ZKOUŠKY VODNÍ PRÁCE - 7. ZÁŘÍ 2014

Vážení přátelé lovecké kynologie a angličanů zvlášť,
dovolte mi, abych Vás seznámil s průběhem a výsledky pořádaných klubových akcí v měsíci září tohoto roku. 

V rámci víkendové akce se ve dnech 6. a 7. září 2014 konaly dvě klubové akce - PODZIMNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ a ZKOUŠKY VODNÍ PRÁCE. Výsledky PZ naleznete v samostatné sekci tohoto webu. Obě akce se konaly pod záštitou OMS Brno město, ve spolupráci s OMS Trutnov.

Druhý den víkendu nastoupili ke zkouškám vodní práce čtyři ohaři. Zastoupení plemen bylo následné: vždy po jednom POI, GS, NKO a ČF. Uspěli tři ohaři, z toho dva v ceně I. a jeden v ceně II, jeden pes neobstál. Více v přehledu výsledků.

Vítězem se stal opět pointer IR Z OKLIKOVA s plným počtem bodů. Majitelem a vůdcem tohoto chovného jedince našeho klubu je výcvikář, pan František Zahradníček.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ
Jméno psa Číslo zápisu Majitel/vůdce Počet bodů Cena Poznámka
Ir z Oklikova POI/10547 František Zahradníček 100 I.  
Ivar Afoli NKO/80355 František Zahradníček 89 I.  
Zira z Holubické stráně GS/6292 Ing. Karolína Vybíralová 83 II. Dohledávka kachny 1
Aran z Rohatska ČF/61403 Helena Pešáková 0 Neuspěl Ochota k práci na hl.vodě 0

Obě akce proběhly v MS Choustníkovo Hradiště, v „ komorním prostředí „ dobře zazvěřené honitby. Psi měli dostatek možností prokázat nejen své vrozené vlohové vlastnosti, ale především svoji upotřebitelnost pro lov drobné zvěře. A tak Ti co uspěli, byli určitě spokojeni, Ti druzí již méně. Ale tak to chodí na každých zkouškách, že ne všem se daří dle jejich představ.

Děkujeme členům MS Choustníkovo Hradiště za propůjčení dobře zazvěřené honitby, mysliveckého zařízení se zajištěným občerstvením a domácí kuchyní. OMS ČMMJ Trutnov za technicko – organizační zabezpečení celé dvoudení akce. Paní Ing. Karolině Vybíralové za krásnou fotodokumentaci, která jistě obohatí naše webové stránky a klubovou ročenku.

Ještě jednou děkujeme a pokud nám to bude umožněno, rádi se budeme vracet.

František Zahradníček
výcvikář MSKAO

 7.9.2014 065