Standard FCI č.1 / 7.9.1998 / F

Původ:     Velká Británie

Určení
Lovecký pes (Stavěcí pes)

Klasifikace FCI:   Skupina VII - stavěcí psi
                              Sekce 2 - britští a irští stavěcí psi
                              S loveckou zkouškou

Celkový vzhled
Pointer je harmonicky stavěný, celkově vyvážený. Působí dojmem síly a pružnosti. Jeho profil je tvořen půvabnými křivkami.

Chování / Povaha
Aristokratické. Je aktivní a působí dojmem síly, odolnosti a rychlosti. Má dobrý charakter; je od přirozenosti vyrovnaný.

Hlava
Mozkovna
Lebka: je středně široká, ve správném poměru s délkou nosního hřbetu. Týlní hrbol je dobře patrný.
Stop: je výrazný.

Část obličejová
Nos: je tmavě zbarvený, ale může být i světlejší v případě, že se jedná o zbarvení citrónovobílé. Je měkký a vlhký, nozdry jsou široké.
Nosní hřbet: je poněkud proláklý, končí v linii nosu (nozder), čímž vypadá nosní linie prohnutá.
Pysky: jsou dobře vyvinuté, pružné.
Čelisti/zuby: Čelisti jsou silné, mají perfektní nůžkový skus, správný a kompletní, což značí, že horní řezáky těsně překrývají spodní a jsou správně postaveny v čelistech.
Líce: nadočnicové oblouky nejsou příliš výrazné.
Oči: jsou umístěny v poloviční vzdálenosti mezi týlním hrbolem a nosem. Jejich pohled je živý a dobrý (milý). Jsou oříškové nebo hnědé, v závislosti na zbarvení srsti. Nejsou ani přivřené, ani vystouplé. Pohled není uhýbavý. Jejich ohraničení je tmavé, ale může být i světlejší v případě citrónovobílého zbarvení srsti.
Uši: jsou jemné (jejich kůže je jemná). Jsou zavěšeny dost vysoko. Přiléhají k hlavě, jsou středně dlouhé. Na konci jsou mírně zašpičatělé.

Krk
Dlouhý, svalnatý, poněkud klenutý, dobře umístěný mezi lopatkami, nemá lalok (je suchý).

Tělo
Bedra: silná, mohutně osvalená a mírně klenutá. Jsou krátká.
Hrudník: Přesně tak široký, jak je nezbytné, aby byl dostatečně prostorný ve sternální partii. Dosahuje do výšky loktů. Žebra jsou správně klenutá směrem k zádi, zkracují se postupně směrem k bedrům.

Ocas
Je středně dlouhý, u kořene silný, postupně zeštíhluje směrem ke špičce. Je dobře osrstěný přiléhavou srstí a je nesen v úrovni hřbetu, aniž by měl tendenci přetáčet se vzhůru. Když je pes v pohybu, ocas se pohybuje ze strany na stranu.

Hrudní končetiny
Přední nohy od lokte až k zemi jsou rovné a pevné, se správně utvářenou kostrou. Kosti jsou zaoblené. Klouby jsou silné a zřetelné.
Lopatky: dlouhé, šikmo uložené se sklonem k zádi.
Kotníkový kloub: nevyčnívá z předního profilu nohy, tvoří nepatrný hrbolek na vnitřní straně.
Záprstí: je dost dlouhé, silné a pružné, s mírně šikmým sklonem.

Pánevní končetiny
Jsou velmi svalnaté
Kyčle: kyčelní kosti jsou dobře uloženy a jsou patrné, ale nevyčnívají nad hřbetní linii.
Stehna: silně vyvinutá.
Podkolení: se správným zaúhlením.
Hlezna: rovná.
Tlapky: tlapka je oválná; prsty jsou sevřené a správně klenuté, mají pevné polštářky.

Pohyb
Stejnoměrný. Pes v pohybu pokrývá hodně terénu (má prostorný pohyb). Akce vychází ze zadních nohou. Lokty nejsou ani vbočené, ani nevybočují. V pohybu nesmí být nohy vysoko zvedány (vysoká akce) po způsobu koně Hackney. (pohyb nesmí být ani s vysokou akcí, ani skákavý).

Srst
Srst je jemná, krátká, tvrdá a rovnoměrně pokrývá povrch těla, je perfektně hladká, rovná a pěkně lesklá.
Barva: obvyklá zbarvení jsou:citrónová a bílá, oranžová a bílá, játrová a bílá, černá a bílá. Zbarvení jednobarevná či tříbarevná jsou rovněž korektní.

Výška
Požadovaná výška je u psů od 25 do 27 palců (63 až 69 cm) 
                                   u fen od 24 do 26 palců (61 až 66 cm).

Chyby
všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na zdraví a dobrý stav psa. Všichni psi s viditelnými anomáliemi fyzického stavu nebo chování budou diskvalifikováni.

Poznámka: Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku