Výroční členská schůze

POZOR
Místo konání pro letošní rok přesunuto do VYŠKOVA!

 

Datum konání:  11. BŘEZNA 2017
sobota
Místo konání: VYŠKOV - DĚDICE
restaurace Krále Jana Lucemburského
Čas: začátek 9:00

Výroční členská schůze je řídící orgán našeho klubu! Přiďte a podílejte se na dalším směřování, zapojte se do diskuze, představte své názory a myšlenky!

PROGRAM SCHŮZE

 • zahájení
 • volba zapisovatele a ověřovatele
 • volba návrhové komise
 • volba mandátové komise
 • usnesení výroční členské schůze 2016
 • hlasování o programu VČS 2017
 • schválení kooptace nového předsedy oznámení kooptace výcvikáře
 • schválení nové doručovací adresy spolku
 • zprávy jednotlivých funkcionářů:
  - zpráva matrikáře
  - zpráva ekonoma – hlasování o schválení finanční uzávěrky 2016 a o rozpočtu 2017
  - zpráva tiskového referenta
  - zprávy chovatelské komise
  - zpráva výcvikové komise
  - zpráva kontrolní komise
 • seznámení s plánem klubových akcí
 • jubilanti, ocenění, vůdcovské odznaky
 • přijímání nových členů
 • Pes roku 2016
 • různé, diskuze
 • přestávka
 • návrh usnesení VČS 2017
 • hlasování o usnesení VČS 2017
 • závěr

   

Jak se na schůzi dostanete?
Restaurace Krále Jana Lucemburského
Víta Nejedlého, Vyškov - Dědice
GPS: 49°18‘2.823“N, 16°58‘46.636“E

vcs schema