ročník 2015

Klub pořádá tyto zkoušky 1x za tři roky.


  

Na těchto zkouškách se udělovalo čekatelství pracovního šampiona - CACT a také klubový titul "Klubový vítěz".

Celkovým vítězem zkoušek se stal pes Ivar Afoli (KO, majitel a vůdce František Zahradníček) se ziskem 492 bodů, I.cena a CACT.

Nejlepším britským ohařem se stal na druhém místě pointer Oliver ze Štípek (majitel a vůdce František Tihelka) se ziskem 488 bodů, I.cena a CACT. Třetí místo obsadila fena pointera Deby z Borovinky (majitel a vůdce Ing. Pavel Konečný), 488 bodů, I. cena, res.CACT. Z celkového počtu devíti jedinů jen jeden nedokončil zkoušky, osudnou se mu stala vlečka s liškou.

 doprovodný text Ing. Antonín Halla

Výsledky dodané výcvikovou komisí

XLS-icon

Komentář výcvikáře

Vážení členové MSKAO, přátelé lovecké kynologie a anglických ohařů zvlášť,

dovolte mi, abych Vás seznámil s průběhem X. ročníku klubových všestranných zkoušek, pořádaných ve dnech 12. až 13.září 2015 v prostorách MS Rakvice (velké a malé pole, voda) a LČR - LZ Židlochovice - polesí Valtice (lesní práce). Výsledky těchto zkoušek jsou zpracovány samostatně, včetně komentáře vrchního rozhodčího a uvedeny na webových stránkách klubu. Na všestranných zkouškách se mimo jiné soutěžilo o Všestranného vítěze MSKAO a klubový putovní pohár pro nejlepšího jedince zúčastněných anglických ohařů, titul CACT a Res. CACT. Tento titul mohl být zadán ještě plemenu německého krátkosrstého ohaře, neboť kluby (MSKAO a KKO Brno) mají mezi sebou udělen souhlas k zadávání čekatelství českého šampiona práce. U ostatních plemen nemohl být zadán z důvodu neudělení souhlasu k zadání tohoto titulu. Celkem si podalo přihlášku 13 ohařů, z toho bylo 7 AO . V průběhu doby byl stav přihlášených korigován na celkový počet deseti jedinců. Dostavilo se však jen 9 ohařů, z toho byli 2 POI, 3 GS, 2 NDO a po jednom zástupci mělo plemeno NOK (KO) a MOK. Chtěl bych zde připomenout, že všichni přihlášení vůdci jednali ve vztahu k pořadateli korektně, až na pana Zdeňka Popilku (POI, člen klubu), který nejen že se nedostavil, ale neměl ani tu slušnost se omluvit a zahájení se tak díky jemu přece jen o něco protáhlo.

Zahájení bylo provedeno na myslivecké chatě v Rakvicích, tak jako tomu bylo před třemi roky. Opět přátelské a ve všech směrech bylo vše připraveno na výbornou. Po nezbytných technických úkonech byly za vcelku početné korony zahájeny práce na velkém a malém poli, které probíhaly v jetelovinách a u vleček na strništi v okolí místní střelnice. Práce na vodě byly na opačném konci obce Rakvice. Hluboká voda ideální a porosty rákosu rovněž, výborně zapachované zvěří, což psům plně vyhovovalo. Dostatek srstnaté a dobře létající pernatá byla ku prospěchu ohařů. První den absolvovalo zkoušky všech devět ohařů. Po zpracování výsledků se účastníci zkoušek (někteří vůdci a rozhodčí) přesunuli na loveckou chatu v polesí Valtice, k zámku „Rendez-vous" k přátelskému posezení, kde bylo zajištěno občerstvení a ubytování. Druhý den byly zahájeny lesní práce disciplínou přinášení lišky přes překážku a chováním na stanovišti. Poté probíhal sled dalších disciplín rozlosovaným koloběhem. I zde bylo vidět, že psi jsou velmi dobře připraveni. Bohužel jedno zakolísání na vlečce s liškou vyřadilo NDO z dalšího posuzování.

Angličtí ohaři si vedli přímo skvěle. A zde je nutné zdůraznit, že anglický ohař v našich podmínkách je všestranným pomocníkem myslivce a bylo vidět, že svoji práci dělají s radostí, elegancí a touhou udělat svému vůdci radost. A věřím tomu, že tito jedinci (a někteří to mají potvrzeno) umí zaběhnout i MFT a dobře. Jde jen o to chtít něco víc, než jen výstavy, výstavy a možná ZV... S některými jsem se sešel i o týden dříve na Memoriálu Stanislava Hloucha a mohu říci, že pracovali rovněž velmi dobře a týden odpočinku, nebo ladění formy (jak chcete) jim byl ku prospěchu. A to všem bez vyjímky.

Výsledkem celého snaží je to, že 4 členové našeho klubu zcela jistě zasáhnou aktivně do nominačního výběru pro 42. ročník MRK, který se uskuteční na okrese Břeclav. Samozřejmě 5 aktérem bude slečna Zuzana Matějková se svým MOK.

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat Ing. Pavlu Konečnému a Aleši Ševčíkovi (klub MSKAO), kynologům KKO Brno, panu Bronislavu Procingerovi a Miroslavu Benešovi za technickou a organizační pomoc, při zajišťování této akce o kterou (rovněž tak o MJL) ostatní členové výboru nebo komísí MSKAO (pokud zrovna nevedli psa) neměli žádný zájem. Ale dávat návrhy co kdo a jak má dělat, to jim jde dobře. Přitom dané věci ne, že nerozumí, ale ani nechtějí ani rozumět. Ale to je téma do jiné rubriky. Dále mi dovolte poděkovat MS Rakvice, kde jsou velmi dobré osobní vztahy, za propůjčení mysliveckého zařízení a revíru, LČR – LZ Židlochovice – polesí Valtice za propůjčení lovecké chaty a umožnění uspořádat tyto VZ v krásném lesním komplexu Valticko – Lednickém areálu. Paní Karolíně Vašíčkové – Vybíralové děkujeme za krásný komplex fotografií z těchto zkoušek věříme, že nás svojí přítomností podpoří i na 42. ročníku MRK v roce 2016.

Blahopřeji ještě jednou touto cestou "klubovému vítězi VZ" a novému držiteli putovního poháru MSKAO, panu Františku Tihelkovi a jeho svěřenci Oliveru ze Štípek za reprezentaci plemene s výborným výkonem. Tento pes mimo jiné získal i Putovní pohár Memoriálu Josefa Lammera a i úspěch na Memoriálu Stanislava Hloucha není zanedbatelný. Tento pes vykazuje výborné vlastnosti včetně povahy, což jsou devizy pro využití v chovu. O GS Ziru z Holubické stráně rovněž nelze pochybovat, že jde o skvělého psa vybaveného pro perfektní všestrannou práci a viděl jsem i to, že hledání v typu FT, mu nedělá žádný problém. Tím vůbec nesnižuji výkon ostatních psů, ba naopak. Musím říci, že jsem byl velmi překvapen výbornými výkony. Ale ty se nerodí snadno a lehce. Je to spousta práce, věnovaného času a v neposlední věci i peněz.

Všem přeji úspěch v roce 2016 a nesmíme zapomenout, že výsledky se těžko obhajují, ale snadněji získávají. O to pečlivěji a důsledněji přistupujme k přípravě v roky příští.

František Zahradníček
výcvikář