Derby

Ročník 2015

TERMÍN KONÁNÍ 2.5.2015

soutěž anglických stavěcích psů "DERBY"; do věku 3 let psa-feny, zkoušeno dle řádů FCI pro MFT - 2. 5. 2015 v MS DUNÁVKa, Opatovice u Rajhradu, se zadáním titulu CACT, res.CACT.

Vážení přátelé anglických ohařů,

členové Moravskoslezského klubu, dovolte mi zhodnotit a seznámit Vás z výsledky naší první kynologické akce, pořádané 2. května 2015 v MS Dunávka, Opatovicích u Rajhradu. Výcviková komise společně s výborem klubu navrhla vyzkoušet pořadatelství této soutěže. Nutno konstatovat, že za celou dobu existence klubu se soutěž derby nikdy nepořádala. Navíc bylo rozhodnuto a schváleno na VČS ve Slavkově u Brna, že se nebude vybírat startovné, což mělo posílit účast na této akci. Opak byl však pravdou. I přes tuto výhodu počet přihlášených nevybočil z řady posledních let. Přitom bylo možné si v dané lokalitě pustit své svěřence i nad rámec dané soutěže. Chtělo to jen vyplnit přihlášku a to ani ne tak z důvodů soutěže, jako z veterinární legislativy.

Myslivecké sdružení nás přivítalo ve svém kulturním zařízení, kde bylo připraveno občerstvení a následně i příjemné posezení. Prostory byly vybrány pro soutěž velmi vhodně s přiměřeným krytem obilovin a vojtěšky. Všude byla vidět zvěř a tak i psi mohli předvést v plném rozsahu svoje vlohové vlastnosti. V obilovinách byl převážně zajíc, vojtěškový porost nabídnul zvěř pernatou. V úseku zahrádek byla rovněž v převaze zvěř pernatá. Sbor rozhodčích měl velmi jednoduché a příjemné posuzování právě proto, že byl dostatek zvěře. Každý pes měl možnost opakovaného vystavení a současně i možnost dalšího vypuštění nad rámec soutěže.

Výsledky:

přihlášeno 12 psů, dostavilo se 12
sbor rozhodčích posuzoval ve složení: VR - František Zahradníček, Přemysl Bouška, Josef Novák

Don z Borovinky, POI, vůdce Zdeněk Andrýsek, dobrý systém, správné držení hlavy, respektuje srstnatou s pevným vystavením a prokázáním, po výstřelu klidný, plně v rukou vůdce, pevné vystavení pernaté, klidný včetně výstřelu.
Hodnocen VD – 11 bodů

Ashley Princess Pearl Morávia, GS, vůdce Jana Vajdíková, práce v typu plemene, dobrého systému, respektuje srstnatou, pevné vystavení pernaté, kterou prokazuje, klidný včetně výstřelu, plně v rukou vůdce.
Hodnocen VD – 11 bodů

Anthony Scotsh do pole, GS, vůdce Petr Zvonař, systém naznačen, tím nevyužil možnost na pernaté, další pernatou vystavuje a prokazuje. Po výstřelu a před zvěří klidný, srstnatou respektuje.
Hodnocen D – 6 bodů

Oliver od Nezdického potoka, POI, vůdce Kamil Talach, systém naznačen, vystavení srstnaté narušeno, pes ovlivněn povelem ke klidu, po výstřelu klidný. Pernatou pevně vystavuje, po vzlétnutí méně klidný, ovlivněn povelem vůdce na který reaguje, po výstřelu klidný.
Hodnocen D – 6 bodů

Al Primo Loridan Lymarkos, AS, vůdce Bc. Barbora Černá, systém odpovídá zkoušce a plemeni, u srstnaté méně respektu, dá se odvolat, dále pracuje se snahou najít zvěř, prokazuje pevné vystavení s prokázáním zvěře, na povel klidný, rovněž tak po výstřelu. Temperamentní pes se snahou najít zvěř, voditelnost by mohla být lepší.
Hodnocen D – 6 bodů

Bred, POI, vůdce MUDr. Jiří Veselý, výborný systém, touha najít zvěř, srstnatou respektuje, pracuje samostatně, voditelnost by mohla být lepší, nevyužívá možnosti na pernaté
eliminace

Caffé Racer Manon Lescaut, GS, vůdce Zuzana Nedavašková, voditelná fena pracuje v typu plemene s chutí najít zvěř, srstnatou respektuje, po výstřelu klidná, nevyužívá možnosti na pernaté
eliminace

Brit od Zeleného stolu, POI, vůdce Magda Andrýsková, temperamentní pes s vynikajícím loveckým pudem, neovladatelný a hlasitý na srstnaté zvěři
eliminace

Brienne Blackmoor's Shadow, GS, vůdce Viktor Mára, velmi mladá nadějná fena, výborného systému a rychlosti s touhou najít zvěř, klidná po výstřelu, krátce prohání zajíce, nevyužívá možnosti na pernaté
eliminace

Esquire Merlin Áres Šamarkan, GS, vůdce Viktor Mára, systém naznačen s chutí najít zvěř, vystavuje srstnatou, kterou prokazuje, hlasitě prohání, klidný po výstřelu
eliminace

Deby z Borovinky, POI, vůdce Pavel Konečný, systém naznačen se snahou najít zvěř, vystavuje zajíce, nerespektuje, ale v limitu se vrací k vůdci, nevyužívá možnosti na pernaté
eliminace

Emotional Euphoria Everdene, IS, vůdce Věra Vajdíková, vrozená touha najít zvěř s dobrým systémem, hlasitá za srstnatou
eliminace


Komentář výcvikáře (společný pro akci Zkoušky vloh ze dne 3.5.2015, pozn. tiskového referenta)

A nyní se vrátím k celkovému hodnocení předváděných psů. Vzhledem k tomu, že někteří byli viděni po oba dny soutěže a zkoušek, tak také výsledky něco napovídají. Začnu jednoduchou situací, myslivec i sportovní vůdce, pokud se psovi věnují na plný úvazek, mají výborné výsledky (p. Z. Andrýsek, p. M. Švéda). Je samozřejmé, že i zde může dojít k nezdaru, ale ten je ojedinělý a lehce napravitelný. Na straně druhé jsou vůdci převážně sportovního založení, kteří však nedají svému svěřenci to, co potřebuje, aby prokázal svoje, řekněme, nadání.

Zde se naprosto v plné nahotě prokázalo - jsi neovladatelný, neposlušný, méně voditelný (záměrně používám tyto výrazy, protože výkon k nim není v žádném případě stejný), tito jedinci nemohou vystavit a postoupit za zvěří ani na známku 3. Důvod je jasný, navětřenou zvěř chtějí ulovit, je to jejich vášeň a s tou si musí majitel a vůdce poradit, využít ji ve svůj prospěch a v neposlední řadě ve prospěch psa. To se nenaučí každý a ne každý, má tu trpělivost s takovým psem dále pracovat.

Ti, co se přijeli podívat, mohli hodnotit například práci hnědého a černého pointra. Hnědý pes plně v rukou s výborným využitím vloh a tím i umístění na soutěži a poté na zkouškách. Černý pes neovladatelný a nespoutaný lovec v každém okamžiku. Takového psa zvládne zkušený kynolog, začátečník nikoliv, ale pak bude pes tvrdit muziku, protože ostatními vlastnostmi překypuje, jen je dostat do „apelu". Totéž platí i o předváděném jedinci irského červeného setra, kde však je nutné podotknout, že tento pár (vůdce a pes) spolupracuje, což je již výhodou k dalšímu výcviku.

Takových psů máme však celou řadu, ale mají je vůdci nezkušení, kteří vidí krásného psa, kterého chtějí a mohou mít, aniž by si uvědomili, co je čeká. Nenaučí je to ani 10 výcvikových kurzů. Výcvikový kurz je jen návod jakým směrem se dále ubírat, ale ta práce zůstává na individualitě každého z nás a našeho psa. Je to práce, práce a zase jenom práce. Není to výstava, jak si to mnozí představují. Přesto i u některých psů jsme viděli dobrý začátek výcviku s využitím vlohy (paní Nedavašková, pan Mára a další). Na těchto psech je potřeba i přes dílčí neúspěch plně pracovat a bude dobře, vůdci i psi na to mají.

Závěrem tedy říkám, a to nejen z vlastní dlouholeté zkušenosti, že vystavování samo o sobě bez výcviku zahrnuje tak max. 5 procent populace ohařů jako celku. Jinak je to otázka ovladatelnosti a spolupráce psa a vůdce. Bez základní poslušnosti a klidech před zvěří, "lovec vystavovat nebude" a pokud to po něm nebudu vyžadovat, pak se tato vloha začne generačně vytrácet. Vím o čem mluvím, každému v obecné rovině došlo, že vlohy se musí ověřovat a hodnotit, jinak vede cesta do pekel. Pochopili to u ČF, KO, maďarů, výmaranů a i v ČPSK.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval MS Dunávka v Opatovicích za propůjčení výborně zazvěřeného revíru, poděkoval jim za poskytnuté občerstvení a vstřícnost ke klubovým potřebám. Děkuji sboru rozhodčích za skvěle zvládnuté posuzování a OMS Brno město za zastřešení celé akce.

František Zahradníček
vrchní rozhodčí a výcvikář MSKAO

(komentář společný pro akci Zkoušky vloh ze dne 3.5.2015, pozn. tiskového referenta)