Klubová výstava

KLUBOVÁ VÝSTAVA 2018

 

XXI.KV MSKAO

 Horní parter parku zámku Slavkov - Austerlitz hostil 12.května 2018 již XXI. ročník Klubové výstavy.
 Za nádherného slunečného počasí se sjelo mnoho vystavovatelů, aby zde předvedlo 166 anglických ohařů.
 Na letošní výstavě jsme přivítali evropskou špičku mezi rozhodčími. Velmi si vážime toho, že naše pozvání přijala paní Frances Boxall z Anglie, která posoudila gordonsetry. Zkušeným okem posoudila kruh irských   setrů paní Ludovica Salamon a Michele Ivaldi posuzoval smíšený kruh anglických a irských setrů spolu s pointry. Role vrchního rozhodčího se ujal pan doktor Šrámek, kterému taktéž patří naše díky.
 Již po čtvrté v řadě se stal vítězem výstavy irský setr. Letošnímu ročníku výstavy kraloval a vítězem se stal PICASSO CORDARRAGH polské majitelky Alexandry Janik.

              Blahopřejeme vítězi

 

 

 

PICASSO CORDARRAGH 

 

 Na druhém místě se umístil gordonsetr CELTIC BLACKENED KOCHANEJ EMILKY manželů Marioly a Grzegorze Sklorz z Polska

     

 CELTIC BLACKENED KOCHANEJ EMILKY

 

Třetí místo obsadil mladičký anglický setr CRICKET JUMBO BEDNAR LYMARKOS majitelky Taťány Bednářové

CRICKET JUMBO BEDNAR LYMARKOS

 

 Děkujeme všem vystavovatelům a jsme nesmírně rádi, že se na naši výstavu každoročně vracíte a vytváříte tak nezapomenutelnou atmosféru tohoto setkání.

TRIO

 

prvod

 

KV

Anglický setr

Plemeno  Anglický setr  dark reflection shadow dog
Jméno psa  Dark Reflection Shadow dog (PL)       
Datum narození    04.02.2017
Majitel  Daňková Helena 
Ocenění  V1, CAC, KV
Rozhodčí  Michele Ivaldi

 

Plemeno  Anglický setr bloody mary lymarkos 
Jméno psa  Bloody Mary Lymarkos                      
Datum narození    24.02.2015
Majitel  Lízr Marek
Ocenění  V1, CAC, BOS, KV
Rozhodčí  Michele Ivaldi

 

Irský červenobílý setr

Plemeno  Irský čevenobílý setr                     dynamic dancer artegerd 
Jméno psa  Dynamic Dancer Artegerd
Datum narození    25.04.2016
Majitel  Michálková Kateřina
Ocenění  V1, CAC, KV                                     
Rozhodčí  Michele Ivaldi

 

Pointer

Plemeno  Pointer  anook ze stipek
Jméno psa  Anook ze Štípek                          
Datum narození     25.06.2015                                      
Majitel  Müllerová Martina
Ocenění  V1, CAC, BOS, KV
Rozhodčí  Michele Ivaldi

 

Plemeno                Pointer  dheli z karczewskiej zagrody
Jméno psa  Dheli z Karczewskiej zagrody             
Datum narození  28.07.2012
Majitel   Janečková Lenka
Ocenění  V1, CAC, BOB, KV
Rozhodčí   Michele Ivaldi

 

Irský setr

Plemeno  Irský setr  
Jméno psa  At The Top of The World Irisch Devils 
Datum narození      22.11.2015
Majitel  Alexandra Janik
Ocenění  V, CAC, KV
 Rozhodčí  Salamon Ludovica

 

Plemeno  Irský setr  Zephyre Maya Redweed CAC tda pracovn KV BOS
Jméno psa  Zephyre Maya Redweed                    
Datum narození      03.05.2015
Majitel  Brauner Robert
Ocenění  V1, CAC, BOS, KV
Rozhodčí  Salamon Ludovica

 

Gordonsetr

Plemeno  Gordonsetr  dream believer kochanej emilki
Jméno psa  Dream Believer Kochanej Emilki         
Datum narození      30.09.2012
Majitel  Sklorz Mariola
Ocenění  V1, CAC, BOS, KV
Rozhodčí  Boxall Frances

 

Plemeno  Gordonsetr celtic blackened kochanej emilki 
Jméno psa  Celtic Blackened Kochanej Emilki        
Datum narození      04.12.2013
Majitel  Sklorz Mariola
Ocenění  V1, CAC, BOB, KV
Rozhodčí  Boxall Frances

 

 

PROPOZICE

             XXI. KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním titulu Klubový Vítěz
                  zadaváné tituly - CAJC, BOJ, CAC, res. CAC, KKLUBOVÝ VÍTĚZ, BOV, BOS, BOB
                                                                    12.5.2018

Pořadatelé : ČMKU, ČMKJ, MSKAO z.s.,

ROZHODČÍ
Frances Boxall      (GB) - posoudí plemeno gordonsetra (GS)
Ludovica Salamon  (IT) - posoudí plemeno irského setra (IS)
Michele Ivaldi         (IT) - posoudí pointry, anglické setry a irské červenobílé setry (POI,AS, RWS)

MÍSTO KONÁNÍ
Slavkov u Brna - v zahradě zámku Slavkov u Brna

UZÁVĚRKY
I. uzávěrka - 6.4.2018                II. uzávěrka - 23.4.2018

I.  uzávěrka   6.4.2018
II. uzávěrka 23.4.2018 
 I. uzávěrka 
 člen klubu
 II. uzávěrka 
 člen klubu
 I. uzávěrka 
 nečlen
 II. uzávěrka 
 nečlen
První pes    600 Kč    800 Kč     800 Kč   1 000 Kč
Druhý a další pes    400 Kč    600 Kč     600 Kč      800 Kč
Třída štěňat, dorost, veteráni a čestná
(nelze považovat za 1. psa) 
   200 Kč    250 Kč     250 Kč      300 Kč
Soutěže ( páry,chovatelské stanice )    150 Kč    200 Kč     200 Kč      300 Kč
Jarní svod    100 Kč    100 Kč     100 Kč      100 Kč
Inzerce v katalogu celá strana A5    500 Kč    500 Kč  1 000 Kč   1 000 Kč

 

 I. entry deadline 6.4.2018
 II. entry deadline 23.4.2018
 I. club
 member     
 II. club
 member     
 I. Non
 member     
 II. Non
 member     
 First dog   600 Kč   800 Kč   800 Kč   1 000 Kč
 Another dog   400 Kč   600 Kč   600 Kč   800 Kč
 Minor puppy, puppy, veteran and honorary
clasess(When entering more than one dog
, mentioned classes cannot be considered 
as the first dog)
  200 Kč   250 Kč   250 Kč   300 Kč
 Competitions ( couples, breeder's group )   150 Kč   200 Kč    200 Kč    300 Kč
 ,,Jarní svod"   100 Kč   100 Kč   100 Kč   100 Kč
 Advretisement in the catalogue 1 page 5   500 Kč   500 Kč  1 000 Kč  1 000 Kč

 

 PLATBA 
 Složenkou typu A , nebo bankovním převodem na účet klubu FIO banka - 26 00 50 50 87/2010


Variabilní symbol:  člen klubu MSKAO - členské číslo, nečlen - telefonní číslo uvedené na přihlášce
Specifický symbol: 700 platí pro všechny vystavovatele
Adresa účtu: Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s. Lešanská 1176/2a, 141 00, Praha 4 - Chodov
Swift : FIOBCZPPXXX
Iban: CZ 3320 1000 0000 2600 5050 87
Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
Platba v den výstavy pro České vystavovatele není možná, všechny poplatky musí být uhrazeny předem, všechny poplatky musí být uhrazeny předem. Na místě lze platit pouze soutěže ( v ceně druhé závěrky)  - do 12:00 hod., a také jarní svod.

CENY
Každý vystavovaný pes obdrží posudek a diplom. Vítězové tříd obdrží věcnou cenu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
K řádně vyplněné přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit čitelnou, oboustrannou fotokopii jeho PP - platí pro všechny psy přihlášené na výstavu.
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum přihlášky do DogOffice, popř. datum odeslání potvrzení o přijetí sledujte na DogOffice, a nebo poštovní razítko den odeslání.
Pro třídu pracovní je třeba doložit  pracovní certifikát FCI, pro třídu vítězů kopii diplommu šampiona či potvrzení NV, KV, VSV.
Pokud nebude k přihlášce připojena čitelná oboustranná fotokopie průkazu původu, bude přihláška vrácena. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom , že úes je šampion, NV, KV nebo Vítěz speciální výstavy ( pro třídu vítězů ) nebo certifikát pro třídu pracovní, bude pes zařazen do třídyx otevřené. Fotokopie nevracíme. K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude akceptována. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů do jiných tříd není možné.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK A INFORMACE
Elektronickou formou přes portál DOG OFFICE ČMKU nebo poštou na adresu :
 Taťána Bednářová Wilczková
 Jižní 718, 735 32 Rychvald

Rozdělení do tříd dle výstavního řádu ČMKU
Třídy

 Štěnat    4 - 6  měsíců   
 Dorostu     6 - 9 měsíců  
 Mladých     9 - 18 měsíců   
 Mezitřída   15 - 24 měsíců   
 Otevřená   od 15 měsíců  bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění 
 Pracovní  od 15 měsíců  přístupná s uznanou zkouškou - pracovním certifikátem
 Vítězů  od 15 měsíců  přístupná s doloženým mezinárodním, národním šampionátem, Národním nebo Klubovým Vítězem nebo Vítězem speciální výstavy
 Veteránů  8 let a starší  
 Čestná  od 15 měsíců  bez nároku na CAC, přístupná s doloženým mezinárodním, Národním nebo Klubovým Vítězem nebo Vítězem speciální výstavy

 

 Soutěže

 Nejlepší štěně výstavy  zúčastní se psi a feny ze třídy šťěňat s oceněním VN1 
 Nejlepší dorost výstavy  zúčastní se psi a feny ze třídy štěňat s oceněním VN1
 Nejlepší mladý jedinec  zúčastní se jedinci s titulem BOJ
 Nejlepší pracovní pes  zúčastní se psi a feny, kteří ve třídě pracovní obdrželi titul CAC
 Nejlepší veterán výstavy  zúčastní se jedinci s titulem BOV
 Nejlepší pár psů  pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzení
 Nejlepší chovatelská skupina  pro nejméně 3 a nejvíce 5 jedinců, pocházející od jednoho chovatele
 Přehlídka jedinců ze třídy čestná  přehlídka všech čestných jedinců
 Vítěz klubové výstavy  zůčastní se jedinci s titulem BOB

 I. uzávěrka  II. uzávěrka 
Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno zasláním vstupního listu. Při využití elektronického přihlášení bude vstupní list zaslán na uvedný e-mail. Tento vstupní list bude sloužit jako identifikace při vstupu.

Doklady k účasti na výstavě
Průkaz původu psa, očkovací průkaz psa nebo jeho pas s platnou vakcinací, vstupní list ( v případě zaslání e-mailem si tento vstupní list vytiskněte)

Program

 07:30 - 09:00 hod.  Přejímka psů
 09:00  Slavnostní průvod přihlášených jedinců
 09:30 - 14:30 hod.  Posuzování v kruzích
 14:30  Závěrečné soutěže

Změna vyhrazena, časový harmonogram orientační. Během celé výstavy probíhá jarní svod.

Kompletní a podrobnější propozice ke stažení viz. níže

 Pozvánka  pdf
 Propozice pdf
 Propozice AJ  pdf
 Přihláška a  souhlas s GDPR pdf

 Elektronicky 

Dogoffice.cz
 Facebook facebook

ROZHODČÍ

michele 4

 Pan Michele Ivaldi žije se svoji manželkou Ludovicou Salamon a dcerou Matilde v severní Itálii. Lovečtí psi a koně jsou nedílnou součástí jeho života od dětství. Před téměř třiceti léty si Michele pořídil svého prvního vlastního psa, fenku gordonsetra. Tehdy začala a stále trvá jeho chovatelská činnost, která v současnosti čítá již více než 40 vrhů gordonsetrů,ale také odchovy plemene italský spinone v chovatelské stanici Ludstar. Michele důsledně dbá na zdravotní hledisko při chovu a usiluje o udržení pracovní stránky gordonsetra, o čem svědčí i několik duálních šampionů. Exteriérové kvality gordonsetrů Ludstar jsou reprezentovány nesčetnými tituly šampionů národních, mezinárodních, oceněními BOB na nejprestižnějších výstavách, například Cruft's a dále i tituly evropských a světových vítězů. Od roku 2003 je Michele mezinárodním rozhodčím pro plemeno gordonsetr a dále posuzuje plemena anglický setr, irský červený i červenobílý setr, pointer, bracco italiano, spione italiano, ale Jack Rusell teriér. Posuzoval například na výstavách v Itálii, Austrálii, České Republice, Slovinsku, Švýcarsku, Velké Británii.....

 

 

 

ludo 1a

  Paní Ludovica Salamon žije se svým manželem Michelem Ivaldi a dcerou Matilde v severní Itálii, obklopena zvířaty, která od dětství miluje. Aktivně se věnuje chovu koní a psů. Chovatelská stanice Della Bassa Pavese je známá odchovy vysoce hodnocených irských vlkodavů. V roce 1995 se narodil první vrh gordonsetrů v chovatelské stanici Ludstar. Ludovica je profesí veterinární lékařkou a tak je logické, že klade mimořádný důraz na dobré zdraví odchovů, ale také na zachování typických povah a dalších žádoucích vlastností. Své psy Ludovica sama předvádí na výstavách a i z nejvýznamějších přehlídek psí krásy často odváží nejvyšší ocenění. V posledních letech je fonoménem gordonsetr Ludstar Frederick Frankenstein, který je mimo jiného i několikanásobným světovým vítězem. A podobných úspěchů Ludovica dosahuje i se svýmí irskými vlkodavy. Své bohaté zkušenosti zúročuje jako mezinárodní rozhodčí. Vedle plemen gordonsetr, anglický setr, urský červený a červenobílý setr také Ludovica posuzuje mnohá plemena FCI skupiny X. chrti. Je zvána k posuzování mnoha výstav, v roce 2016 například posuzovala irské setry na Evropské výstavě psů v Bruselu.

 

 

 

 

 

 

frances boxall2

 Paní Frances Boxal žije v hrabství Surrey v jihovýchodní Anglii. Již před více než čtyřiceti lety se členem její rodiny stala fenka irského setra. V roce 1979 založila svoji chovatelskou stanici Laurelhach. A právě tehdy se Frances na výstavě Windsor Gundog Open Show poprvé setkala s plemenem gordonsetr, kteréme okamžitě propadla a zamilovala se do něj pro jeho krásu. Brzy pak logicky do rodiny přibyla první fenka gordonsetra, která se stala základem chovu gordonsetrů Laurelhach. Ti byli a stále jsou vysoce hodnoceni pro jejich vyvážené kvality, které jsou výsledkem přesvědčení Frances, že je nezbytné se neustále učit, naslouchat a vyhodnocovat všechny poznatky z celého světa, které se týkají kvalitního a zdravého života gordonsetrů, jejich povahy, vlastností, pracovního a sportovního využití, poslušnosti, prezentace na výstavách nebo jakýchkoliv dalších činností, které jsou pro toto plemeno vhodné. Jako uznávaný odborník posuzuje Frances gordonsetry především na specializovaných výstavách. Posuzovala například na výstavě švýcarského setter a pointer klubu, australského gordon setter klubu, skotského setter klubu i na výstavě britské gordon setter asociace, kde bude opakovaně posuzovat i v dubnu 2018