Výsledky z minulých let najdete v pravé části stránek.


Soutěž MFT proběhla pouze "první den", čili v sobotu 26.4.2014. S nejvyšším oceněním odešla fenka anglického setra EDITIONS SECRET FOR DAVARONI, majitelky Ing. Lucie Studýnkové. Fenka za suverénní výkon v sólovém běhu obdržela ocenění EXCELLENT, 18 BODŮ a také čekatelství národního i mezinárodního šampiona práce - CACT a CACIT.  

mft-tecs


VÝSLEDKY A KOMENTÁŘ

Vážení přátelé,
členové Moravskoslezského klubu anglických ohařů,

dovolte mi zhodnotit a seznámit Vás s výsledky naší první kynologické akce v roce 2014. MFT je naše tradiční soutěž, tentokrát pořádaná v honitbě MS Opatovice a v případě potřeby, v části honitby "Měnínské bažantnice" LČR – LZ Židlochovice.

Důvodem této změny je velký úbytek pernaté zvěře v prostorách MS Telnice, kde by hrozilo, že psi nepřijdou vůbec do kontaktu s pernatou zvěří. Dovolte mi proto, abych za všechny majitele a držitele plemen ohařů, kteří se zúčastnili naší akce, poděkoval členům MS Opatovice a ředitelství LZ Židlochovice za vstřícnost a ochotu vyhovět našemu klubu při pořádání soutěží typu FT. Tím nám umožňují propagaci jednotlivých plemen nejen pro mysliveckou veřejnost. Technicky i organizačně bylo vše výborně připraveno. Honitba výborně zazvěřena zvěří pernatou a nad očekávání i zvěří srstnatou. Jak se později ukázalo, bylo to ke škodě předváděných psů. Pro kvalitu soutěže se však dělalo maximum. Horší to bylo s účastí na této soutěži. O tom však bude zmínka na závěr mé zprávy. Počasí bylo slunečné, vlhké a vál příznivý vítr. Krytiny byly pro soutěž typu MFT po všech stránkách velmi dobré a soutěžícím umožnily plně vyniknout v rychlostí a elegancí pohybu.

První den bylo přihlášeno 12 a startovalo celkem 10 ohařů. Z toho bylo 8 anglických plemen a 2 NOK. Soutěž proběhla pouze v sólových bězích.

Než přistoupím khodnocení jednotlivých předváděných psů, je nutné podotknout, že titul není nárokový a kudělení titulu musí být téměř bezchybný výkon. Jen na vysvětlenou bych chtěl říci, že vudělení titulu CACIT a CACT je výkonnostní rozdíl. Není tedy důvodné se domnívat, že když pes obdrží titul CACT, že by měl automaticky obdržet i titul CACIT. A nyní kvýsledkům.

Sbor rozhodčích byl na návrh klubu delegován ČMKJ Praha a pod vedením VR pana Františka Zahradníčka posuzoval s tímto výsledkem :

SOBOTA 26.4.2014

Angličtí ohaři - sólo

EDITION SECRET FOR DAVARONI, AS - fena, vedoucí a majitel Ing.Lucie Studýnková
Fena elegantního pohybu, plně využívá přidělený terén, styl odpovídá plemeni, téměř ideál. Elegantní držení hlavy, konstantní tempo, plný kontakt s vůdcem .V 5 minutě pevně vystavuje bažanta – klidná, klidná po výstřelu.
     EXC. 18 bodů – CACIT, CACT

TARANSAY ALEXANDER, GS – pes, vedoucí a majitel Jaroslav Surma (Polsko)
Pes výborné mechaniky pohybu a držení hlavy, v přiděleném terénu dělá chybu v systému hledání a tím dochází k přejítí pernaté zvěře s následným vyražením 2 ks bažantů. Klidný před zvěří i po výstřelu.
     Eliminace

XSARA z HOLUBICKÉ STRÁNĚ, GS – fena,  vedoucí a  majitel Zuzana Nedavašková
Práce ve stylu plemene s dobrým držením hlavy a lehkým pohybem, využívá přidělený terén. v 10 minutě přichází do kontaktu s pernatou, kterou bohužel vyráží.
     Eliminace

BANDIT MANON LESCAUT, GS – pes, vedoucí Eva Koňaříková,  majitel Zuzana Nedavašková
Nevyužívá přidělený prostor, pohyb ve stylu plemene zachován, dobré držení hlavy, ve 2 minutě vyráží bažanty, mimo vliv vůdce.
     Eliminace

BLESK z VINNÝCH TRATÍ, POI – pes, vedoucí Aleš Ševčík,  majitel Martin Kalvas
Hledání není vyrovnané, pes mění nasazené tempo, přerušuje hledání. Práce není v typu MFT.
     Eliminace

ARGO od ZELENÉHO STOLU, POI – pes, majitel a vůdce Miroslav Šafařík
Hledání není ve stylu plemene. Opakovaně z vlivu vůdce – systémově prohání srstnatou.
     Eliminace

OLLIE z LUKOVSKÝCH LÁNŮ, POI – pes, majitel a vůdce Lenka Horáková
Pes plně využívá přidělený prostor, pracuje v systému ve stylu plemene, elegantní lehký pohyb s výborným držením hlavy. Dostává se z vlivu vůdce a prohání opakovaně srstnatou.
     Eliminace

CVIK z TISMENIC, POI – pes, majitel a vůdce MVDr.Petr Březina
Pes plně využívá přidělený terén, pracuje v systému a stylu plemene. Klidný před srstnatou. V 6 minutě pevně vystavuje bažantí slepici – klidný, rovněž tak i po výstřelu. V 8 minutě vyráží bažantího kohouta, kterého prohání.
     Eliminace

Kontinentální ohaři - sólo

GASTON vom JAGDHUNDEGESTIRN, NOK – pes, majitel a vůdce Alexander Gaston (Ukrajina)
Pes plně využívá přidělený prostor, systém v hledání narušen, pohyb ve stylu plemene. V 8 minutě pevně vystavuje koroptve – klidný, rovněž po výstřelu. Srstnatou respektuje
     BON – 6 bodů

ARON od GLOŽNICA, NOK – pes, majitel a vůdce Peter Bílý
Pes plně využívá přidělený terén, daleké hledání v systému, elegantní držení hlavy, výborný pohyb. V 9 minutě mimo vliv vůdce – prohání srstnatou.
     Eliminace

 Zcela určitě, na úspěchu či neúspěchu psů v  soutěži, má významný podíl nadměrné zazvěření srstnatou zvěří ( zajíc ).   Takové jsou ale soutěže.  Byly však vidět velmi hezké výkony i u jedinců, kteří neobstáli.


NEDĚLE 27.4.2014

Soutěž na druhý den byla pořadatelem (MSKAO) odvolána. Důvod byl jediný : obava z toho, že zítra opět psi nezvládnou početnou populaci zajíce polního - byly pouze dvě přihlášky.


VÝCVIKOVÉ DNY V PRŮBĚHU MFT

Mne, jako výcvikáře MSKAO překvapila jiná věc. To, že naši členové soutěže typu FT nemají zrovna v hledáčku pro zjišťování vlohových kvalit svého jedince, mi je známo a raději volí k získání chovnosti zkoušky vloh, nebo jinou zkoušku, které pořádají OMS nebo samotný klub. Když však je nabídnuta pomoc (informace na VČS a dále na webu) v rámci před-výcviků  (souběžně s MFT) v dobře zazvěřené honitbě k párové i sólové práci, nikdo o tuto nabídku neprojevil zájem.Tak se ptám, co ještě můžeme včetně kvalitních instruktorů, našim členům nabídnout, ve vztahu k soutěžím typu FT. 

MALÁ ÚČAST NA SAMOTNÉM MFT

To, že bude malá účast, bylo dopředu avizováno s tím, že ve stejném termínu pořádal KKO se sídlem v Jizerním Vtelnu, několik kilometrů od nás (MS Těšany) rovněž MFT. Důvody tohoto stavu věci, se Vám následně pokusím vysvětlit. Je nutné se vrátit na jaro roku 2013. Rovněž stejné termíny dvou klubů, které však nebyly proti roku 2014 cílené. V té době vykonával funkci výcvikáře pan Stanislav Šafář a ve snaze se dohodnout, byly podány tyto návrhy (2013):

  1. provést MFT společně a přihlášené jedince přiřadit k jednotlivým klubům (kontinentální – KKO, anglická – MSKAO), jinak vše vést ve vlastní režii, dohodnout pouze společné místo zahájení a ukončení soutěže
  2. provést změnu termínů a to tak, že v roce 2013 změní termín MSKAO a v dalším roce KKO (to znamená, že poslední víkend v dubnu by pro dané kluby byla soutěž 1x za 2 roky)

Po dohodě s výcvikovou komisí jsem předložil výborové schůzi návrh na společný MFT. Na této schůzi vystoupil MVDr. Čestmír Šrámek, CSc. s tím, že společný MFT není možný stran KKO Praha, jehož členové se chtějí našeho MFT zúčastnit, ale odmítli účast pod KKO Jizerní Vtelno. Proto se stalo, že byl v roce 2013 MFT až první víkend v měsící květnu. Mimo jiné, z avizované účasti Dr.Šrámkem naprosto sešlo, nikdo nepřijel. Navíc se již projevil úbytek pernaté zvěře, což kulminovalo na podzim při MAS v Telnici.

Tímto stavem věci se výbor klubu bude určitě zabývat. Sám mám několik návrhů k řešení této situace do budoucna a věřím, že některý bude klubem přijat. Rovněž tak k účasti samotných členů klubu na soutěžích typu FT, i zde vidím reálnou možnost zvýšení účasti na těchto soutěžích.


výsledky zpracoval a komentář dodal
František Zahradníček
výcvikář