Ročník 2013

Výsledky z minulých let najdete v pravé části stránek.


  

Vážení příznivci anglických ohařů,
Vážení členové klubu,

nemohu začít hodnotit naši první výcvikovou akci jinými slovy, než „velmi úspěšná" a to ve všech směrech. Účastí po oba dny, počasím, kvalitním sborem rozhodčích, výbornou organizací a velmi vhodným výběrem terénů s výborným zazvěřením pernatou zvěří. 4.- 5. května 2013 bude patřit opět ke zdařilým dnům konání MFT pro anglické a kontinentální ohaře. Přátelská atmosféra přispěla k celkové vysoké úrovni celé akce.

Dne 4.5.2013 ke slavnostního zahájení XXIII. MFT nastoupilo 21 anglických a 6 kontinentálních stavěcích psů. Z toho bylo 11 AS, 6 POI, 3 GS, a 1 zástupce IRWS. U kontinentálů bylo zastoupení 3x KO, 2x MOK a 1x DO. Běželo se v párech i jednotlivcích u angličanů.Kontinentální plemena běžela jak je dáno ZŘ pouze v jednotlivcích. Byly k vidění velmi pěkné výkony, ne však každému stačily k úspěchu. I zde, jak zjistíte z přehledu výsledků, musí mít i špičkový jedinec potřebné štěstí a ani zkušenost vedoucího není zanedbatelná. Do párů bylo přihlášeno 15 psů a uspěli pouze 3 psi. V jednotlivcích běželo 6 psů, uspěl 1. U kontinentálů běželo 6 psů a uspěli 2 psi.

FOTOGALERIE - 4.5.2013 autorka fotografií Andrea Šibalová

A nyní k samotným výsledkům a přehledu prvního dne soutěže:

VÝSLEDKY SOBOTA 4.5.2013

Angličtí ohaři - páry

Finta vis Tranquilla, AS-fena, hodnocení T.B. ( velmi dobře ) – 13 bodů,  majitel a vedoucí Josef Slavík, ČR
Práce feny odpovídá typu soutěže.Ve 2.minutě staví pernatou,kterou dopracovává s prokázáním zvěře, klidná po výstřelu i před zvěří.Pracuje samostatně s výraznou snahou najít zvěř.
Jako nejlépe hodnocený jedinec v párovém hledání MSKAO získává a tím i z loňska obhajuje, „Putovní pohár Moravy a Slezska, pro rok 2013.

Bella Aracas, AS-fena, hodnocení T.B. - 12 bodů, majitel a vedoucí Dita Weinfurtová , ČR
Práce fena typu soutěže, v 10.minutě staví pernatou, kterou prokazuje, klidná,rovněž tak po výstřelu.

Marko z Knollovy školy, POI – pes, hodnocení BON ( dobře ) – 7 bodů, majitel a vedoucí Zdenek Andrýsek,ČR
Pes se prezentuje všestranným hledáním, ve 3 minutě staví pernatou, kterou prokazuje. Klidný před zvěří i po výstřelu.

Bora z Dvorku Čamourku, GS – fena,neuspěla, majitel a  vedoucí Jiřina Moravcová
Práce odpovídá stylu plemene GS, v 10 minutě vyráží pernatou

Blueberry Seva, AS –fena,neuspěla, majitel a vedoucí Eva Straková
Práce odpovidí typu soutěže. V 5 minutě vyráží pernatou

Faust vis Tranquilla, AS – pes, neuspěl, majitel a vedoucí Vladimíra Dvořáková
Práce odpovídá stylu a typu plemene AS, v 8 minutě vyráží pernatou.

Camina Seva,AS – fena,neuspěla, majitel a vedoucí Eva Straková
Nevyužívá daný terén, v 5 minutě z vlivu vůdce

Erny od Mlázovické tvrze, AS – pes,neuspěl,majitel Jana Votrubová, vedoucí Martin Fadrhonc
Práce odpovídá typu soutěže, v 10 minutě vystavuje bez prokázání zvěře, dále do konce zkušební doby nepřichází na zvěř.

Arakain Del Gimmi, AS – pes,není klasifikován,majitel a vedoucí Vladimíra Dvořáková
Vynikající práce ve stylu plemene AS, během zkušební doby nepřichází na zvěř.

Ira vis Tranguilla, AS – fena, neuspěla, majitel a vedoucí Vladimíra Dvořáková
Práce feny odpovídá typu plemene AS, 2x vystavuje bez prokázání zvěře a dále do konce zkušební doby nepřichází na zvěř.

Romee od Mlázovické tvrze, AS – fena, neuspěla, majitel Jana Votrubová, vedoucí Martin Fadrhonc
Práce feny odpovídá typu soutěže, v 7 minutě přechází pernatou

Ibi vis Tranguilla, AS – fena, majitel a vedoucí Vladimíra Dvořáková
Práce feny odpovídá typu soutěže, v 7 minutě přechází pernatou

Canidia Seva, AS – fena, není klasifikována,majitel a vedoucí Marie Varhánková
Práce feny odpovídá stylu plemene AS, během zkušební doby nenachází zvěř

Rona z Knollovy školy, POI – fena, neuspěla, majitel a vedoucí Hannah Melcerová
Fena rychlého, vyváženého hledání, systém jasně vyjádřen, ve 3 minutě vyráží koroptve

Artex Cabalia, POI – pes, neuspěl, majitel a vedoucí Hannah Melcerová
Ve 3 minutě vyráží pernatou, práce neodpovídá typu soutěže

Posuzovali pánové : Neno Jagodič (CRO), Pavel Konečný (ČR), Josef Novák (ČR)

Angličtí ohaři - sólo

Titul CACIT,CACT, hodnocení EXC. ( výborně ) – 17 bodů získal
Net WK - SB, POI – pes, majitel a vedoucí František Zahradníček
Práce je plně ve stylu plemene s výraznou snahou nalézt zvěř.Respektuje srstnatou.Vystavuje s prokázáním zvěř pernatou,naprosto klidný,rovněž po výstřelu.

Karen od Nezdického potoka, POI – fena, neuspěla, majitel a vedoucí Oldřich Kudlička
Práce neodpovídá typu soutěže, ve 3 minutě hlasitě prohání srstnatou

CH.Fina Sonave, GS – fena,neuspěla,majitel a vedoucí Eva Nosková
Fena nevyužívá plně svěřený prostor, točí po větru, v 7 minutě ztrácí rychlost, v 8 minutě vystavuje bez prokázání zvěře

Fram Sonave, GS – pes, neuspěl,majitel a vedoucí Eva Nosková
Styl, mechanika pohybu a držení hlavy neodpovídá typu plemene, v 7 minutě vyráží pernatou

Lohmann's Bernstein, IRWS – fena,neuspěla ,majitel a vedoucí MVDr. Čestmír Šrámek
Styl hledání neodpovídá typu soutěže a plemene

IR z Oklikova, POI – pes,neuspěl,majitel a vedoucí František Zahradníček
Pes plně nevyužívá pravou stranu, otáčí po větru, opakovaně vystavuje srstnatou,klidný,rovněž po výstřelu, ve 13 minutě vyráží pernatou

Posuzovali pánové :  Přemysl Bouška, František Procházka, čekatel Oldřich Slavotínek (všichni ČR)

Kontinentální ohaři - sólo

Titul CACIT,CACT, hodnocení EXC. – 18 bodů
Oki z Vápenek, KO – fena, majitel a vedoucí Petr Zoubek
Hledání rychlé,vyvážené, odpovídá typu soutěže, ve 3 minutě vystavuje křepelky, na pokyn vůdce postupuje, při vzlétnutí klidná,rovněž po výstřelu.Ve 14 minutě vystavuje a prokazuje pernatou,rovněž klidná, po výstřelu taktéž

Umma Plameni, MOK – fena, hodnocení EXC. – 16 bodů, majitel a vedoucí Petr Zoubek
V 1 minutě vystavuje s prokázáním zvěře, klidná,rovněž po výstřelu. V 5 minutě vystavuje opět s prokázáním zvěře, po vzlétnutí a výstřelu klidná. Prostorné hledání méně vyvážené s dobrým držením hlavy.

Wind Golo z Kvítele, KO - pes, neuspěl, majitel a vedoucí Stanislav Šafář
V 6 minutě se pes dostává do pachu, značí a poté vystavuje, následně zvěř vyráží

Duna z Tišnovských revírů, MOK – fena,neuspěla ,majitel a vedoucí Jaroslav Trejbal
Hledání odpovídá typu soutěže a plemenu, ve 14 minutě vystavuje bez prokázání zvěře.

Duro,DO – pes,neuspěl,majitel a vůdce Miroslav Kalík
Ve 2 minutě pes nedokončuje práci na pernaté

Rio, KO – pes, není klasifikován, majitel a vedoucí Miroslav Kalík
Pes rychlého, vyváženého hledání s vysokým držením hlavy.V časovém limitu nenachází zvěř

Posuzovali pánové : Jan Korcián, Ivo Kristek (oba ČR)  

  

 


 

Nedělnímu ránu opět přálo pěkné počasí, která přispělo k výborné atmosféře i druhém dnu mezinárodní soutěže. K párovým rozběhům bylo přihlášeno 8 anglických ohařů a to výhradně AS. Sólové práce reprezentovalo 7 angličanů v zastoupení 4x POI, 2x AS a 1x IRWS. Kontinentální ohaře zastupovalo 5 jedinců a to 2x KO, 2x MOK a 1x DO. 

VÝSLEDKY NEDĚLE 5.5.2013

Angličtí ohaři - páry

IRA Vis Tranquilla, AS – fena, T.B. (velmi dobře) 13 bodů, majitel a vedoucí Vladimíra Dvořáková
Fena výborného projevu v typu plemene AS, v 7 minutě vystavuje bez prokázání zvěře, ve 14 minutě opět vystavuje s prokázáním bažanta, klidná, rovněž tak po výstřelu 

FINTA Vis Tranquilla, AS – fena, B. (dobře) 10 bodů, majitel a vedoucí Josef Slavík
Fena využívá přidělený terén, hledání nemá ideální stylový projev plemene, ve 2 minutě vystavuje a prokazuje pernatou, po výstřelu klidná, v 10 minutě vystavuje bez prokázání zvěře. 

ARAKAIN Del Gimmi, AS – pes, neuspěl,majitel a vedoucí Vladimíra Dvořáková
Práce odpovídá typu soutěže, ve 2 minutě vystavuje a neprokazuje zvěř, ve 3 minutě vyráží v dobrém větru pernatou.

BELLA  Aragaj, AS – fena, neuspěla, majitel a vedoucí Dita Weinfurtová
Práce feny odpovídá typu soutěže, v 5 minutě a v 10 minutě vystavuje bez prokázání zvěře, ve zbytku zkušební doby nepřichází na zvěř. 

FAUST Vis Tranquilla, AS – pes, neuspěl, majitel a vedoucí Vladimíra Dvořáková
Vynikající projev plně ve stylu plemene, v 6 minutě vyráží pernatou.

IBI Vis Tranquilla, AS – fena, neuspěla, majitel a vedoucí Vladimíra Dvořáková
Práce feny odpovídá soutěži, ve druhé minutě v dobrém větru vyráží pernatou. 

ERNY od Mlázovické tvrze, AS – pes, neuspěl, majitel Jana Votrubová, vedoucí Martin Fadrhonc
Práce ve stylu plemene, 2x vystavuje a neprokazuje zvěř, ve 3 minutě přechází pernatou.

EIMEE od Mlázovické tvrze, AS – fena, neuspěla, majitel Jana Votrubová, vedoucí Martin Fadrhonc
Práce odpovídá typu soutěže, v 7 minutě vystavuje a neprokazuje zvěř, po vypuštění vyráží a pronásleduje pernatou. 

Posuzovali pánové : Neno Jagodič (CRO), Pavel Konečný (ČR), Josef Novák (ČR)

Angličtí ohaři - sólo

 

NET WK – SB, POI – pes, EXC. 16 bodů, CACT, majitel a vedoucí František Zahradníček
Výborný styl a hledání, typická mechanika pohybu a držení hlavy. V 1 a 8 minutě vystavuje s prokázáním zvěře, klidný, rovněž tak po výstřelu. Ve 4 minutě prokazuje klid na srstnaté. 

IR z Oklikova, POI – pes, neklasifikován, majitel a vedoucí František Zahradníček
Výborná mechanika pohybu, hledání vyvážené ve stylu plemene, opakovaně vystavuje srstnatou, klidný, rovněž po výstřelu. Po dobu rozběhu  přes výraznou snahu, nenachází pernatou. 

BONNY Variant Hunter, IRWS – fena, neklasifikována, majitel a vedoucí Markéta Kohútová
Systematické hledání s pokrytím velkého prostoru a s výborným loveckým instinktem. V časovém limitu nepřichází na pernatou. 

EDITIONS Secret For Davaroni, AS – fena, neuspěla, majitel a vedoucí Ing. Lucie Studýnková
Hledání loveckého typu, v 6 minutě přechází pernatou. 

ARTEX Cabalia, POI – pes, neuspěl, majitel a vedoucí Hannah Melcerová
Výborný styl a hledání, typická mechanika pohybu a držení hlavy, ve 3 minutě vyráží pernatou. 

RONA z Knollovy školy,POI – fena, neuspěla,majitel a vedoucí Hannah Melcerová
Stylové hledání včetně mechaniky pohybu, v 5 minutě vystavuje a prokazuje pernatou, v 8 minutě vystavuje, krátce postupuje, vyráží za pernatou, kterou chytí a přináší vůdci. 

CANIDIA Seva, AS – fena, neuspěla, majitel a vedoucí Marie Varhánková
Výborný styl a hledání, mechanika pohybu a držení hlavy. Ve 3 minutě vystavuje a prokazuje zvěř, po výstřelu vyráží za zvěří, mimo vliv vůdce. 

Posuzovali pánové: Přemysl Bouška, František Procházka, čekatel Oldřich Slavotínek

Kontinentální ohaři - sólo

DURO, DO – pes, EXC., 18 bodů (pro nízký počet přihlášených nemůže být udělen titul), majitel a vůdce Miroslav Kalík
Pes stylového rychlého a vytrvalého hledání, vysokého držení hlavy, v 7 minutě vystavuje, na povel postupuje a prokazuje pernatou, klidný, rovněž tak po výstřelu. 

KVIVU ze Štípek, KO – fena,T.B. 14 bodů, majitel a vůdce Lubomír Hajný
Fena rychlého a vytrvalého hledání ve stylu plemene, ve 4 minutě vystavuje pernatou, postupuje, klidná po vzlétnutí,po výstřelu zadržena vůdcem, nutná podpora vůdce. 

ISTVÁN Moja Vizsla, MOK – pes, neuspěl, majitel Raoul Zabban, vůdce Kinga Nogas (Polsko)
Pes neustále značí pachy zvěře,točí po větru, hledání neodpovídá typu soutěže

RIO, KO – pes, neuspěl, majitel a vůdce Miroslav Kalík
Pes výborného projevu ve stylu plemene, v 14 minutě vyráží pernatou

Duna z Tišnovských revírů, MOK – fena, neuspěla, majitel a vůdce Jaroslav Trejbal
Fena nedrží kontakt se zvěří kterou značí, nevystaví a při vzlétnutí pernaté není klidná

 


 

Vážení přátelé, doufám, že Vám popisy práce jednotlivých psů, tak jak je zpracovali rozhodčí, přiblíží atmosféru této krásné soutěže. Dovolte mi, abych na závěr poděkoval Mysliveckému sdružení Telnice a Mysliveckému sdružení Opatovice, za propůjčení velmi dobře zazvěřených revírů k možnosti konat tuto soutěž se zadáním příslušných titulů.
Děkuji rovněž příteli Nenu Jagodičovi, i přes velkou vzdálenost, za účast ve sboru rozhodčích a rovněž i jim za korektní posuzování. 

Do další činnosti a práce a AO Vám přeji mnoho zdaru 

František Zahradníček
výcvikář MSKAO