Memoriál Josefa Lammera

Ročník 2015

Vážení přátelé anglických ohařů,

dne 25. – 26. 7. 2015 se konal v Lednicko – Valtickém areálu X. ročník Memoriálu Josefa Lammera, zkoušek lesní a vodní práce ohařů. Zahájení i ukončení soutěže proběhlo na lovecké chatě LČR – LZ Židlochovice, polesí Valtice, poblíž zámečku „Randez-vous".

Přihlášeno bylo 12 a k soutěži se dostavilo rovněž 12 ohařů. Zastoupení plemen bylo následující : 2x POI, 3x GS, 3x NOK, 2x VOK, 1x MOK a dvanáctku zúčastněných doplnil italský ohař. 7 psů bylo předváděno členy klubu. Teploty překračovaly 30 stupňů ve stínu, takže bylo jasné, že soutěž bude velmi náročná na fyzickou kondici ohařů.

Je nutné hned zpočátku konstatovat, že tyto obavy se nenaplnily. Psi pracovali, až na drobné vyjímky, naprosto spolehlivě a bez většího zaváhání. Největší smůlu měl GS předváděný panem Zvonařem. Ten si prostě postavil , tak říkajíc hlavu, a pracovat prostě odmítl. Přehled výsledků dá každému odpověď o připravenosti a úspěšnosti jednotlivých plemen. Putovní pohár X. ročníku Memoriálu Josefa Lammera, věnovaný rodinou pana Lammera, získal pes POI – OLIVER ze Štípek, vedený panem Františkem Tihelkou z Opavy. Pes prokázal dobrou připravenost na tuto soutěž a rovněž vůdce svojí zkušeností přispěl k celkovému IV. pořadí a nejlépe hodnocenému zástupci anglických plemen. Chtěl bych touto cestou poděkovat svým kynologickým kamarádům a přátelům, kteří pomohli tuto soutěž připravit a výborně technicky a organizačně zajistit. Předsedovi klubu za jeho podporu a účast na této akci.

Sboru rozhodčích pak za jejich korektní a spravedlivé posuzování. Pavlu Konečnému za, mimo jiné, zajištění perfektního občerstvení, které fungovalo již od 24.července až do závěru soutěže.

Na závěr však mám jednu podstatnou věc. Účastníků na X. ročník by bylo daleko více, kdyby řádně fungovaly naše webové stránky. Totiž je z podivem, že všechny akce, kde se získává lovecká upotřebitelnost a jsou v plánu našeho klubu, nebylo možné na webových stránkách otevřít. Tak si řada možných účastníků podávala přihlášky až po uzávěrce a to již vzhledem k technickému a organizačnímu zabezpečení ( včetně delegace rozhodčích ) bylo pozdě. Říkám si, je to záměr, nebo se opravdu stala technická chyba. Totiž na propozice akcí daleko pozdějších dat, přístup byl. Navíc jsem byl nesmyslně paní Rokůskovou napaden, že jsem nedodal propozice na naše stránky. To bylo napsáno veřejně. Omluva však veřejná nebyla, což mne ani u této osoby ani nepřekvapuje.

František Zahradníček

Výsledky                      pdf 

Poznámka tiskového referenta a správce webu ke Zprávě výcvikáře:
Propozice na všechny akce výcvikové komise byly z důvodu pracovního vytížení zveřejněny začátkem měsíce června. Z důvodu nekorektně provedené aktualizace redakčního systému webových stránek musel být celý obsah obnoven ze zálohy, která však změnila nastavení a některá menu tak odkazovala na náhodné jiné stránky (tzn. nezobrazovalo se to co mělo). Toto jsem nepostřehl a tak webové stránky byly cca tři týdny částečně nefunkční. Předsedkyně KK na toto upozornila a na webových stránkách došlo k opravě (propozice MJL opraveny ihned). Poté se v průběhu celého měsíce dopodrobna překontrolovával obsah celých webových stránek a zpět vše nastavovalo "do normálu". Je spíše s podivem, že jsem na problém zveřejněných propozic na klubové akce nebyl upozorněn výcvikovou komisí, ač jí to bylo známo.
Omlouvám se všem potencionálním zájemcům o naše akce, kteří se mohou cítit poškozeni.

Ing. Antonín Halla