Vůdcovské odznaky

Za úspěchy s předvedenými jedinci na zkouškách a soutěžích typu Field Trial uděluje klub vůdcovské odznaky, které reprezentují úspěchy svého nositele.

        

PODMÍNKY PRO UDĚLOVÁNÍ

 

BRONZOVÝ ODZNAK

 • předvedeni 3 různí jedinci AO na PZ v I. ceně
       nebo
 • předvedeni 3 různí psi na NFT – každé hodnocení minimálně 6 bodů
       nebo
 • lze kombinovat PZ a NFT – 1x PZ v I. ceně + 2x NFT; 2x PZ v I. ceně + 1x NFT

        

STŘÍBRNÝ ODZNAK

Musí být udělen BRONZOVÝ ODZNAK

 • předvedeni 2 různí jedinci AO na VZ – alespoň jednou v I. ceně
       nebo
 • předvedeni 2 různí jedinci AO na MFT Couple – každé hodnocení minimálně 6 bodů
       nebo
 • lze kombinovat VZ a MFT – 1x VZ v I. ceně + 1x MFT Couple – hodnocení minimálně 6 bodů

       

ZLATÝ ODZNAK

Musí být udělen BRONZOVÝ + STŘÍBRNÝ ODZNAK

 • předvedeni 2 různí jedinci AO na MRK + MKP
       nebo
 • předvedeni 3 různí jedinci AO na MFT Couple – každé hodnocení minimálně 11 bodů
       nebo
 • lze kombinovat – předveden 1 jedinec AO na MRK + MKP a 2 jedinci na MFT Couple – každé hodnocení minimálně 11 bodů
Vůdci získávají odznaky postupně – získání odznaku vyššího stupně je podmíněno získáním všech nižších odznaků.Podání žádosti

Žadatelé o vůdcovský odznak podávají vyplněnou „Tabulku předvedených jedinců" spolu s ofocenými tabulkami ze zkoušek (výsledek zkoušky je možno doložit diplomem).

 

Předání odznaku

Vůdcovské odznaky se předávají vždy na nejbližší Výroční členské schůzi.

 
 

Podmínky + tabulka předvedených jedinců   pdf

Tabulka předvedených jedinců [MS Word]     doc-icon