Podmínky uchovnění

1. Rentgen DKK (dysplazie kyčelních kloubů)

Rentgen dysplazie kyčelních kloubů posouzený veterinárním lékařem s příslušným oprávněním. Seznam veterinárních lékařů najdete na stránkách Komory veterinárních lékařů. Seznam ZDE. Pokud přímo nezažádáte o vyhodnocení, bude rentgen zaslán MVDr. Vomáčkovi do Litoměřic (klinika Live).

Výsledek rentgenu DKK maximálně 2/2 (C). Minimální věk posuzovaného jedince je 12 měsíců. Jedinci s vyšším stupněm DKK nejsou připuštěni do chovu.

Informace o DKK: pdf_small 

2. Exteriér 

Získané ocenění na jakékoli oficiální výstavě pořádané v ČR

a) hodnocení VÝBORNÁ, VELMI DOBRÁ 

b) v posudku musí být uveden chrup, skus, výška, barva oka

skus - nůžkový (eventuelně klešťový)

chrup - úplný

minimální kohoutková výška: fena = 58 cm

                                           pes = 62 cm

barva oka: dle standardu

c) minimální věk posuzovaného jedince je 12 měsíců

3. Zkoušky 

a) Klubové derby, Mezinárodní derby, Národní Field Trial (NFT), Mezinárodní Field Trial (MFT), Field Trial-GT "couple" (párové hledání) se ziskem MINIMÁLNĚ 6 BODŮ (hodnocení DOBŘE)

b) ostatní zkoušky dle řádů ČMMJ (ZV,PZ,VZ,Memoriály) nebo dle řádů FCI, kde pes může prokázat vrozené vlastnosti stavěcího psa.

Limitní známky (dle řádů ČMMJ), které musí být splněny pro zařazení do chovu:

 
Hledání 3
Vystavování 4
Vrozená chuť k práci    4 (pouze ZV)
Postupování 3
Nos 4
Poslušnost 2
Klid po výstřelu 3

 

UDĚLENÍ VÝJIMEK

a) v kompetenci poradce chovu je udělení výjimky z výše uvedených podmínek uchovnění a to u jedinců, kteří jsou přínosem pro chov

b) umožnění zapsání vrhu nečlenovi MSKAO, při splnění podmínek uchovnění

 

DOHODA MEZI MSKAO A ČPSK

a) oba kluby si vzájemně uznávají chovné jedince

b) je možné členství v obou klubech současně, ale chov a uchovňování je přípustné pouze v jednom klubu, dle podmínek daného klubu.