Výroční členská schůze

 Datum konání  3.3.2018 - sobota
 Místo konání  Vyškov - Dědice, Restaurace Krále Jana Lucemburského
 Čas  10:00

Výroční členská schůze je řídící orgán našeho klubu ! Přijďte a podílejte se na dalším směřování, zapojte se do diskuze, představte své názory a myšlenky !

Program výroční členské schůze MORAVSKOSLEZSKÉHO KLUBU ANGLICKÝCH OHAŘŮ, z.s., 

 1. Zahájení - slovo předsedy
 2. Doplnění jednacího řádu MSKAO, z.s., a schválení doplňujícího jednacího řádu MSKAO, z.s.
 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu Výroční členské schůze 2018
 4. Volba návrhové komise
 5. Volba mandátové komise
 6. Hlasování o programu Výroční členské schůze 2018
 7. Usnesení z Výroční členské schůze 2017
 8. Schválení kooptovaných členů výboru a v případě protikandidáta, volba nového člena výboru
  _ místopředseda
  _ matrikář
  _ tiskový referent
  _ člen bez portfeje
 9. Schválení kooptovaných členů Kontrolní komise - a v případě protikandidáta, volba nového člena Kontrolní komise
 10. Zprávy jednotlivých funkcionářů
  _ Zpráva předsedy
  _ Zpráva jednatele
  _ Zpráva ekonoma, ekonomické zhodnocení
  _ Zpráva matrikáře
  _ Zpráva kontrolní komise
  _ Zpráva výcvikové komise, včetně shválení nových podmínek pro Pes roku výkon
  _ Zpráva HPCH
  _ Zpráva jednotlivých poradců chovu
 11. Schválení nových členů
 12. Schválení účetní uzávěrky za rok 2017 a rozpočtu na rok 2018
 13. Klubové akce pro rok 2018
 14. Ročenka - bude vycházet v lednovém termínu 1x ročně ve formátu A4, uzávěrka Ročenky pro členskou základnu je 15.10.2018
 15. Přestávka
 16. Jubilanti
 17. Vyhlášení psa roku výkon a psa roku exteriér za rok 2017, předání odznaků a dalších ocenění
 18. Diskuze
 19. Návrh Usnesení VČS MSKAO,z.s., 2018
 20. Hlasování o Usnesení VČS MSKAO, z.s., 2018
 21. Závěr VČS MSKAO,z.s, 2018

Program VČS MSKAO, z.s. ke stažení zde pdf small

Jak se na schůzi dostanete?
Restaurace Krále Jana Lucemburského
Víta Nejedlého, Vyškov - Dědice
GPS: 49°18‘2.823“N, 16°58‘46.636“E

vcs schema