeme postupně doplňovat.
Všem úspěšným gratulujeme ke zisku krásných ocenění a majitelům a návštěvníků děkujeme za přízeň! Veliké poděkování patří také celému organizačnímu týmu za vytvoření příjemné atmosféry!

9.8.2017 Změna místa konání ZV

POZOR!! Vzhledem k trvajícímu suchu a nevyhovujícím krytinám, přesouváme zkoušky vloh 20.8.2017 do terénů bažantnice v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Sraz účastníků v 7:00 až 7:30 na lovecké chatě - Litobratřická 789, Hrušovany nad Jevišovkou

N 48°50.90250', E 16°24.50953'

Občerstvení zajištěno

9.8.2017 Podzimní zkoušky

Prosíme všechny zájemce o podzimní zkoušky, aby si řádně nastudovali propozice akce a předešli tak zbytečnému nedorozumění. Naleznete zde

8.8.2017 Speciální výstava Zákupy u České Lípy
Finální rozpis kruhů a časový harmonogram vystavovaných plemen najdete pod tímto odkazem...

Všem byly rozeslány vstupní listy. Zkontrolujte prosím svou e-mailovou schránku a v případě, že jste vstupní list neobdrželi, nebo že na něm naleznete nějaké nesrovnalosti, nás prosím neprodleně kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pořadatelé zajistili parkování na dvou parkovištích:
P2 - parkoviště dole u hlavní brány na louce za kulturákem
P3 - velké parkoviště vzadu za zámkem

P2 je blíže ke kruhům, ale pravděpodobně nebude stačit kapacitou. Kdo se nevejde na P2, prosím jeďte na P3 a nesnažte se parkovat někde v ulicích, na náměsti apod. Nejezděte mimo prostory označené páskou!! Děkujeme.
Vstup do zámku bude možný jak spodní velkou branou, tak horní menší brankou. Čísla budou vydávána dole, takže kdo přijde horní brankou, vyzvedne si čísla dole u brány hlavní poté, co projde parkem.

26.7.2017

Zápis z mimořádné  VS konané dne 23.7.2017 zveřejněn v členské sekci.

 

 

 

26.7.2017

Zápis z mimořádné VS konané dne 23.7.2017 zveřejněn v členské sekci.

ZV 20.8.2017 Lechovice

Zkoušky vloh jsou již plně obsazeny !

19.7.2017 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU MSKAO V ZÁKUPECH PRODLUŽENA DO 21.7.2017!!!

Sdruženou výstavu Zákupy je možné nahlásit do pátku 21.7. - již přijímáme POUZE ONLINE PŘIHLÁŠKY!!!

Informace k zasílání přihlášek najdete na příslušné stránce pod odkazem zde.
Pro aktuální statistiky přihlášených klikněte sem.

Těšíme se na vaši hojnou účast na historicky první SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ MSKAO V ZÁKUPECH...

6.7.2017 Vyjádření předsedy

Vážení členové klubu,

dovolte mi , abych se i já vyjádřil k situaci posledních dnů. Jak jsem již dříve avízoval, podali rezignaci postupně 4 členové výboru. Důvody k rezignaci měli různé. U některých se jednalo o rodinné a časové důvody, jiní již nechtěli pracovat ve výboru protože podali rezignaci členové výboru s kterými udržují přátelský vztah.

Člen klubu, který příjme funkci ve výboru klubu, by si měl jasně uvědomit, že přestože je to funkce dobrovolná, musí být vykonávána ze vší zodpovědností a dle úkolů, které z této funkce plynou. Klub jako spolek je právnickou osobou se všemi důsledky, které z tohoto institutu vyplývají. Já, jako předseda spolku jsem zcela zodpovědný za chod klubu. Jsem zodpovědný za chod klubu nejen vůči členské schůzi jako nejvyššímu orgánu spolku, ale také vůči celé členské základně.

Zápis z výborové schůze ze dne 11.6.2017, jsem odsouhlasil a dal na vědomí členům klubu, protože odpovídá jednání na této výborové schůzi.

Tento zápis byl podnětem k vášnivé diskuzi na webu a sociálních sítích. Diskuze rozpoutaná rezignující místopředsedkyni Bc. Kateřinou Hulíkovou, je založená na polopravdách a vykonstruovaných podnětech tak, aby co nejvíce pošpinila zbývající členy výboru. Tito zbývající členové výboru dále pracují na předem naplánovaných akcích tak, aby tato nepříjemná situace neovlivnila žádnou z nich. Důkazem toho je kondiční výcvik pro členy klubu ve dne 30.6 - 1.7.2017, který proběhl k naprosté spokojenosti všech na něm přítomných. Dále se již pracuje na akcích pro rok 2018, které byly výborovou schůzi 11.6.2017 odsouhlaseny. Ohrazuji se proti výrokům některých členů klubu na sociálních sítích. Dle mého zůstali ve funkcích lidé zodpovědní, znalí klubové problematiky a věřím, že se nenechají znechutit a budou ve své práci pokračovat i nadále se stejným nasazením.

Místopředsedkyně Bc. Kateřina Hulíková, byla na výborové schůzi dne 26.6.2016 pověřena bývalou předsedkyní paní Olgou Vránovou zajištěním Speciální výstavy klubu při Sdružené výstavě v Zákupech. Tuto, tak jako klubovou výstavu při Oblastní výstavě v Náměšti na Hané se výbor klubu rozhodl pořádat na základě nabídek z emailové pošty, kterou paní předsedkyně přednesla. Dle nabídky měla být klubová výstava v Náměšti na Hané pouze s drobnými náklady na nákup případného ocenění, výstava v Zákupech plně hrazena z výstavních poplatků za přihlášené psy. Tento návrh na pořádání výstav výbor odsouhlasil, protože se jevilo, že tyto výstavy nezatíží finanční rozpočet klubu.
Klubová výstava v Náměští na Hané již proběhla. Ing. Karolína Vybíralová, která byla pověřena jejím zajištěním se úkolu zhostila velmi dobře . Na návrh ekonoma byla bez jakýchkoliv průtahu sepsaná dohoda s OMSem o pořádání výstavy a stvrzeny podmínky za jakých bude pořádána. Celá výstava proběhla velmi dobře.

Se vstupem do funkce jsem si prostudoval všechny zápisy z předchozích výborových schůzí . V zápise ze dne 20.8.2016 je náhle zmiňována odměna za posuzování rozhodčího, cestovné a nocležné pro rozhodčího. V žádných dalších zápisech není o pořádání výstavy v Zákupech žádná konkrétní informace. Proto jsem na výborové schůzi dne 11.6.2017 vznesl na Bc. Kateřinu Hulíkovou tři dotazy. Nemohl jsem takto učinit dříve, neboť z předchozí výborové schůze, která se konala bezprostředně po mém zvolení do funkce, se omluvila.

  • kdo učinil dohodu s MVP Mladá Boleslav o dělení nákladů na rozhodčí Jadwigu Konkiel, kdy tato rozhodčí má posuzovat den před Speciální výstavou mezinárodní výstavu v Mladé Boleslavi. 
  • jak by případně bylo provedeno uhrazení služného
  • co se stane v okamžiku, když se na Speciální výstavu nepřihlásí dostatek psů a nebudou tak vytvořeny finance na pokrytí nákladů spojených s výstavou.

Dostalo se mi pouze odpovědí „nevím, zjistím“.

Z mého logického úsudku by tak došlo k předem nedomluvenému finančnímu zatížení klubu, protože tato výstava nebyla plánovaná a odsouhlasena výborem s finančním nákladem. Očekával bych, že pokud by se Bc. Hulíková zabývala organizací průběžně, byly by jí tyto zásadní informace dva měsíce před termínem výstavy známy. Proto jsem zaujal stanovisko a nechal zapsat do zápisu, že pokud vzniknou náklady spojené s výstavou v Zákupech, půjdou k tíží osoby odpovědné za zajištění výstavy. Proti tomuto bodu zápisu se Bc. Kateřina Hulíková dle mého zcela neoprávněně ohradila, neboť každý člen výboru by měl svěřené úkoly plnit včas a ku prospěchu klubu.

Věřím, že jsem přispěl k vysvětlení situace a každý z členů má možnost utvořit si vlastní názor.

Josef Novák předseda klubu

 

6.7.2017 Oznámení o proběhnutí hlasování o kooptaci nového člena výboru

Ve dnech 29.6 a 30.6 2017 proběhlo elektronické (korespondenční) hlasování výboru ve věci kooptace nového člena výboru do funkce .

Tento způsob hlasování byl dohodnut a odsouhlasen jednomyslně všemi členy výboru na výborové schůzi dne 19.3.2016.

Na základě tohoto hlasování byl kooptován do výboru do funkce tiskového referenta pan Jiří Rada.

O své chuti pracovat pro klub nás přesvědčil zejména tehdy, kdy jako řadový člen klubu se aktivně podílel na organizaci letošního výcvikového kurzu ve Svobodných Heřmanicích. Věříme, že se rychle zorientuje ve své funkci , bude platným členem výboru a bude pracovat se stejným nasazením jako dříve.