Klubová výstava

KLUBOVÁ VÝSTAVA 2018

 

             XXI. KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním titulu Klubový Vítěz
                  zadaváné tituly - CAJC, BOJ, CAC, res. CAC, KKLUBOVÝ VÍTĚZ, BOV, BOS, BOB
                                                                    12.5.2018

Pořadatelé : ČMKU, ČMKJ, MSKAO z.s.,

ROZHODČÍ
Frances Boxall      (GB) - posoudí plemeno gordonsetra (GS)
Ludovica Salamon  (IT) - posoudí plemeno irského setra (IS)
Michele Ivaldi         (IT) - posoudí pointry, anglické setry a irské červenobílé setry (POI,AS, RWS)

MÍSTO KONÁNÍ
Slavkov u Brna - v zahradě zámku Slavkov u Brna

UZÁVĚRKY
I. uzávěrka - 6.4.2018                II. uzávěrka - 23.4.2018

I.  uzávěrka   6.4.2018
II. uzávěrka 23.4.2018 
 I. uzávěrka 
 člen klubu
 II. uzávěrka 
 člen klubu
 I. uzávěrka 
 nečlen
 II. uzávěrka 
 nečlen
První pes    600 Kč    800 Kč     800 Kč   1 000 Kč
Druhý a další pes    400 Kč    600 Kč     600 Kč      800 Kč
Třída štěňat, dorost, veteráni a čestná
(nelze považovat za 1. psa) 
   200 Kč    250 Kč     250 Kč      300 Kč
Soutěže ( páry,chovatelské stanice )    150 Kč    200 Kč     200 Kč      300 Kč
Jarní svod    100 Kč    100 Kč     100 Kč      100 Kč
Inzerce v katalogu celá strana A5    500 Kč    500 Kč  1 000 Kč   1 000 Kč

 PLATBA 
 Složenkou typu A , nebo bankovním převodem na účet klubu FIO banka - 26 00 50 50 87/2010


Variabilní symbol:  člen klubu MSKAO - členské číslo, nečlen - telefonní číslo uvedené na přihlášce
Specifický symbol: 700 platí pro všechny vystavovatele
Adresa účtu: Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s. Lešanská 1176/2a, 141 00, Praha 4 - Chodov
Swift : FIOBCZPPXXX
Iban: CZ 3320 1000 0000 2600 5050 87
Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
Platba v den výstavy pro České vystavovatele není možná, všechny poplatky musí být uhrazeny předem, všechny poplatky musí být uhrazeny předem. Na místě lze platit pouze soutěže ( v ceně druhé závěrky)  - do 12:00 hod., a také jarní svod.

CENY
Každý vystavovaný pes obdrží posudek a diplom. Vítězové tříd obdrží věcnou cenu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
K řádně vyplněné přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit čitelnou, oboustrannou fotokopii jeho PP - platí pro všechny psy přihlášené na výstavu.
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum přihlášky do DogOffice, popř. datum odeslání potvrzení o přijetí sledujte na DogOffice, a nebo poštovní razítko den odeslání.
Pro třídu pracovní je třeba doložit  pracovní certifikát FCI, pro třídu vítězů kopii diplommu šampiona či potvrzení NV, KV, VSV.
Pokud nebude k přihlášce připojena čitelná oboustranná fotokopie průkazu původu, bude přihláška vrácena. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom , že úes je šampion, NV, KV nebo Vítěz speciální výstavy ( pro třídu vítězů ) nebo certifikát pro třídu pracovní, bude pes zařazen do třídyx otevřené. Fotokopie nevracíme. K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude akceptována. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů do jiných tříd není možné.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK A INFORMACE
Elektronickou formou přes portál DOG OFFICE ČMKU nebo poštou na adresu :
 Taťána Bednářová Wilczková
 Jižní 718, 735 32 Rychvald

Rozdělení do tříd dle výstavního řádu ČMKU
Třídy

 Štěnat    4 - 6  měsíců   
 Dorostu     6 - 9 měsíců  
 Mladých     9 - 18 měsíců   
 Mezitřída   15 - 24 měsíců   
 Otevřená   od 15 měsíců  bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění 
 Pracovní  od 15 měsíců  přístupná s uznanou zkouškou - pracovním certifikátem
 Vítězů  od 15 měsíců  přístupná s doloženým mezinárodním, národním šampionátem, Národním nebo Klubovým Vítězem nebo Vítězem speciální výstavy
 Veteránů  8 let a starší  
 Čestná  od 15 měsíců  bez nároku na CAC, přístupná s doloženým mezinárodním, Národním nebo Klubovým Vítězem nebo Vítězem speciální výstavy

 

 Soutěže

 Nejlepší štěně výstavy  zúčastní se psi a feny ze třídy šťěňat s oceněním VN1 
 Nejlepší dorost výstavy  zúčastní se psi a feny ze třídy štěňat s oceněním VN1
 Nejlepší mladý jedinec  zúčastní se jedinci s titulem BOJ
 Nejlepší pracovní pes  zúčastní se psi a feny, kteří ve třídě pracovní obdrželi titul CAC
 Nejlepší veterán výstavy  zúčastní se jedinci s titulem BOV
 Nejlepší pár psů  pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzení
 Nejlepší chovatelská skupina  pro nejméně 3 a nejvíce 5 jedinců, pocházející od jednoho chovatele
 Přehlídka jedinců ze třídy čestná  přehlídka všech čestných jedinců
 Vítěz klubové výstavy  zůčastní se jedinci s titulem BOB

 I. uzávěrka  II. uzávěrka 
Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno zasláním vstupního listu. Při využití elektronického přihlášení bude vstupní list zaslán na uvedný e-mail. Tento vstupní list bude sloužit jako identifikace při vstupu.

Doklady k účasti na výstavě
Průkaz původu psa, očkovací průkaz psa nebo jeho pas s platnou vakcinací, vstupní list ( v případě zaslání e-mailem si tento vstupní list vytiskněte)

Program

 07:30 - 09:00 hod.  Přejímka psů
 09:00  Slavnostní průvod přihlášených jedinců
 09:30 - 14:30 hod.  Posuzování v kruzích
 14:30  Závěrečné soutěže

Změna vyhrazena, časový harmonogram orientační. Během celé výstavy probíhá jarní svod.

Kompletní a podrobnější propozice ke stažení viz. níže

 Pozvánka  pdf
 Propozice pdf
 Propozice AJ  pdf
 Přihláška pdf

 Elektronicky 

Dogoffice.cz
 Facebook facebook