Memoriál Aloise Sklenáře (NFT) - ročník 2014

Národní FT se konal pod patronací pana Bronislava Procingera v MS Velké Pavlovice. Konec měsíce září nám na jižní Moravě připravil překrásné počasí, které nejen že vyhovovalo nám, ale zejména i psům, kteří se těchto akcí účastnili. Již si musíme zvykat na to, že honitby nebudou oplývat zvěří pernatou či srstnatou, kterou nezbytně potřebujeme pro rozvíjení vlohových vlastností a tím i možnosti psy řádně vyzkoušet a ohodnotit. Budeme nuceni si tuto zvěř v dostatečném množství zakoupit a při konaní našich akcí pak vypouštět. Honiteb, které jsou na tom dobře, je pramálo a to nás ve velké většině odkáží s našimi požadavky na patřičné místo, nebo musíme sáhnout ještě hlouběji do naší klubové pokladny. Je možnost i zvýšit poplatkovou sazbu za účast na jednotlivých akcích, ale je otázka do jaké míry to bude vyhovovat zájemcům. Toto je ovšem záležitost k delší diskuzi...

Národní FT opět potvrdil to, co se opakuje u každé soutěže podobného nebo stejného typu, včetně i ZV. A to je poslušnost. Pes, který nemá poslušnost a základní klid před zvěří, je těžko voditelný a tím ovladatelný v„systému“ hledání, nemůže na FT a bohužel ani na „derby“ uspět. U ZV třeba uspěje, ale určitě nezíská potřebné limitní ohodnocení. Říkat veřejnosti, že pointer vystavuje hned a nemusí být k tomu veden, je totální „blbost“. Všichni psi, kteří na FT neuspěli, prokazovali stejné vylučující chyby: klid před zvěří, vzdálení se z vlivu vůdce, vyrážení nebo minutí pernaté s dobrým větrem. Pes, který neměl v rozběhu štěstí na zvěř, nebyl hodnocen. Ti co uspěli, tak prokázali vlastnosti, které jim umožnily bodové hodnocení.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a technickém zabezpečení zkoušek a soutěží, vlastníkům honiteb za jejich propůjčení a současně Vám popřát hodně výcvikových úspěchů v roce 2015.

  

Tabulka výsledků

Amos Fluidum Centauri BFP/10 Richard Czech 16 Excellent  
Alerta Boglarca MOK/3633 Petra Janíková 11 Tres bon  
Ir z Oklikova POI/10547 František Zahradníček 8 Bon  
Kata vis Tranquilla AS/6027 Vladimíra Dvořáková / Marie Varhánková 0 Neklasifikována nenachází zvěř
Freya od Mlázovické tvrze AS/5421 Ing. Jana Votrubová 0 Neklasifikována nenachází zvěř
Ollie z Lukovských lánů POI/10812 Lenka Horáková 0 Eliminace mimo vliv vůdce
Canidia Seva AS/5724 Marie Varhánková 0 Eliminace chycení pernaté
Feli von den Postschweise POI VDH/DPZ/47 Martin Schonhuber / Josef Klabal 0 Eliminace vyražení pernaté
Eimee od Mlázovické tvze AS/5422 Ing. Jana Votrubová 0 Eliminace vyražení pernaté
Ivar Afoli NOK/80355 František Zahradníček 0 Eliminace přechází pernatou
Art od Bruzovské bystřiny MOK/4917 Petra Vachovská / Lubomír Hajný 0 Eliminace vyražení pernaté
Kijivu ze Štípek NOK/78876 Lubomír Hajný 0 Eliminace vyražení pernaté
Duna z Tišnovských revírů MOK/3613 Jaroslav Trejbal 0 Eliminace Chytá pernatou
Bonny  Valiant Hunter RWS/254 Markéta Kohůtová 0 Eliminace vyražení pernaté