ZKOUŠKY VLOH 2015

TERMÍN KONÁNÍ 3.5.2015

Zkoušky vloh se konaly v prostorách MS Dunávka v Opatovicích u Rajhradu. Stejně jako na soutěži den předcházející, na Derby, rovněž i zde byla poměrně malá účast a tím i nevyužitá možnost získat limitní známky pro splnění chovných podmínek. Zvěře bylo opravdu dostatek, zvláště pernaté včetně koroptví. Sbor rozhodčích pracoval korektně a v mezích platného ZŘ pro ZV. Všichni psi dostali možnost pracovat na pernaté zvěři, což bylo pro ověření vlohových vrozených vlastností velmi důležité.

Výsledky:

přihlášeno 8 psů, dostavilo se 6 anglických ohařů
sbor rozhodčích posuzoval v tomto složení : VR-František Zahradníček, R-Bronislav Procinger, Lubomír Blažek, Zdeněk Putna

Kenneth Morrison, AS, vůdce Milan Švéda, bezchybná práce v typu plemene, výborná souhra s vůdcem, vynikající manýr před zvěří, klidný před i po výstřelu. Pes výborných vrozených vlastností, výjimečného výkonu.
Hodnocen – I.cena, 228 bodů, CACT

Don z Borovinky, POI, vůdce Zdeněk Andrýsek, bezchybná práce v typu plemene, výborná souhra s vůdcem, vynikající manýr před zvěří, klidný před i po výstřelu. Pes výborných vrozených vlastností, výjimečného výkonu.
Hodnocen – I.cena, 228 bodů, CACT

Brienne Blackmoor's Shadow, GS, vůdce Viktor Mára, fena na své mládí výborného systému v typu plemene, dobře ovladatelná, další prací v terénu je nutné propracovat vlohu k vystavování, které sice bylo prokázáno, ale ne v typu pevného vystavení.
Hodnocen – III. cena 184 bodů, vystavování „2"

Safír z Lukovských lánů, RWS, vůdce Mgr. Kateřina Hvězdová, hledání a systém v typu plemene, méně ovladatelný, další prací v terénu je nutné propracovat vlohu k vystavování, které sice bylo prokázáno, ale v typu pevného vystavení.
Hodnocen – III. cena 167 bodů, vystavování „2"

Caffé Racer Manon Lescaut, GS, vůdce Zuzana Nedavašková, fena pracuje v typu plemene, v rukou vůdce, ale nevyužívá možnosti na pernaté. Chybí větší praxe ve zvěři.
Hodnocení – neobstála, vystavování „0"

Emontional Euphoria Everdene, IS, vůdce Věra Vajdíková, fena pracuje v typu plemene, méně ovladatelná, nevyužívá možnosti vystavení na pernaté zvěři. Chybí větší praxe ve zvěři.
Hodnocení – neobstála, vystavování „0"


Komentář výcvikáře (společný pro akci Derby ze dne 2.5.2015, pozn. tiskového referenta)

A nyní se vrátím k celkovému hodnocení předváděných psů. Vzhledem k tomu, že někteří byli viděni po oba dny soutěže a zkoušek, tak také výsledky něco napovídají. Začnu jednoduchou situací, myslivec i sportovní vůdce, pokud se psovi věnují na plný úvazek, mají výborné výsledky (p. Z. Andrýsek, p. M. Švéda). Je samozřejmé, že i zde může dojít k nezdaru, ale ten je ojedinělý a lehce napravitelný. Na straně druhé jsou vůdci převážně sportovního založení, kteří však nedají svému svěřenci to, co potřebuje, aby prokázal svoje, řekněme, nadání.

Zde se naprosto v plné nahotě prokázalo - jsi neovladatelný, neposlušný, méně voditelný (záměrně používám tyto výrazy, protože výkon k nim není v žádném případě stejný), tito jedinci nemohou vystavit a postoupit za zvěří ani na známku 3. Důvod je jasný, navětřenou zvěř chtějí ulovit, je to jejich vášeň a s tou si musí majitel a vůdce poradit, využít ji ve svůj prospěch a v neposlední řadě ve prospěch psa. To se nenaučí každý a ne každý, má tu trpělivost s takovým psem dále pracovat.

Ti, co se přijeli podívat, mohli hodnotit například práci hnědého a černého pointra. Hnědý pes plně v rukou s výborným využitím vloh a tím i umístění na soutěži a poté na zkouškách. Černý pes neovladatelný a nespoutaný lovec v každém okamžiku. Takového psa zvládne zkušený kynolog, začátečník nikoliv, ale pak bude pes tvrdit muziku, protože ostatními vlastnostmi překypuje, jen je dostat do „apelu". Totéž platí i o předváděném jedinci irského červeného setra, kde však je nutné podotknout, že tento pár (vůdce a pes) spolupracuje, což je již výhodou k dalšímu výcviku.

Takových psů máme však celou řadu, ale mají je vůdci nezkušení, kteří vidí krásného psa, kterého chtějí a mohou mít, aniž by si uvědomili, co je čeká. Nenaučí je to ani 10 výcvikových kurzů. Výcvikový kurz je jen návod jakým směrem se dále ubírat, ale ta práce zůstává na individualitě každého z nás a našeho psa. Je to práce, práce a zase jenom práce. Není to výstava, jak si to mnozí představují. Přesto i u některých psů jsme viděli dobrý začátek výcviku s využitím vlohy (paní Nedavašková, pan Mára a další). Na těchto psech je potřeba i přes dílčí neúspěch plně pracovat a bude dobře, vůdci i psi na to mají.

Závěrem tedy říkám, a to nejen z vlastní dlouholeté zkušenosti, že vystavování samo o sobě bez výcviku zahrnuje tak max. 5 procent populace ohařů jako celku. Jinak je to otázka ovladatelnosti a spolupráce psa a vůdce. Bez základní poslušnosti a klidech před zvěří, "lovec vystavovat nebude" a pokud to po něm nebudu vyžadovat, pak se tato vloha začne generačně vytrácet. Vím o čem mluvím, každému v obecné rovině došlo, že vlohy se musí ověřovat a hodnotit, jinak vede cesta do pekel. Pochopili to u ČF, KO, maďarů, výmaranů a i v ČPSK.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval MS Dunávka v Opatovicích za propůjčení výborně zazvěřeného revíru, poděkoval jim za poskytnuté občerstvení a vstřícnost ke klubovým potřebám. Děkuji sboru rozhodčích za skvěle zvládnuté posuzování a OMS Brno město za zastřešení celé akce.

František Zahradníček
vrchní rozhodčí a výcvikář MSKAO

(komentář společný pro akci Derby ze dne 2.5.2015, pozn. tiskového referenta)