Klubové poplatky

Poplatky je možné odkazovat na účet klubu - převodem, složenkou či vložením na pobočce. Je možné také uhradit poplatky v hotovosti do rukou ekonoma nebo odpovědné osoby, oproti potvrzení o zaplacení.

    

ČÍSLO ÚČTU:    26  00 50 50 87 / 2010
BANKA: FIO BANKA

 

ČLENSTVÍ

Vstupní poplatek : 200 Kč Splatný při podávání přihlášky, bez zaplacení vstupního poplatku nebude přiznáno členství
Roční členství: 300 Kč Splatné při podání přihlášky, následně pak vždy do konce předcházejícího kalendářního roku. Tolerovanou přiměřenou lhůtu prodlení stanovuje Jednací řád MSKAO. Po vypršení přiměřené lhůty je členství ukončeno.

Na základě těchto poplatků vznikne Vaše členství v MSKAO se všemi výhodami.

CHOV

Uchovnění psa / feny 100 Kč Splatné se žádostí o uchovnění, bez zaplacení poplatku nebude jedinec uchovněn. Majitel musí být členem klubu.
Vystavení doporučení ke krytí 100 Kč Splatné se žádostí o vystavení doporučení ke krytí, bez zaplacení poplatku nebude doporučení ke krytí vydáno. Majitel musí být členem klubu.
Udělení výjimky pro zařazení do chovu 1 000 Kč Splatné po kladném projednán žádosti. Majitel musí být členem klubu.
Vystavení doporučení ke krytí nečlenovi 2 500 Kč Splatné se žádostí o vydání doporučení ke krytí, bez zaplacení poplatku nebude žádost akceptována.

REKLAMA

INZERCE VE ZPRAVODAJI

je možné inzerovat chovatelské i podnikatelské aktivity

CHOVATELSKÁ INZERCE
člen MSKAO    800 Kč 1 strana
500 Kč 1/2 strany
300 Kč 1/4 strany
nečlen MSKAO    1 600 Kč 1 strana
1 000 Kč 1/2 strany
   600 Kč 1/4 strany
PODNIKATELSKÁ / KOMERČNÍ INZERCE
  4 000 Kč 1 strana
2 000 Kč 1/2 strany
1 000 Kč 1/4 strany

Celkové provedení (černobílý/barevný) se řídí celkovým provedením Ročenky. Velikost strany se řídí dle tiskového formátu Ročenky. Cena za inzerci v Ročence je vždy splatná do uzávěrky Zpravodaje na účet klubu, spolu s dodáním podkladů tiskovému referentovi klubu. Podnikatelskou / komerční inzercí se rozumí taková inzerce, která přímo nesouvisí s chovem anglických ohařů. V případě nejasností o typu inzerce rozhoduje individulně výbor klubu. 

INZERCE V KATALOGU KLUBOVÉ VÝSTAVY

je možné inzerovat chovatelské i podnikatelské aktivity

Ceník vždy individuálně uveden v propozicích Klubové výstavy.


SYSTÉM IDENTIFIKAČNÍCH SYMBOLŮ PLATEB

Pro zrychlení a zjednodušení identicikací plateb klub zavádí systém variabilních a specifických symbolů. Při poukazování platby se dotazujte na její identifikaci u příslušného funkcionáře, následující přehled je orientační. Zároveň doporučujeme platbu náležitě popsat i do pole Zpráva pro příjemce.

VARIABILNÍ SYMBOL

Slouží k rozlišení osob, které platbu poukazují. Toto dělení platí pro VŠECHNY POUKAZOVANÉ PLATBY, tzn. vždy je nutné vyplnit variabilní symbol!

Člen klubu členské číslo 
Ostatní telefonní číslo 

Členské číslo naleznete ve zpravodaji, v členské části webu anebo Vám jej sdělí matrikář klubu.

SPECIFICKÝ SYMBOL

Slouží k rozlišení plateb podle akcí, na které jsou poukazovány. Specifický symbol je VŽDY TROJMÍSTNÝ. Klub stanovil pro každou oblast poukazovaných plateb jinou třídu specifických symbolů.

ČLENSTVÍ, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členský a vstupní příspěvek 1 0 0

Pro tuto kategorii neexistuje další dělení.

CHOVATELSKÁ ČINNOST

Kategorie chovatelské činnosti rozdělila specifické symboly podle plemene, kdy každé plemeno dostalou svou „třídu“, reprezentovanou první číslicí. Druhá a třetí číslice je interní dělení každého poradce chovu a přiděluje jej každé platbě individuálně! Proto je nutné se před poukazováním jakékoli platby infomovat u svého poradce chovu!

Irský setr 2 x x
Anglický setr 3 x x
Gordonsetr 4 x x
Pointer 5 x x
Irský červenobílý setr 6 x x

VÝSTAVA

Klubová výstava 7 0 0

Každá platba, poukazovaná jako poplatek za přihlášení na výstavu, má stejný specifický symbol.

PRACOVNÍ AKCE, KURZ

Pro účely plateb vstupních poplatků na pracovní akce a kurzy byla stanovena samostatná třída:

Pracovní akce, kurz 8 x x

Detailnější rozdělení je pouze vzorové a vždy kontaktujte příslušného funkcionáře pro ověření informací!

Zkoušky vloh 8 0 0
Národní FT 8 1 0
Mezinárodní FT 8 1 5
Podzimní zkoušky 8 2 0
Lesní zkoušky 8 2 5
Speciální zkoušky vodní práce 8 3 0
Všestranné zkoušky 8 3 5
Zkoušky lesní a vodní práce (Memoriál Josefa Lammera) 8 4 0
Podzimní zkoušky
+ Speciální zkoušky vodní práce
8 4 5
Zkoušky vloh
+ Speciální zkoušky vodní práce
8 5 0
Národní FT
+ Speciální zkoušky vodní práce
8 5 5
Národní FT
+ Zkoušky vloh
8 6 0
Podzimní zkoušky upotřebitelnosti 8 6 5
Lov Sv. Huberta 8 7 0
Výcvikový kurz 8 8 0

OSTATNÍ

Pro ostatní, jinam nezařazené platby je vyhrazena třída:

Ostatní, jinam nezařazené 9 x x

Prozatím stanovena jedna kategorie:

Inzerce v klubovém zpravodaji 9 0 1

 

Pokud si nejste jisti specifickým symbolem anebo tu nemůžete najít odpovídající kategorii, vždy kontaktujte příslušného funkcionáře, předejtede problémům při identifikaci Vaší platby!


 

Směrnice č.2 - poplatky v klubu MSKAO                         pdf