Memoriál Josefa Lammera

Ročník 2013

Vážení přátelé, dámy a pánové,
příznivci anglických a kontinentálních ohařů, dovolte mi, abych Vás slovem provedl naší významnou kynologickou akcí, která se konala v lesní honitbě LZ Židlochovice - polesí Valtice, pod dohledem vedoucího polesí, pana Ing. Davida Janoty a Ing. Pavla Konečného. Tato soutěž se koná vždy 1x za dva roky, k uctění památky našeho zesnulého člena a zakladatele klubu, pana Josefa Lammera, rodáka z Nového Města na Moravě, zasloužilého cvičitele a chovatele anglických ohařů.

Za příjemného letního sobotního rána na zámku Rendez-vous, byl slavnostně za účasti trubačů a 12 ohařů zahájen IX. ročník MJL. Úvodní slovo patřilo předsedovi MSKAO, Prof. MUDr. Jiřímu Veselému, CSc. , který přivítal všechny přítomné a zvláště pak rodinu pana Josefa Lammera, která ani jedenkráte na této soutěži nechyběla. Dále přítomné přivítal též ředitel soutěže, Ing. David Janota a v neposlední řadě vrchní rozhodčí, přítel Vladimír Kulhánek. Sbor rozhodčích byl složen ze zkušených členů ČMMJ a na návrh MSKAO, také kynologickým oddělením ČMMJ Praha delegován: Vrchní rozhodčí - Vladimír Kulhánek, Sbor rozhodčích - Josef Novák, Milan Musil, Jiří Studýnka, Bronislav Procinger, Radek Hasta, František Zahradníček Čekatelé - Ing. Martin Kočí, Martina Rymerová, Pavla Latinová.

Celá soutěž se konala za mimořádného horkého letního počasí. Zkoušky byly pečlivě připraveny a ze strany MSKAO řádně zpracována veškerá dokumentace. Všech 12 přihlášených psů se dostavilo a zúčastnilo dvou zkoušek. Rozhodčí posuzovali objektivně, v dikci ZŘ, vůdci se chovali ukázněně, nebyl podán žádný protest. Terén byl pro konání soutěže vhodný a pro některé psy náročný, zvláště pak nahánění v rákosí bylo vzhledem k vysoké vodě těžké. Někteří se v průběhu dvou dnů dostali i do kontaktu se zvěří, která byla buď zalehlá nebo přecházela lesním porostem, kde se zkoušely jednotlivé disciplíny lesní či vodní práce. Vše však mělo standardní průběh.

Zastoupení plemen bylo následující: 3x POI, 1x GS, 2x KO, 2x VOK, 1x MOK, 1x ČF, 2x DO - celkem tedy 12 ohařů. Šest vůdců je členem našeho klubu a dále byl významně zastoupen KKO Brno. Je to náš partnerský klub, se kterým spolupracujeme již od roku 1992. Tato spolupráce má velký význam pro celý Jihomoravský kraj.

Celkovým vítězem IX. ročníku Memoriálu Josefa Lammerase stala fena KO NETY Z VINNÉHO KRAJE, s celkovým počtem 335 bodů v I. ceně, kterou vedl Ing. Pavel Konečný z Lanžhota. Mimo jiné dlouholetý člen a funkcionář našeho klubu.

Putovní pohár věnovaný rodinou pana Josefa Lammera získala fena POI – ASTA OD ZELENÉHO STOLU s celkovým počtem 331 bodů v I. ceně, kterou vedl pan Ing. Miroslav Nedbal ze Znojma.

Celkem bylo v součtu bodů (LZ + SZVP) uděleny 4 I. ceny, dále následovali v pořadí psi, kteří v některé s disciplín či součtu bodů se zařadili do ceny II. ceny nebo do III. ceny. Z 12 psů obstálo v obou zkouškách 7 ohařů, 3 ohaři byli v jedné zkoušce neúspěšní a neobstáli 2 ohaři.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří pomohli MSKAO, z.s. organizačně a technicky zajistit tento Memoriál. Poděkování si zaslouží vůdci za ukázněnost a respektování požadavků vedoucího polesí, Ing. Davida Janoty, sbor rozhodčích a všichni nejmenovaní návštěvníci, kterým se naše soutěž líbila a byli určitě neplánovaně přítomni celému dění. Zvlášť bych chtěl poděkovat LČR, LZ Židlochovice, polesí Valtice za možnost uspořádání této pro nás významné soutěže. Poděkování za dosavadní letitou spolupráci mezi MSKAO, z.s. a LČR – LZ Židlochovice, jíž si nesmírně vážíme a věříme, že tak bude i v budoucnu.

František Zahradníček
výcvikář


 

 

Jméno / pohlaví / plemeno psa Majitel
Vůdce
Počet bodů
LZ / SZVP
Klasifikace Umístění Poznámka
NETY Z VINNÉHO KRAJE
fena / KO
Ing. Pavel Konečný 235
100
I.c.
I.c.
1. místo  
ASTA OD ZELENÉHO SMRKU
fena / POI
Ing. Miroslav Nedbal 235
96
I.c.
I.c.
2. místo Vítěz Putovního
poháru
MARKO Z KNOLLOVY ŠKOLY
pes / POI
Zdeněk Andrýsek 233
92
I.c.
I.c.
3. místo  
ZIR Z HOLUBICKÉ STRÁNĚ
pes / GS
Olga Vránová 235
82
I.c.
I.c.
4. místo  
BRIT z VOLÁNSKÝCH LOUŽÍ
pes / ČF
Michal Uher 234
95
II.c.
I.c.
5. místo  
FRANK Z MYSLIVCOVA DVORA
pes / DO
Pavel Balga 229
88
I.c.
II.c.
6. místo  
ARCHIE Z DAPALÍNU
pes / VOK
Ing. Pavel Konečný 237
78
I.c.
II.c.
7. místo  
CYLKA BONCOV MAJER
fena / DO
Štefan Holenyi 217
0
III.c.
neobstál
8. místo chov. na stan. 0
GOJA ZE SKŘIVOLÁNŮ
fena / VOK
Šárka Smutná 0
96
neobstál
I.c.
9. místo šoulačka 0
ERON OD HÁJECKÉHO RYBNÍKU
pes / KO
Miroslav Beneš 0
79
neobstál
II.c.
10. místo vlečka zajic 0
ARAMIS Z VINNÝCH TRATÍ
pes / POI
Aleš Ševčík 0
0
neobstál
neobstál
  přek. liška 0
nah. rákosí 0
HEKTOR Z TISMENIC
pes / MOK
Daniel Vojáček 0
0
neobstál
neobstál
  přek. liška 0
dohl. kachny 0