Ročník 2011

Ve dnech 23. - 24. dubna 2011 se konal MEZINÁRODNÍ FIELD TRIAL se zadáváním titulu CACIT, CACT jako XXI. ROČNÍK PUTOVNÍHO POHÁRU MORAVY A SLEZSKA


Rozcestník:

Sobota - couple / solo
Neděle - couple / solo
komentář výcvikáře klubu / komentář předsedy klubu
fotografie klubuVrchní rozhodčí: Marián Korič (SR)

Sobota 23.dubna 2011

účast: 17 anglických ohařů + 6 ohařů kontinentálních (14x POI, 2x GS, 1x IRWS + 4x NKO, 1x MOK, 1x BA (Auvergneský ohař))
Běželo se v párech i jednotlivcích, s možností zadání titulu.

■ PÁRY - COUPLE
(rozhodčí: František a Jiří Procházkovi, Zdenek Kunc)

Darek z Tismenic,POI-pes, majitel a vedoucí Ing Marián Konečný , (SR)
Prokázal daleké prostorné hledání v dobrém stylu.Několikrát se otáčí po větru, v 7 minutě prohání zajíce a je mimo vliv vůdce déle než připouští ZŘ.
Eliminace-neuspěl

Tiszató Menti Primo,POI-pes, majitel a vedoucí Ing.Marián Konečný, (SR)
Pes s perfektním držením hlavy,elegantní v pohybu,dobrý styl a systém v plné rychlosti, točí proti větru, klidný před zajícem, v 9 minutě přechází pernatou-bažanta.
Eliminace-neuspěl

Net WK – SB,POI – pes, majitel a vedoucí František Zahradníček, (ČR)
Pes se prezentuje všestranným hledáním s dostatečnou délkou a hloubkou vyhovující ZŘ, dobré držení hlavy a mechaniky pohybu. Několikrát respektuje srstnatou – zajíce. Ve 3 minutě přiznává partnerovi, v 9 minutě přechází pernatou-bažanta.
Eliminace-neuspěl

Ir z Oklikova, POI – pes, majitel a vedoucí František Zahradníček, (ČR)
Zpočátku hledání rychlé, prostorné s dostatečným využitím prostoru, dobře točí proti větru, několikrát klidný před srstnatou-zajícem. Po 6 minutě povoluje v rychlosti a zkracuje hledání. V 10 minutě vyráží pernatou-bažanta.
Eliminace-neuspěl

Marko z Knollovy školy,POI – pes, majitel a vedoucí Zdenek Andrýsek, (ČR)
Pes začal v dobrém stylu, ve 3 minutě vystavuje zajíce. Poté je znovu vypuštěn a krátce nato prohání srstnatou-zajíce a následně zvěř srnčí. Mimi vliv vůdce po dobu delší než připouští ZŘ.
Eliminace-neuspěl

Dan z Tismenic,POI – pes, majitel a vedoucí MUDr Jiří Veselý, (ČR)
Pes dobrého držení hlavy s prostorným hlubokým hledáním. Dobře využívá prostor, několikrát točí po větru, klidný před srstnatou-zajícem. V závěru hledání přechází pernatou-bažanta.
Eliminace-neuspěl

Daxon z Dubských lesů, POI – pes, majitel a vedoucí MUDr.Jiří Veselý (ČR)
Velmi dobré držení hlavy. Dostatečně prostorné hledání s využitím svěřeného prostoru, dobrého systému, klidný před srstnatou-zajícem. V druhém běhu přechází pernatou-bažanta.
Eliminace-neuspěl

Atrej z Tomaníkových vrškov,GS – pes, majitel a vedoucí Slavomír Pjatek, (SR)
Pes prostorného hledání ve stylu plemene, dobrého držení hlavy. Točí proti větru, klidný před srstnatou-zajícem. Následně se vzdálil z vlivu vůdce na dobu delší než připouští ZŘ.
Eliminace-neuspěl

■ JEDNOTLIVCI - SOLO
(rozhodčí: František Měšťánek (SR), Josef Novák, Jindřich Šimara (ČR),pro anglické i kontinentální ohaře)

Ušan z Mešinské hájovny,POI – pes, majitel a vedoucí Veronika Svrčková (SR)
Pes pracuje bez systému, špatná mechanika pohybu a držení hlavy-chybí styl plemene. Vyráží pernatou-bažant, zůstává klidný, včetně srstnaté-srnčí.
Eliminace-neuspěl

Acora Richard Slovakia,POI – fena, majitel a vůdce Filip Weiss (SR)
Fena zpočátku hledá ve stylu plemene s orientací na pravou stranu. Tím hledání postrádá systém a vzniká nevyužitý prostor. Po navedení do pravé strany vyráží bažanty a přestává hledat.
Eliminace-neuspěl

Angie Richard Slovakia,POI – fena, majitel a vůdce Martin Málek,(SR)
Fena v první minutě prohání zajíce, včas se vrací. Zpočátku hledá ve stylu plemene s dalekým prostorným hledáním. V polovině rozběhu polevuje ve výkonu, držení hlavy není dále stylové. V určeném čase nepřichází do kontaktu se zvěří pernatou.
Fena není proto klasifikována

Ori z Lukovských lánů, IRWS – fena, majitel a vůdce MVDr. Čestmír Šrámek (ČR)
Styl práce neodpovídá plemeni ani typu soutěže.
Eliminace-neuspěl

Dira z Čejských lesíků,GS – fena, majitel a vůdce Zdena Musilová (ČR)
Není využit přidělený terén, pravou stranu točí po větru, příliš mnoho povelů,práce neodpovídá typu soutěže.
Eliminace-neuspěl

Flint Pozořice,POI – pes , majitel a vůdce Ing.Milan Naď (ČR)
Pes často mění tempo, po levé straně točí po větru, nevyužívá přidělený terén, před zajícem klidný. Práce neodpovídá typu soutěže.
Eliminace-neuspěl

Aramis z Vinných Tratí,POI – pes, majitel a vůdce Aleš Ševčík (ČR)
Hledání jednostranné,styl neodpovídá plemeni,v 5 minutě mimo vliv vůdce.
Eliminace-neuspěl

Atos Richard Slovakia ,POI – pes, majite a vůdceMatěj Mezovský (SR)
Systém naznačen, práce odpovídá plemeni, několikrát respektuje za podpory vůdce srstnatou-zajíce, ve 13 minutě z vlivu vůdce.
Eliminace-neuspěl

Dobie z Tismenic,POI – fena, majitel a vůdceRobert Lackovič (SR)
Fena 3x vystavuje bez prokázání zvěře.
Eliminace-neuspěl

 ■ KONTINENTÁLNÍ OHAŘI SOLO

Mona z Vápenek ,NKO – fena ,majitel a vůdce Pavel Navrátil (ČR)
Vynikající stylová práce feny NKO, ve volné minutě vystavuje bez prokázání zvěře, ve 2 minutě efektní bod na pernaté, po výstřelu s podporou a povelem vůdce dále klidná.
Tre-Bon – velmi dobře – 15 bodů

Timo od Gložnica,NKO – pes, majitel a vůdce Ladislav Balog (SR)
Styl práce odpovídá plemeni a typu soutěže. V10 minutě přechází pernatou-bažanta.
Eliminace-neuspěl

Hajdy z Klobouckého lesa ,NKO – fena , majitel a vůdce MVDr.Čestmír Šrámek (ČR)
Fena loveckého způsobu hledání, ve 4 a 8 minutě vystavuje bez prokázání zvěře, v 11 minutě vyráží pernatou-bažanta.
Eliminace-neuspěl

Polla Plameni Pas,NKO – fena , majitel a vůdce Pavel Navrátil (ČR)
Ve 3 minutě přechází pernatou-bažanta.
Eliminace-neuspěl

Doruda z Krásenského zámku,MKO – fena ,majitel a vůdce Ing.Milan Naď (ČR)
V 1 minutě vystavuje zajíce, systém naznačen, hledání ve výborném tempu, práce odpovídá typu plemene, v 8. minutě mimo vliv.
Eliminace-neuspěl

Back z Rajhradických polí ,Auvergnéský ohař – pes ,majitel a vůdce Iva Rudá (ČR)
Styl práce odpovídá plemeni, ve 4 minutě vystavuje bez prokázání zvěře, ve 14 minutě vyráží pernatou-bažanta.
Eliminace-neuspěl


Nedělě 24.dubna 2011
účast: 10 anglických ohařů + 3 ohaři kontinentální (9x POI, 1x AS + 3x NKO)
Běželo se v párech i jednotlivcích, s možností zadání titulu.

■ PÁRY - COUPLE
(rozhodčí: Jiří Procházka a Josef Novák)

Dan z Tismenic,POI – pes, majitel a vůdce MUDr.Jiří Veselý (ČR)
Plně ve stylu plemene, v 8 minutě respektuje srstnatou, v 9 minutě nevyužívá bod na pernaté – bažant.
Eliminace-neuspěl

Tiszató Menti Primo,POI – pes, majitel a vůdce Ing.Marián Konečný (SR)
Styl POI naznačen,ve 4 minutě vystavuje bez prokázání zvěře, v 6 minutě přiznává partnerovi, začíná se projevovat závislost na partnerovi, v 11.minutě nevyužívá bod na pernaté-bažant.
Eliminace-neuspěl

Net WK – SB,POI – pes , majitel a vůdce František Zahradníček (ČR)
Ve 2.minutě vystavuje pernatou, klidný i po výstřelu, v 7.minutě vystavuje naprázdno,v 8 minutě nevyužívá bod na pernaté-bažant.
Eliminace-neuspěl

IR z Oklikova,POI – pes, majitel a vůdce František Zahradníček (ČR)
Systém naznačen, v 6.minutě respektuje srstnatou,točí po větru, v 9.minutě vyráží bažanta.
Eliminace-neuspěl

Darek z Tismenic,POI – pes, majitel a vůdce Ing.Marián Konečný (SR)
Práce do 3.minuty plně ve stylu plemene. Dále z vlivu vůdce.
Eliminace-neuspěl

Marko z Knollovy školy,POI – pes, majitel a vůdce Zdenek Andrýsek (ČR)
Lovecké hledání,ve 4.minutě nedopracuje pernatou.
Eliminace-neuspěl

Daxon z Dubských lesů,POI – pes, majitel a vůdce MUDr.Jiří Veselý (ČR)
Práce plně ve stylu plemene, 1x vystavuje bez prokázání zvěře, v 11.minutě nevyužívá bod na pernaté-bažant.
Eliminace-neuspěl

Finta vis Tranquilla,AS – fena, majitel a vůdce Josef Slavík (ČR)
Fena plně ve stylu plemene, v 5 minutě respektuje srstnatou, v 6.minutě vystavuje bez prokázání zvěře, v 11 minutě nevyužívá bod na koroptvích.
Eliminace-neuspěl

■ JEDNOTLIVCI - SOLO
(rozhodčí: František Měšťánek (SR) ,František Procházka ( ČR)
 
Dobie z Tismenic,POI – fena, majitel a vůdce Robert Lackovič (SR)
Fena hledá v dobrém tempu s dobrým nesením hlavy. Občas zabíhá za vůdce a točí se s větrem. V 10.minutě odbíhá za srnčí zvěří, mimo vliv vůdce.
Eliminace-neuspěl

Conny z Bohumělické obory,POI – fena, majitel a vůdce Jan Mrkvica (ČR)
Fena nemá typické hledání,ve 3 a 5 minutě vystavuje bez prokázání zvěře. V 10.minutě pro opakované vylučující chyby rozběh ukončen.
Eliminace-neuspěl

Timo od Gložiníca,NKO – pes, majitel a vůdce Ladislav Balog (SR)
Pes výborného rovnoměrného a vyváženého hledání s využitím levé i pravé strany. Ve 4.minutě vystavuje s prokázáním pernaté-bažant, absolutně klidný včetně výstřelu. Nasazené tempo a styl drží až do konce běhu
Excelent – výborně – 18 bodů

Mona z Vápenek,NKO – fena, majitel a vůdce Pavel Navrátil (ČR)
Hledání v dobrém stylu,v 8.minutě vyráží koroptve.
Eliminace-neuspěl

Polla Plameni Pas,NKO – fena, majitel a vůdce Pavel Navrátil (ČR)
Fena nevyužívá přidělený terén, ve 3 a 5.minutě vystavuje bez prokázání zvěře.V 8.minutě vůdce odstupuje.
Není klasifikován  


KOMENTÁŘ VÝCVIKÁŘE KLUBU
František Zahradníček

Vážení příznivci anglických ohařů,
Vážení členové klubu,
20. výročí činnosti našeho klubu bylo zahájeno konáním MFT se zadáním titulu CACIT a pro nejlepšího psa našeho klubu byl přichystán Putovní pohár Moravy a Slezska. Poslední úplný víkend v měsíci dubnu přivítali členové MS Telnice příznivce anglických ohařů a jejich čtyřnohé kamarády. Tato soutěž byla rovněž otevřena pro kontinentální ohaře, tak jak tomu bývalo i v předchozích ročnících MFT a i oni byli příjemnými hosty této akce. Velmi pěkné slunečné počasí bylo doplňkem všem účastníkům této soutěže. Bylo umožněno využít polní prostory kolem Rumunské a Měnínské bažantnice LČR – LZ Židlochovice a honitbu MS Telnice. Spolupráce mezi těmito subjekty je již dlouhodobě tradiční a všem zúčastněným patří poděkování za podporu lovecké a sportovní kynologie.
Potěšitelná byla účast vůdců ze Slovenska a překvapivá především věkem. Na Slovensku se o budoucnost anglických ohařů bát zřejmě nemusí. Zazvěření revírů bylo v sobotu průměrné a zvěř se musela trochu hledat. Nedělní den byl opakem sobotního. Zvěře byl dostatek. Mluvíme o zvěři pernaté. Srstnaté bylo více než dost a mnozí psi tuto tíhu neunesli.
Sbor rozhodčích byl mezinárodní, zkušený a k vůdcům i jejich svěřencům vstřícný, ale přitom přísný dle dikcí mezinárodního zkušebního řádu. Proto hodnotím vystoupení pana Pavla Navrátila ( vůdce ) na závěr prvního dne soutěže k rozhodčím jako neadekvátní a nesportovní. Vrchní rozhodčí pan Marián Korič celou věc s příslušným nadhledem vyřešil a každý další účastník pochopil velmi rychle o co jde. 

I když mnozí z výsledku dvou-denního klání MFT budou na rozpacích, věřte, že bylo na co se dívat. I sebelepší pes může udělat chybu, která na tomto typu soutěže je vylučující, ale při běžných hledačkách tomu tak není, nebo být nemusí. Většina předváděných psů by polní práci na zkouškách jiného typu, ve stejném projevu, zvládla určitě v ceně. Jde také o to štěstí, které v každém případě musí vůdce se svým čtyřnohým kamarádem mít.
Výkony předváděných psů je nutné vidět ve dvou rovinách. V té první jsme viděli pěkné výkony i přes celkový neúspěch jedinců. V té druhé byly k vidění výkony, které neodpovídaly soutěži typu MFT. Ani tito jedinci však nejsou špatní. Chybí jim propracovanost a stálý kontakt se zvěří, mnohdy i nezkušenost vůdce, aby mohli podat spolehlivý a líbivý výkon na soutěži typu MFT.
Dovolte mi touto cestou poděkovat členům MS Telnice, Lesům ČR – LZ Židlochovice za propůjčení dobře zazvěřených revírů k této naší akci. Věřím, že i na dalších našich zkouškách a soutěžích bude účast a výkony Vašich svěřenců gradovat k radosti nás všech.

František Zahradníček
výcvikář klubu

KOMENTÁŘ PŘEDSEDY KLUBU
Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

Vážení členové,
dovolím si malý komentář k MFT v Telnici 23.-24.4.2011 z praktického hlediska. Byla to zdařilá akce, zvláště druhý den, kdy vůdcové i rozhodčí jasně věděli, kde se s nejvyšší pravděpodobností nachází v poli zvěř a skutečně všichni psi měli příležitost pracovat na pernaté zvěři. Proto bylo také na škodu, že se nezúčastnili nedělní akce slovenští mladí sokolníci, kteří v hojném počtu reprezentovali v sobotu a v dopoledních hodinách a v poledne se již jejich psi do pernaté v poli nedostali. Tato zvěř byla v kanálech pod větrem odkud ji ve velkém počtu vyhnala postupující korona i zaběhlí psi. Myslím si, že zklamaní odjeli a ani nečekali na zakončení tohoto sportovního dne. Nevýhodou byla nízká krytina, která sice stačila pro koroptve, ale ne pro bažantí zvěř. Ta byla v řídkém a nízkém ozimu, místy ještě s nerozpuštěnými granulemi hnojiva, většinou v pohybu a vystavení bylo obtížné až nemožné. Protože jsem cvičil před MFT v sousedním revíru v Újezdě u Brna, popsaná skutečnost byla mnou mnohokrát ověřena. Z tohoto pohledu vidím nutnost v našich podmínkách uspořádat MFT spíše kolem data 30.4. než dříve. Rozhodování rozhodčích bylo přísné, ale spravedlivé. Snad bych byl benevolentnější při přejítí 1 kusu pernaté zvěře nebo vyražení 1 kusu pernaté, o které pes nevěděl, tak jak to definuje a povoluje mezinárodní zkušební řád..

V Brně dne 10.5.2011

Dr. Jiří Veselý
předseda MSKAO