KLUBOVÉ PODZIMNÍ ZKOUŠKY - 6. ZÁŘÍ 2014

Vážení přátelé lovecké kynologie a angličanů zvlášť,
dovolte mi, abych Vás seznámil s průběhem a výsledky pořádaných klubových akcí v měsíci září tohoto roku. 

V rámci víkendové akce se ve dnech 6. a 7. září 2014 konaly dvě klubové akce - PODZIMNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ a ZKOUŠKY VODNÍ PRÁCE. Výsledky ZVP naleznete v samostatné sekci tohoto webu. Obě akce se konaly pod záštitou OMS Brno město, ve spolupráci s OMS Trutnov.

K PZ bylo přihlášeno 11 psů, z toho 6 jedinců předváděli členové našeho klubu, ostatní pak byli z okresu Trutnov. K losování tak přistoupili 4 GS, 1 POI, 2 NKO, 2 ČF a po jednom zástupci byli účastni MMO a VOK.

Sbor rozhodčích pod vedením pana Josefa Javůrka posuzoval ve složení pánů Milana Fekiače, Petra Imlaufa, Vladimíra Křížka a Karla Španěla. Z 11 psů uspělo 6, všichni v I. ceně. Pět ohařů neuspělo a důvody byly různé, více v přehledu výsledků.

Vítězem se stal pointer IR Z OKLIKOVA, chovný pes našeho klubu, kterého vlastní a předváděl výcvikář
pan František Zahradníček.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ
Jméno psa Číslo zápisu Majitel / Vůdce Počet bodů Cena Poznámka
Ir z Oklikova POI/10547 František Zahradníček 289 I.  
Zira z Holubické stráně GS/6292 Ing. Karolina Vybíralová 288 I.  
Xsara z Holubické stráně GS/6198 Zuzana Nedavašková 285 I.  
Ivar Afoli NKO/80355 František Zahradníček 276 I.  
Xavan z Holubické stráně GS/6191 Helena Krebsová 273 I.  
Patrik z Floriánova dvora MMO/10366 Petr Valenta 269 I.  
Barton VOK/12726 Tomáš Vostřák 0 Neuspěl Vystavování 0
Era z Podhřebčem ČF/61628 Vladimír Křížek ml. 0 Neuspěl Chování po výstřelu 0
Andy od Kozamberka ČF/61514 Martin Mašek 0 Neuspěl Klid pernatá 0
Flér z Podhřibských hájů NKO/79884 Jan Vondrouš 0 Neuspěl Vlečka zajíc 0
Esquire Merlin Áres Šamarkan GS/6431 Viktor Mára 0 Neuspěl Přinášení kachny 0

Obě akce proběhly v MS Choustníkovo Hradiště, v „ komorním prostředí „ dobře zazvěřené honitby. Psi měli dostatek možností prokázat nejen své vrozené vlohové vlastnosti, ale především svoji upotřebitelnost pro lov drobné zvěře. A tak Ti co uspěli, byli určitě spokojeni, Ti druzí již méně. Ale tak to chodí na každých zkouškách, že ne všem se daří dle jejich představ.

Děkujeme členům MS Choustníkovo Hradiště za propůjčení dobře zazvěřené honitby, mysliveckého zařízení se zajištěným občerstvením a domácí kuchyní. OMS ČMMJ Trutnov za technicko – organizační zabezpečení celé dvoudení akce. Paní Ing. Karolině Vybíralové za krásnou fotodokumentaci, která jistě obohatí naše webové stránky a klubovou ročenku.

Ještě jednou děkujeme a pokud nám to bude umožněno, rádi se budeme vracet.

František Zahradníček
výcvikář MSKAO

7.9.2014 050