3.2.2012

Pro zaregistrované členy klubu byl přidán Zápis z výborové schůze ze dne 29.1.2012.
Registrovaní členové klubu ho naleznou ZDE. Jak se registrovat a přihlásit? Informace v návodech

Kromě zabezpečení konání klubových akcí výbor projednával další změny:

  • Zveřejnění jmen rozhodčích pro Klubovou výstavu 2012 - viz. níže.
  • Seznam vydaných krycích listů - dále již nezobrazovat na webu.
  • Pro chod webu se dohodla zásadní věc - zaručení aktuálnosti informací na webu do deseti dní od jejich obdržení poradci chovu či dalšími zainteresovanými funkcionáři.
  • Změna na postu Tiskového referenta - z důvodu zaneprázdnění paní Nedavaškové tuto funkci přebírá správce webu pan Halla, který již vytvořil Zpravodaj 2/2011.
  • Výbor projednal změny v chovných podmínkách a připravil návrh ke schválení na VČS.
  • Změnu v systému hodnocení "Psa roku MSKAO" tak, aby bylo možné každoročně vyhlásit vítěze - výbor dále upřesní a předloží členům.

UPOZORŇUJI, ŽE VČS 24. BŘEZNA 2012 BUDE VOLEBNÍ!

29.1.2012

Delegace rozhodčích na Klubovou výstavu MSKAO 2012:

BÉATRICE NAUER - Švýcarsko
CHRISTIANE LOHMANN - Německo

Obě rozhodčí jsou dlouholetými chovateli anglických ohařů ("of Santana" a "Lohmann's") a jsou zárukou kvalitního posouzení a tradičně výborné úrovně výstavy.

27.1.2012

UPOZORNĚNÍ

Prosím všechny majitele jedinců, kteří mají zveřejněné detailní informace, aby zachovávali AKTUÁLNOST INFORMACÍ - tzn. při každé změně údajů (absolvovaná výstava, zkoušky a podobně) kontaktujte správce webu, který nové údaje doplní.

Pro ideální funkčnost této služby jsou aktuální informace nutnost.

Seznam jedinců s detailními informacemi (k dnešnímu dni):

ANGLICKÝ SETR

Brita od Cihelny - Lucie Studýnková
Damiolla Tuike Davaroni - Lucie Studýnková + Petr Macek 

GORDONSETR

Britt z Dvorku Čamourku - Radislav Nemet
Quina z Holubické stráně - Karolína Vybíralová
Xsara z Holubické stráně - Zuzana Nedavašková
Bora z Dvorku Čamourku - Jiřina Moravcová
Luisa z Holubické stráně - Zuzana Nedavašková

IRSKÝ SETR

Nefertiti Redweed - Pavel Svoboda

POINTER

Ort z Mešinské hájovny - Aleš Ševčík
Diablo ze Štípek - Martina Müllerová
Marko z Knollovy školy - Zdeněk Andrýsek
Dorotka z Černých blat - Aleš Ševčík

Seznam chovatelských stanic s profilem na klubových stránkách (k dnešnímu dni):

z Holubické stráně - Karolína Vybíralová
Davaroni - Lucie Studýnková 

27.1.2012

Dnes proběhla rozsáhlejší aktualizace podle dodaných podkladů - vyrobeny detailní informace - Xsara z Holubické stráně, majitelka Zuzana Nedavašková.

10.11.2011

Aktualizován seznam chovných jedinců IČBS - přidán pes LARGO BOJANDOLÍ majitele pana Pekárka a fena MERRY Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ, majitel pan Čestmír Šrámek. Merry z Lukovských lánů ponechána mezi chovnými jedinci do odvolání poradcem chovu.

10.11.2011

Na našich stránkách se objevuje stále více DETAILNÍCH INFORMACÍ o chovných jedincích. Máte také zájem o tuto službu, avšak nevíte jaké informace dodat a v jaké podobě? Do NÁVODŮ jsem vložil formuláře pro vepsání těch nejběžnějších informací. Pokud informace dodáte touto cestou, správci webu ulehčíte práci a zároveň urychlíte celý proces vytváření strany.
Toto se samozřejmě týká také PORTRÉTŮ CHOVATELSKÝC STANIC a doplňování psů a fen do seznamů VYŘAZENÝCH JEDINCŮ!
Vše podstatné naleznete >>ZDE<<

1.12.2011

Máme za sebou zatím nejdelší pauzu v aktualizacích a doplňování informací způsobenou prací na Zpravodaji. Doufám, že jste za oněch jedenadvacet dní na stránky nezanevřeli!
Na oplátku jsem dnes vložil hned "dvakrát tři aktualit".
Jedná se o VYDANÉ KRYCÍ LISTY a NAKRYTÉ FENY!
Konkrétně to jsou Žaksien z Luhové seče (IS, Arnošt Cahlík), Dorotka z Černých blat (POI, Aleš Ševčík) a Cuba Libre Sundowner's (GS, Zuzana Bártová). Více informací naleznete samozřejmě v příslušných sekcích!

2.12.2011

Chtěl bych upozornit na krásný příklad provázání informací na našich stránkách.
Začněme ve vydaných krycích listech:
Například: CUBA LIBRE SUNDOWNER'S -> Nakryté feny -> Seznam chovných jedinců.
Zde zjistíme základní informace o jedinci.
Nebo ještě lépe: DOROTKA Z ČERNÝCH BLAT -> Nakryté feny -> Detailní informace.
Zde najdeme veškeré dostupné informace, rodokmen, výsledky výstav, zkoušek, fotogalerii...
Na zahraniční psy je doplněn odkaz na webové stránky odkud pocházejí.

Tyto odkazy jsou samozřejmě přístupné z jakéhokoli kroku. Dochází tak k provázání dvou řetezců:
Seznam chovných jedinců -> Detailní informace (-> případně Portrét stanice)
Vydané krycí listy -> Nakryté feny -> Narozené vrhy

3.12.2011

Pracujeme na zvyšování informovanosti o našich chovných jedincích - doplněny informace o výjimkách z podmínek chovnosti u jedinců, kterých se toto týká. Zatím u anglických setrů a gordonsetrů.

4.12.2011

Kteří chovní jedinci jsou importovaní ze zahraničí? I toto již naše seznamy uvádějí!