ČLÁNKY

Zobrazeny všechny články a videa ze všech kategorií.


100 let setter & pointer klubu ve Švýcarsku [video]

Napsal Jiří Veselý a Pavel Konečný. Zařazeno do Klub

18.6. - 19. 6. 2011 jsme se zúčastnili na pozvání rodiny pana Heinze Naurera oslav 100tého výročí setter & pointer klubu ve Švýcarsku na zámku Landshut blízko Bernu. Zámek, nyní státní, patřil dříve rodu zatíženému lovem a sokolnictvím. Usuzujeme tak podle bohatých až museálních sbírek...

Článek obsahuje video s ukázkou výcviku a střípky z oslav.

PRA - progresivní retinální atrofie aneb život ve tmě

Napsal MVDr. Darja Musilová. Zařazeno do Zdraví

Doufám, že chovatelé gordonsetrů v České republice již zaregistrovali hrozbu jménem "Progresivní retinální atrofilie". Zkráceně PRA je degenerativní onemocnění sítnice, znamenající totální slepotu postiženého jedince. Článek Vám podá úplné informace o tomto onemocnění a také o účinné prevenci, kterou je testování chovných jedinců a vyběr vhodných chovných párů.

Článek je průběžně doplňován o výsledky testování v současné evropské populaci. Výsledky jsou doslova alarmující - zhruba polovina populace gordonsetrů nese genetickou vlogu pro toto onemocnění a celá čtvrtina je postižena.

Článek uveřejněn v Klubovém zpravodaji 2/2011.