SLEVA 10% PRO ČLENY KLUBU NA GENETICKÉ TESTOVÁNÍ

MSKAO posouvá výhody členství o krok dále. Nově je pro členy klubu vyjednána sleva ve výši 10 % na genetické testy u české laboratoře Genomia pro rok 2016 a 2017. Sleva platí při online objednání za předpokladu doložení členství v MSKAO. Veškeré podrobnější informace najdete na stránkách laboratoře Genomia: www.genomia.cz.

Zdravotní stránka chovu by se neměla opomíjet. U plemen zastřešovaných MSKAO se v zahraničí běžně testuje na několik dědičných onemocnění. Věříme, že i když tyto testy nejsou pevně zakotveny v chovných podmínkách, své uplatnění najdou.  Proč, koho a na co testovat jednoduše znázorňuje následující schéma.

 mskao genomia1

A co se skrývá pod zkratkami?

CA: Cerebelární ataxie (GS)

Cerebelární ataxie je onemocnění mozečku psů s klinickým nástupem příznaků (špatná rovnováha, klopýtání, tzv. kohoutí krok, hlava nesená na stranu, třes hlavy i celého těla atd.) mezi 6. měsícem a 4. rokem života. Většina psů se přesto s tímto onemocněním dožívá vysokého věku. Test na CA není v ČR dostupný.

CLAD: Deficience adheze leukocytů (IS, RWS)

U jedinců postižených CLAD je funkce imunitního systému narušená. Psi často trpí na silné záněty, které i přes intenzivní veterinární péči nelze zcela vyléčit.  Onemocnění končí smrtelně již ve velmi nízkém věku.

DM: Degenerativní myelopatie (RWS)

Degenerativní myelopatie je pomalu se rozvíjející neurodegenerativní onemocnění, které postihuje především psy starší 8 let. Typicky se projevuje slábnutím pánevních končetin, špatnou koordinací pohybu, atrofií svalstva až úplným ochrnutím pánevních končetin.  Většina psů je utracena do 1 roku od 1. klinického projevu onemocnění.

NCL: Neuronální ceroidní lipofuscinóza (AS)

Jedná se o neurodegenerativní onemocnění projevující se například hyperaktivitou, záchvaty agresivity, halucinacemi a neschopností koordinace pohybu při běžných aktivitách.  K úmrtí jedince dochází většinou do 3 let věku.

PRA: Progresivní retinální atrofie (AS, GS, IS, RWS)

Progresivní retinální atrofie se projevuje degenerací fotoreceptorových buněk sítnice, která vede ke ztrátě zrakových funkcí (šerosleposti) a ve finálním stádiu až k úplné slepotě zvířete.  V současné době jsou diagnostikovány 2 formy PRA, s časným (PRA-rcd1) a s pozdním (PRA-rcd4) nástupem.

Kromě výše zmíněných genetických testů lze stanovit vlohu zbarvení srsti u psa. Toho vyšetření je vhodné u anglických setrů, gordonsetrů a pointrů. Dále v případě potřeby je možné stanovit genetický profil jedince. Je to soubor znaků charakteristický a nezaměnitelný pro jednoho určitého psa. Vedle celoživotní identifikace psa je stanovení genetického profilu standardně vyžadováno pro identifikaci inseminačních dávek. Dále je genetický profil využíván ke stanovení paternity, příbuznosti jedinců, rodičovství. Smyslem testování rodičovství je potvrdit nebo vyvrátit, že udaní rodiče daných zvířat jsou nebo nejsou praví biologičtí rodiče.

 Genomia logo