Výcvik

Zobrazeny články z kategorie "Výcvik".


Sokoli a angličtí ohaři [VIDEO]

Napsal Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.. Zařazeno do Výcvik

Lovy vŽidlochovicíh jsou vrcholem lovecké sezóny jednak zdůvodu utvrzených loveckých zkušeností a zlepšujících se letových schopností sokolovitých dravců a jednak ze zlepšující se spolupráce anglických ohařů, pomocníků lovu. Lov sokolem zkrouživého setkání se prakticky bez dobře hledajícího a pevně vystavujícího psa neobejde. Pernatá zvěř musí být vyhledána a zvednuta vnejvhodnější okamžik, kdy sokol je v dostatečné výšce...

Lov s anglickými ohaři

Napsal Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.. Zařazeno do Výcvik

Anglický ohař je vyšlechtěn k práci ve volném prostoru rychlým, systematickým hledáním, respektováním  směru větru,  k nalezení a vystavení zvěře a trpělivému vyčkávání příchodu pána, k práci ve dvojicích nebo skupinách. Podmínkou pravidelného loveckého úspěchu je nerušení vystavujícího psa jiným hledajícím psem. V zemích původu anglického ohaře je párové hledání loveckou praktikou zvyšující pravděpodobnost nalezení tetřívků na skotských vřesovištích nebo koroptví a bažantů v nížinách.

Konejšivé signály

Napsal Mgr. Lucie Marečková. Zařazeno do Výcvik

Je samozřejmostí, že výcvik a výchova psa není jen o udílení povelů, ale o celkovém porozumění mezi vůdcem a psem. Jak má člověk porozumět svému psovi? Jedinou možností je vyvození závěrů z psícho chování a snahy o komunikaci s člověkem nebo i mezi psy samotnými. Jedním z příkladů takové komunikace jsou "Konejšivé signály". Jsou to projevy Vašeho psa, kterými se snaží zklidnit nastálou stresovou situaci...

Článek uveřejněn v Klubovém zpravodaji 2/2011.