Průvodce chovatele

Máte fenku a chcete ji uchovnit a následně na ní odchovat svůj první vrh? Zde Vám poradíme, jak projít systémem odchovu, jak žádat o přiznání chovatelské stanice, co je to krycí list a kdy o něj žádat, jak ohlásit svůj vrh, jak zajistit Vašim štěňátkům rodokmeny a povinné označení a další důležité a zajímavé věci, které se k chovatelství váží.

 
 

JAK UCHOVNIT PSA NEBO FENU?

Poté, co Váš jedinec anglického ohaře splní podmínky chovnosti, zašlete příslušnému poradci chovu následující dokumenty:

  • originál průkazu původu + 1 kopii
  • kopii posudku z výstavy (jedinec musí v den výstavy dosáhnout věku min. 12 měsíců), pokud v posudku nejsou uvedeny údaje jako výška, barva oka, chrup a skus, přidejte kopii záznamu z jarního svodu
  • kopii tabulky ze zkoušek (jarní, podzimní, kde jste splnili limitní známky)
  • kopii výsledku vyšetření DKK (dysplázie kyčelního kloubu)
  • fotografie psa (min. 1x ve výstavním postoji a 1x detail hlavy z profilu)
  • Ujistěte se, že máte řádně uhrazeny členské příspěvky a uhraďte poplatek za uchovnění jedince 100,- Kč.

Poplatek lze hradit buď na klubový účet nebo v hotovosti příslušnému poradci chovu proti potvrzení o zaplacení. Bez uhrazení a kontroly zaplacení poplatku nebude jedinec uchovněn!

Na těchto klubových stránkách v členské sekci je umístěn průběžně aktualizovaný Seznam členů MSKAO, kde je i uvedeno zaplacení členských příspěvků. Pokud nejste vedeni v tomto seznamu, informujte se u ekonoma klubu.

Na originál rodokmenu Vám bude uděleno potvrzení o zařazení do kartotéky chovných jedinců MSKAO a potvrzeno razítkem poradce chovu. Tento rodokmen zašlete na adresu ČMKJ (Lešanská 1176/2a; 141 00 Praha 4 - Chodov) a na přední stranu rodokmenu obdržíte razítko "Chovný pes (fena)". Za potvrzení zaplatíte 250,- Kč (150,- Kč vyřízení + 100,- Kč expediční náklady). Toto razítko bude sloužit jako potvrzení o chovnosti Vašeho jedince (slouží při krytí v jiném klubu nebo na pracovních zkouškách při rovnosti bodů). U feny je možné zasílat až při "Hlášení vrhu".

Adresu poradce chovu najdete v kontaktech nebo u individuálních informací v rámci příslušného plemene a samozřejmě v každém Zpravodaji.


ZALOŽENÍ CHOVATELSKÉ STANICE

Pro založení chovatelské stanice musíte zažádat o tzv. „Mezinárodně chráněný název chovatelské stanice". Díky tomuto potvrzení máte jistotu, že se nevyskytuje (nebo nebude vyskytovat) chovatelská stanice se shodným názvem. S dostatečným předstihem vyplňte formulář (ke stažení na zde nebo www.cmku.cz) a zašlete jej na adresu ČMKU. Vyřízení trvá minimálně 3 měsíce! Protože se název Vaší stanice nesmí shodovat s již existujícími stanicemi, do formuláře je možno vepsat až šest různých názvů v pořadí Vašich preferencí. Zda Vámi vybraný název již náhodou neexistuje můžete snadno ověřit na webových stránkách FCI (www.fci.be). Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let. Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Podrobnosti viz příslušná směrnice ČMKU. Certifikát je zasílán na dobírku, aktuální cena je 1800,- Kč za název plus 100,- Kč expediční náklady (náklady se platí ČMKU).


CO UDĚLAT PŘED PLÁNOVANÝM KRYTÍM?

U příslušného poradce chovu požádáte o vystavení „Doporučení ke krytí", tzv. krycího listu. Tento důležitý dokument obsahuje údaje o feně a 3 chovných psech, které jste si vybrali nebo Vám byli doporučeni poradcem chovu. Bez platného krycího listu není možné vystavit průkazy původu! Svědomitý chovatel plánuje vrh týdny, ale i měsíce s předstihem, proto o vystavení krycího listu žádejte včas. Poradce chovu má na vystavení doporučení lhůtu 30 dní. Standardní cena za vystavení doporučení je 100,- Kč. V zásadě je nepřípustné vystavit krycí list po nakrytí feny! Klub samozřejmě umožňuje chov i nečlenům klubu - zde je stanoven poplatek za vydání krycího listu 2 500,- Kč.
Ideální forma žádosti je e-mail nebo dopis adresovaný poradci chovu, ve kterém sdělíte jakého psa (psy) jste si vybral/a. V případě nutnosti budete následovat domluva s poradcem chovu. Ke každému vybranému krycímu psovi, i zahraničnímu, je majitel povinen předkládat potvrzení o chovnosti psa (v zemi působnosti) v závislosti na znění Zápisního řádu ČMKU. K nahlédnutí na stránkách ČMKU nebo na klubových stránkách.


CO UDĚLAT PO KRYTÍ, PŘI NEZABŘEZNUTÍ A PO NAROZENÍ?

Do 10 dnů po krytí pošlete poradci chovu „Potvrzení o krytí". Toto potvrzení je součástí krycího listu a stvrzuje ho majitel krycího psa - potvrzuje, že skutečně došlo ke krytí vybraným jedincem. Do 10 dnů po narození štěňat, ale i v případě, že fena nezabřezla, zašlete poradci chovu „Hlášení vrhu". Hlášenku vrhu naleznete na Klubových stránkách - zde. Do 30 dnů po porodu vyplňte „Přihlášku vrhu" (jména vyplňujte v abecedním pořadí, nejdříve jména psů, pak jména fen) a zašlete na adresu Českomoravské kynologické jednoty (ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov), která Vám přidělí zápisová čísla. Tato jsou zároveň čísla tetovací. Přihlášku vrhu naleznete na klubových stránkách - zde

Potvrzenou „Přihlášku vrhu" odešlete zpět na ČMKJ, která Vám následně vystaví průkazy původu. Cena za 1 PP je 300,- Kč plus 100,- Kč expediční náklady za celou zásilku. Pokud vyvážíte štěňata do zahraničí, je třeba nechat vystavit vývozní rodokmen, který obsahuje jméno a adresu nabyvatele štěněte. Za tento dokument si připlatíte 360Kč. Rodokmeny pečlivě zkontrolujte a v pravém horním rohu podepište.


TETOVAT NEBO ČIPOVAT?

Štěňata se obvykle tetují v 7 týdnu života, tetování provede a do „Přihlášky vrhu" potvrdí veterinární lékař. Štěňata je možné označit buď tetováním, nebo čipem, případně obojím. Mikročip veterinář jej zavede formou injekce bez umrtvení a dá vám několik samolepek, z nichž jedna se nalepí do rodokmenu. Čipování psů i nadále není povinné, pokud chcete cestovat v EU se psem narozeným a tetovaným před 3.7.2011 a toto tetování je čitelné, můžete cestovat bez čipu jen s veterinárním průkazem a platným očkováním. Pokud je tetování před 3.7.2011 těžko čitelné, nebo sporné, pejska nechte očipovat. Vyhnete se konfliktům. Pokud chcete cestovat po Evropě se psem narozeným po 3.7.2011, musí mít pes čip a veterinární průkaz, nejlépe modrý „Pas zvířete v zájmovém chovu" s logem EU. V případě vývozu štěněte do zahraničí je samozřejmostí čipování.
Hodně štěstí ve Vašich chovatelských záměrech Vám přeje celý klub MSKAO!