Členství

Co získáte členstvím v MSKAO?

 • možnost podílet se na chodu klubu, pořádání akcí apod.
 • slevu na účast na akcích pořádaných klubem
 • tištěný Klubový zpravodaj přímo do Vaší schránky
 • možnost zařadit svého anglického ohaře mezi chovné psy/feny MSKAO
 • možnost prezentovat úspěchy, výsledky a fotografie svého psa/feny na klubovém webu na jeho soukromé stránce
 • uveřejnění informací o narozených vrzích
 • přístup ke všem informacem na klubovém webu
 • slevy dohodnuté klubem, které platí pouze pro členy
 • a samozřejmě pocit sounáležitosti s lidmi se stejnými zájmy...

Co udělat pro členství v klubu?

 • stačí zaplatit vstupní poplatek a členský příspěvek!

Přihláška za člena MSKAO     pdf   

Aktualizační karta člena    pdf

 Členství řeší schválené stanovy klubu:

Členem klubu nemůže být fyzická ani právnická osoba, která zprostředková obchodování se psy za účelem trvalého zisku, případně vědomě dodává psy osobám živnostensky obchodujícími se psy.

Členové klubu platí členské příspěvky, které musí být zaplaceny vždy nejpozději do VČS každého roku (tj. do 31.3). Nově přijatí členové platí zápisné (vstupní poplatek) a členský příspěvěk ihned po obdržení výzvy k zaplacení, poté jim je vystavena členská legitimace. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku.

Čestné členství vzniká na návrh výboru klubu (případně - lze i po odsouhlasení členské schůze, pokud čestný člen vyjádří s tímto souhlas).

Vstupní poplatek

Při vstupu do MSKAO je placen tzv. vstupní poplatek ve výší 200 Kč.

Členský příspěvek

Členský příspěvek činí 300 Kč na kalendářní rok, dle uvážení člena lze platit jeden, dva, nebo tři roky předem. Členský příspěvek jsou povinni uhradit všichni členové s výjimkou členů čestných.

Způsoby placení členských příspěvků

 • Převodem z účtu člena na účet MSKAO / vkladem na účet MSKAO / platba složenkou:
Číslo účtu u FIO Banky: 26  00 50 50 87 / 2010
Variabilní symbol: ČLENSKÉ ČÍSLO
Specifický symbol: 1 0 0
 • Platbou přímo do pokladny MSKAO na výroční členské schůzi, nebo při kynologické klubové akci.
 • Platbou běžnou složenkou typu A na adresu klubu.