2011

Ve dnech 23.7. - 24.7.2011 se konal Memoriál Josefa Lammera zahrnující lesní a vodní zkoušky.

Celkem se zúčastnilo 23 psů, z toho 15 jedinců úspěšně absolvovalo celý Memoriál a mohli být zahrnutí do celkového pořadí.

 

Vítězem Memoriálu se stal NKO - LOM Z VINNÉHO KRAJE s vůdcem Pavlem Konečným.
Nejlepším z anglických ohařů se stal NET WK-SB s vůdcem Františkem Zahradníčkem a získal tak putovní pohár Josefa Lammera.Rozcestník:
Celkové pořadí Memoriálu Josefa Lammera
Pořadí LZ
Pořadí SZVP
Soudcovská tabulka
Fotografie
Slovo výcvikáře klubu / Slovo hlavního rozhodčího Vladimíra Kulhánka
Tabulky jednotlivců


CELKOVÉ POŘADÍ MEMORIÁLU JOSEFA LAMMERA 2011

 

Pořadí Jméno jedince Vůdce Plemeno Body Ceny
1. Lom z Vinného kraje Konečný Pavel NKO 338 I. + I.
2. Hajdy z Klobouckého lesa Šrámek Čestmír NKO 336 I. + I.
3. Harras z Býchorska Gratcl Jaromír NKO 334 I. + I.
4. Ricky z Kyjovic Bártková Iveta ČF 332 I. + I.
5. Net WK-SB Zahradníček Fr. POI 332 I. + I.
6. Ozar od Nezdického potoka Svobodová Kateřina VMO 332 I. + I.
7. Uran z Těšnice Balga Pavel NDO 332 I. + I.
8. Dorotka z Černých blat Ševčík Aleš POI 331 I. + I.
9. Ares z pod Agátov Banás Ladislav NKO 329 I. + I.
10. Aran z Koldinského lesa Zahradníček Fr. NOD 329 I. + I.
11. Choda z Fančali Polách Peter NKO 313 I. + I.
12. Borka z Vištuka Macák Štefan NKO 323 II. + I.
13. Petty z Budiměřických polí Beneš Miroslav NKO 304 II. + II.
14. Vint z Březové stráně Čech Lubomír ČF 320 III. + I.
15. Ir z Klobouckého lesa Pilát Stanislav NKO 290 III. + I.
16. Julo Kořenice Banmás Marek NKO 100 N. + I.
17. Endy z Hovoran Březina David POI 93 N. + I.
18. Chris ze Štípek Pešatová Sára NKO 87 N. + I.
19. Cilka z Héku Pelech František MOK 82 N. + I.
20. Bora z Dvorku Čamourku Moravcová Jiřina GS 98 N. + I.
21. Aramis z Vinných tratí Ševčík Aleš POI 75 N. + II.
22. Brilliant Shefis Gratcl Jaromír VOK 0 N. + N.
23. Argo od Bojanovského smrku Konečný Pavel NKO 0 N. + N.

         

POŘADÍ LZ

1. Dorotka z Černých blat Ševčík Aleš POI 240 I.
2. Aran z Koldinského lesa Zahradníček Fr. NDO 238 I.
3. Lom z Vinného kraje Konečný Pavel NKO 238 I.
4. Net WK – SB Zahradníček Fr. POI 237 I.
5. Hajdy z Klobouckého lesa Šrámek Čestmír NKO 236 I.
6. Ricky z Kyjovic Ivata Bártková ČF 236 I.
7. Harras z Býchorska Gratcl Jaromír NKO 234 I.
8. Ozar od Nezdického potoka Svobodová Kateřina VMO 232 I.
9. Uran z Těšnice Balga Pavel NDO 232 I.
10. Choda z Fančali Polách Peter NKO 230 I.
11. Ares z pod Agátov Banás Ladislav NKO 229 I.
12. Borka z Vištuka Macák Štefan NKO 228 II.
13. Petty z Budiměřických polí Beneš Miroslav NKO 226 II.
14. Vint z Březové stráně Čech Lubomír ČF 220 III.
15. Ir z Klobouckého lesa Pilát Stanislav NKO 190 III.
16. Julo Kořenice Banmás Marek NKO N -
17. Endy z Hovoran Březina David POI N -
18. Chris ze Štípek Pešatová Sára NKO N -
19. Cilka z Héku Pelech František MOK N -
20. Bora z Dvorku Čamourku Moravcová Jiřina GS N -
21. Aramis z Vinných tratí Ševčík Aleš POI N -
22. Brilliant Shefis Gratcl Jaromír VOK N -
23. Argo od Bojanovského smrku Konečný Pavel NKO N -
POŘADÍ SZVP /jedinci, kteří absolvovali LZ

1. Lom z Vinného kraje Konečný Pavel NKO 100 I.
2. Hajdy z Klobouckého lesa Šrámek Čestmír NKO 100 I.
3. Harras z Býchorska Gratcl Jaromír NKO 100 I.
4. Ozar od Nezdického potoka Svobodová Kateřina VMO 100 I.
5. Uran z Těšnice Balga Pavel NDO 100 I.
6. Ares z pod Agátov Banás Ladislav NKO 100 I.
7. Vint z Březové stráně Čech Lubomír ČF 100 I.
8. Ir z Klobouckého lesa Pilát Stanislav NKO 100 I.
9. Ricky z Kyjovic Ivata Bártková ČF 96 I.
10. Net WK – SB Zahradníček Fr. POI 95 I.
11. Borka z Vištuka Macák Štefan NKO 95 I.
12. Aran z Koldinského lesa Zahradníček Fr. NDO 91 I.
13. Dorotka z Černých blat Ševčík Aleš POI 91 I.
14. Choda z Fančali Polách Peter NKO 83 I.
15. Petty z Budiměřických polí Beneš Miroslav NKO 78 II.

POŘADÍ SZVP /jedinci, kteří neabsolvovali LZ

1. Julo Kořenice Banmás Marek NKO 100 I.
2. Bora z Dvorku Čamourku Moravcová Jiřina GS 98 I.
3. Endy z Hovoran Březina David POI 93 I.
4. Chris ze Štípek Pešatová Sára NKO 87 I.
5. Cilka z Héku Pelech František MOK 82 I.
6. Aramis z Vinných tratí Ševčík Aleš POI 75 II.
7. Brilliant Shefis Gratcl Jaromír VOK N -
8. Argo od Bojanovského smrku Konečný Pavel NKO N -

 


Soudcovská tabulka:   pdf_icon32-32


FOTOGRAFIE
Oficiální fotografie MSKAO
Fotografie návštěvníků: Jana Ševčíková
                                  Jiřina Moravcová
                                  Jaromír Gratcl
                                 


SLOVO VÝCVIKÁŘE

Vážení přátelé,dámy a pánové,
příznivci anglických a kontinentálních ohařů,
dovolte mi,abych Vás slovem provedl naší významnou kynologickou akcí,která se konala v lesní honitbě LZ Židlochovice – polesí Valtice, pod dohledem vedoucího polesí,pana ing.Jiřího Hledíka a bc.Pavla Konečného.Tato soutěž se koná k uctění památky našeho zesnulého člena a zakladatele klubu,pana Josefa Lammera,rodáka z Nového Města na Moravě, zasloužilého cvičitele a chovatele anglických ohařů.
Za příjemného letního sobotního rána na zámku „Randez-vous, byl slavnostně za účasti trubačů a 23 anglických a kontinentálních ohařů zahájen VIII.ročník MJL. Úvodní slovo patřilo předsedovi MSKAO,panu prof.MUDr.Jiřímu Veselému,který přivítal všechny přítomné a zvláště pak rodinu pana Josefa Lammera, která ani jedenkráte na této soutěži nechyběla.Dále přítomné přivítal též ředitel soutěže,pan ing.Jiří Hledík a v neposlední řadě vrchní rozhodčí,přítel Vladimír Kulhánek.
Slavnostní atmosféra vyvrcholila předáním čestných vyznamenání, udělených na návrh MSKAO se sídlem v Brně, ČMMJ Praha a to III. stupně panu bc.Pavlu Konečnému a I. stupně panu Přemyslu Bouškovi za dosud vykonanou práci na úseku myslivosti,zejména lovecké kynologie. Byli rovněž přivítáni dva naši nejstarší členové klubu,pánové Josef Prčík a Zdenek Kunc, i když zde plnil každý jinou úlohu. Přítel Prčík byl pozorným pozorovatelem soutěže.Naopak přítel Kunc měl odpovědnost jako delegovaný rozhodčí. A že ji plnil na 100 %, včetně tradiční myslivecké latiny a jeho nezapomenutelných a neopakovatelných historek, nato můžete vsadit,tak říkajíc i hlavu.Tato soutěž měla vůbec slavnostní rámec již tím,že byla mezinárodní s účastí vůdců za Slovenska, dále pak předsedy KK ČMMJ Praha a předsedy klubu NKO Brno.
Sbor rozhodčích byl složen za zkušených členů ČMMJ a na návrh MSKAO,také kynologickým oddělením ČMMJ Praha delegován.
VR – Vladimír Kulhánek
R – Jan Šmikmátor,Milan Musil ( dr.disciplíny ), Karel Grandi, Karel Šebesta ( vlečky ), Jan Korcián, Bronislav Procinger ( barvy ), Jiří a František Procházkovi, Zdenek Kunc,Radek Hasta ( vodní práce ).
V průběhu celé soutěže nebyl podán žádný protest,což samo o sobě říká,že rozhodčí posuzovali s citem,objektivně a spravedlivě dle znění ZŘ ohařů. Celkově lze říci,že ne každý vůdce byl spokojen s předvedeným výkonem svého čtyřnohého pomocníka. To je však osud každé zkoušky či soutěže.Ne vždy jde vše podle představ a přání.Navíc štěstěna je někdy vrtkavá a tak se stalo,že někteří neuspěli,jiní očekávali lepší ocenění.Terén byl pro konání soutěže vhodný a pro některé psy náročný,zvláště pak nahánění v rákosí bylo vzhledem k vysoké vodě těžké.Někteří se v průběhu dvou dnů dostali i do kontaktu se zvěří,která byla buď zalehlá nebo přecházela lesním porostem,kde se zkoušely jednotlivé disciplíny lesní práce. Vše však mělo standardní průběh.

Celkovým vítězem VIII. ročníku MJL se stal pes LOM z Vinného kraje, NOK, s celkovým počtem 338 bodů v I.ceně, kterého vedl pan bc.Pavel Konečný z Lanžhota.

Putovní pohár věnovaný rodinou pana Josefa Lammera získal pes NET WK – SB, POI, s celkovým počtem 332 bodů v I. ceně, kterého vedl pan Fr.Zahradníček ze Dvora Králové nad Labem.

Celkem bylo v součtu bodů ( LZ+VP ) uděleno 11 I. cen, dále následovali v pořadí psi, kteří v některé s disciplín obdrželi známku zařazující do ceny II. nebo III. Z 23 psů tedy 6 neobstálo,1 byl odvolán a jeden pes startoval jen na vodní práci a byl úspěšný. Celkový přehled umístění je uveden v přiložené výsledkové listině,kde je uvedeno
a) celkové pořadí ( dáno jménem psa a celkovým bodovým součtem )
b) dílčí pořadí v lese ( dáno součtem za lesními disciplínami )
c) dílčí pořadí na vodě ( dáno součtem za disciplínami vody )

Je mou příjemnou povinností se zmínit i o „ okolním světě " naší kynologické akce. V úvodu je nutné se zmínit o dozoru inspektorátu KVS pro Jihomoravský kraj, který byl zajištěním a konáním celé akce, vysoce spokojen což je doloženo také zápisem.Navíc paní veterinářka shlédla celou řadu disciplín,neboť se zdržela prakticky až do oběda. Vyzvedla přístup vůdců ke svým psům, zvláště pak starostlivostí o jejich pitný režim.Velmi nás po oba dny překvapil zájem veřejnosti o tuto soutěž. Turisté,návštěvníci,rekreanti, prostě téměř na 300 lidí shlédlo k jejich samotné spokojenosti naše konání a práci ohařů. Mnozí to viděli poprvé.Zvlášť potěšující byl zájem cizinců (Angličané,Kanaďané,Řekové ... ) kteří se s našimi vůdci a rozhodčími nechali fotit na památku,neboť u nich nic podobného neznají. S velkým zájmem sledovali disciplíny a překlad od svého doprovodu do své mateřčiny.Najdou se však i tací, kterým naše konání vadí a pod pojmem demokracie ( já nebo nikdo ) mají snahu znevážit myslivost,myslivecké konání a loveckou kynologii. Věřím se svými kolegy a účastníky MJL,že se jim to nepodaří a zůstanou na okraji demokratické společnosti ve svém konání osamoceni.Pokud budeme pořádat takové prestižní akce jakým VIII. ročník MJL za spolupráce LČR – LZ Židlochovice – polesí Valtice, bezesporu po všech stránkách byl, nemusíme se obávat o budoucnost našeho konání.
Slavnostnímu ceremoniálu k ukončení VIII. ročníku MJL a předání diplomů s věcnými cenami, jako upomínkou na krásné dva dny prožité v lednicko-valtickém areálu zámku „Randez-vous" přihlíželo a vůdcům tleskalo několik desítek návštěvníků.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem lidem dobré vůle,kteří pomohli MSKAO se sídlem v Brně organizačně a technicky zajistit tento memoriál.Poděkování si zaslouží vůdci za ukázněnost a respektování požadavků vedoucího polesí,ing. Jiřího Hledíka, sbor rozhodčích a všichni nejmenovaní návštěvníci,kterým se naše soutěž líbila a byli určitě neplánovaně přítomni celému dění.

Zvlášť bych chtěl poděkovat LČR,LZ Židlochovice,polesí Valtice za možnost uspořádání této pro nás významné soutěže. Poděkování za dosavadní letitou spolupráci mezi MSKAO se sídlem v Brně a LČR – LZ Židlochovice, jíž si nesmírně vážíme a věříme,že tak bude i v budoucnu.

František Zahradníček
výcvikář MSKAO se sídlem v Brně

 


SLOVO HLAVNÍHO ROZHODČÍHO

Vzpomínka na pana Josefa Lammera
a ohlédnutí za VIII. ročníkem memoriálu,který nese jeho jméno...

S britskými ohaři jsem se poprvé setkal jako chlapec, když mě skupina myslivců vzala s sebou na malé setkání sokolnické družiny k Novému Městu na Moravě. Kromě sokolníků a jejich dravců zde byli i vůdci britských ohařů. Dva irští setři, jeden setr anglický, jeden gordon a dva pointři. Jednoho z těchto pointerů vedl právě pan Josef Lammer z Rokytna.
Na jeho pokyn jsme si my, diváci vybrali místa na kopci, abychom měli dobrý přehled o výkonech loveckých psů a cvičených dravců, převážně jestřábů. Pan Lammer také podal vysvětlení o tom, jak lov bude probíhat, co musí dělat ohař pracující „pod sokolem", upozornil sokolníky na to, že dravec může být vypuštěn pouze na jeho pokyn a další důležité organizační věci.
Lov mohl začít.
Napětí, které jsem tehdy prožíval se nedá popsat. Podmanila si mě elegance a ušlechtilost setrů, jejich jemná povaha a sounáležitost s vůdci. Když se vystřídali v hledání setři, kteří podali velmi působivé výkony, přišel na řadu pan Lammer s pointrem. A bylo to úžasné.
Pes, tehdy ještě ve výcviku, předváděl hledání daleko do stran, otáčel se vždy proti větru a na jemné povely vůdce reagoval okamžitě.

Pointer v pohybu, to je symfonie, jeho cval připomíná lán žita ve větru. Nesení hlavy, každý sval na těle, pevný hřbet a rovný prut dává obraz vznešenosti. Žádné plemeno ohařů nedokáže předvést tak nádherné figury při vystavování a postupování jako právě pointer. Bylo- li v minulosti zapotřebí vylepšit nějakou vrozenou vlastnost u kontinentálních ohařů, ať už to byla kvalita nosu, kvalita práce v poli, tak i exteriér, sáhlo se pro osvěžení krve do pointrů, legálně, ale i takzvaně načerno..
Dodnes se nechá u některých jedinců poznat, že v jejich rodokmenech jsou pointři, dokonce i u tak ustáleného plemene, jakým je výmarský ohař. Znám jednu fenu výmarského ohaře, která má hlavu velmi podobnou hlavě pointra, hnědé oko a černý dráp. Její dcera, kterou jsem pomáhal svému příteli cvičit, už tyto znaky nemá. Disponuje však výtečným nosem. Úmyslně jsem jí zahrabával zvěř (bažanty) do řádků posečené zaschlé vojtěšky, a to i po větru a osmiměsíční odrostlé štěně tuto zvěř neomylně navětřilo a s chutí aportovalo.
Přestože jsem sám britské ohaře nikdy neměl, ani necvičil, dokážu dost dobře pochopit vůdce jiných plemen ohařů, že si čas od času dopřejí k vlastnímu potěšení pocvičit pointra, či některého ze setrů.

Úmyslně jsem v úvodu vzpomněl na své první setkání s panem Josefem Lammerem a škoda, že jsem jej nepoznal blíže, jako ti, kteří založili soutěž nazvanou jeho jménem.
Moravskoslezský klub anglických ohařů se sídlem v Brně pořádá ob jeden rok Memoriál Josefa Lammera, který se skládá ze dvou zkoušek z výkonu a sice lesních zkoušek ohařů a zkoušek speciální vodní práce. Memoriál je dvoudenní, přednost mají psi a feny přihlášené na obě zkoušky. Mohou se přihlásit též ostatní plemena ohařů, bez ohledu na plemennou, či klubovou příslušnost.

Organizátoři a rozhodčí zde mají zvláště těžkou úlohu, protože se v podstatě jedná o čtvery zkoušky v průběhu dvou dnů.
Letošní, již osmý ročník memoriálu se běžel v Lednicko- Valtickém areálu, u zámečku Rendez- vous, uprostřed převážně dubových lesů a s vodní plochou hned u centra dění. Lesy obhospodařuje podnik Lesy České republiky, lesní závod Židlochovice, polesí Valtice.
LZ Židlochovice v osobě ředitele ing. Tomáše Blahy, vždy ochotně propůjčuje svůj lesní majetek k pořádání akcí spojených s propagací české myslivosti a lovecké kynologie. Lesní personál tvoří kvalifikovaní odborníci, u nichž si cením zvláště jejich dochvilnosti, spolehlivosti a o jejichž slovo se můžete opřít. Za všechny bych rád jmenoval polesného ing. Jiřího Hledíka, dále kolegy Pavla Konečného a Jana Šmikmátora.

Sbor rozhodčích byl sestaven ze zástupců OMS několika okresů jižní Moravy. Posuzovali pánové:
Procinger, Korcián- barvy, Šebesta, Grandič- vlečky, Musil, Šmikmátor- drobné disciplíny. Práci na vodní hladině František Procházka, Kunz, rákosí Jiří Procházka a Radomír Hasta.
Z přihlášených 24 psů se dostavilo 23, z toho jeden pes běžel pouze SZVP.

Pro zajímavost uvádím, že startovalo pět dívek, či mladých žen s různými plemeny ohařů- VMO,GS,NKO,ČF, což mě obzvláště potěšilo, že naše mladé vůdkyně si nevybírají plemena jenom podle módních trendů, ale orientují se směrem k práci. Děvčata vystupují slušně, v duchu mysliveckých tradic, případný neúspěch berou sportovně a jejich úroveň ve výcviku se rychle zlepšuje. Vždyť Kateřina Svobodová s VMO Ozarem od Nezdického potoka získala krásné šesté místo a Iveta Bártová s ČF Rickym z Kyjovic byla čtvrtá a to mezi samými „pány vůdci". Souhra žen a psů je příkladná a troufám si říci, že je to velký příslib do budoucna, jak ve výcviku, tak i v chovu ohařů.
Z celkového počtu předvedených psů prošlo oběma zkouškami úspěšně celkem patnáct, šest neuspělo v lese, SZVP však zvládlo, jeden pes byl ze soutěže odvolán, jeden neprošel LZ ani SZVP. Je třeba říci, že rozhodčí posuzovali objektivně, v souladu se zkušebním řádem a zvláště na rákosových disciplínách SZVP, kde bylo rákosí zaplaveno hlubokou vodou, kde psi museli překonávat porost a ještě k tomu plavat, to bylo velmi těžké.

Děkuji kynologům z okresu Břeclav, Bronislavu Procingerovi a Jiřímu Studýnkovi za obrovský kus práce a volného času, který věnovali bezchybnému průběhu soutěže. Jakubovi Procingerovi, který ač věkem ještě chlapec, patří mé velké uznání za to, že po oba dny soutěže se velice nadřel při nošení střeleného srnce na pobarvených stopách.

Protože tento příspěvek je spíše povídáním o psech a lidech, musím dodat, že ze strany „moravských angličanů" (název pro MSKAO), byla precizně zpracovaná administrativa, funkcionáři František Zahradníček a Pavel Konečný- každý z nich vedl dva psy- byli vždy ochotni ku radě a pomoci a drobné potřeby rozhodčích a vůdců řešili okamžitě a s přehledem.
Oba jmenovaní také úspěšně předvedli své svěřence: NKO Lom z Vinného kraje, vedený Pavlem Konečným soutěž vyhrál, pointer Net WK - SB Františka Zahradníčka byl nejúspěšnějším britským ohařem a získal putovní pohár Josefa Lammera.

Dva slunečné, společně strávené dny v kousku požehnané země pod Pálavou nás, jak pevně věřím, posunuly zase o krůček dál ve zkušenostech a hlavně v přátelství lidí, kteří rádi pracují se svými ohaři.

Vladimír Kulhánek
vrchní rozhodčí
PŘEHLED JEDINCŮ

 

ENDY Z HOVORAN NKO
vůdce: David Březina
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku N Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením N Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V N Nahánění a dohl. kachny 3
Práce na pobarvené stopě – O, HO N Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H N Chování na stanovišti 3
Přinášení vlečeného zajíce v lese N Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese N
Vyhledávání zvěře v houštinách N
Slídění a dohledávka N
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté N
Dohl. pohozené lišky N
Nos N
Chování na stanovišti N
Chování po výstřelu N
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky N
Vodění na řemeni N
Poslušnost N
CELKEM BODŮ 0 CELKEM BODŮ 93
CELKOVÁ CENA - CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 17 POŘADÍ SZVP 3.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 93
POŘADÍ MEMORIÁLU 17

CHRIS ZE ŠTÍPEK NKO
vůdce: Pešatová Sára
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku N Ochota k práci na hluboké vodě 2
Šoulačka s odložením N Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V N Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO N Dohledávka kachny v rákosí 3
Práce na pobarvené stopě – H N Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese N Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese N
Vyhledávání zvěře v houštinách N
Slídění a dohledávka N
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté N
Dohl. pohozené lišky N
Nos N
Chování na stanovišti N
Chování po výstřelu N
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky N
Vodění na řemeni N
Poslušnost N
CELKEM BODŮ 0 CELKEM BODŮ 87
CELKOVÁ CENA - CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 18 POŘADÍ SZVP 4.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 87
POŘADÍ MEMORIÁLU 18

BORKA Z VIŠTUKA NKO
vůdce: Macák Štefan
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 4 Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 2 Nahánění a dohl. kachny 3
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 4
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 4
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 228 CELKEM BODŮ 95
CELKOVÁ CENA II. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 12 POŘADÍ SZVP 11.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 323
POŘADÍ MEMORIÁLU 12

VINT Z BŘEZOVÉ STRÁNĚ ČF
vůdce: Čech Lubomír
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 4 Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 0
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 3
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 220 CELKEM BODŮ 100
CELKOVÁ CENA III. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 14 POŘADÍ SZVP 7
POČET BODŮ MEMORIÁLU 320
POŘADÍ MEMORIÁLU 14

RICKY Z KYJOVIC ČF
vůdce: Bártková Iveta
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 4 Ochota k práci na hluboké vodě 3
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 4
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 3
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 236 CELKEM BODŮ 96
CELKOVÁ CENA I. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 6 POŘADÍ SZVP 9.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 332
POŘADÍ MEMORIÁLU 4

CHODA Z FANČALI NKO
vůdce: Polách Peter
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 3 Ochota k práci na hluboké vodě 2
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 3
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 3
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 3
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 3
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 230 CELKEM BODŮ 83
CELKOVÁ CENA I. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 10 POŘADÍ SZVP 14.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 313
POŘADÍ MEMORIÁLU 11.

ARAMIS Z VINNÝCH TRATÍ POI
vůdce: Ševčík Aleš
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku N Ochota k práci na hluboké vodě 2
Šoulačka s odložením N Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V N Nahánění a dohl. kachny 2
Práce na pobarvené stopě – O, HO N Dohledávka kachny v rákosí 3
Práce na pobarvené stopě – H N Chování na stanovišti 3
Přinášení vlečeného zajíce v lese N Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese N
Vyhledávání zvěře v houštinách N
Slídění a dohledávka N
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté N
Dohl. pohozené lišky N
Nos N
Chování na stanovišti N
Chování po výstřelu N
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky N
Vodění na řemeni N
Poslušnost N
CELKEM BODŮ 0 CELKEM BODŮ 75
CELKOVÁ CENA - CELKOVÁ CENA II.
POŘADÍ LZ - POŘADÍ SZVP 6.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 75
POŘADÍ MEMORIÁLU 21

BORA Z DVORKU ČAMOURKU GS
vůdce: Moravcová Jiřina
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku N Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 0 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V N Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO N Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H N Chování na stanovišti 3
Přinášení vlečeného zajíce v lese N Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese N
Vyhledávání zvěře v houštinách N
Slídění a dohledávka N
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté N
Dohl. pohozené lišky N
Nos N
Chování na stanovišti N
Chování po výstřelu N
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky N
Vodění na řemeni N
Poslušnost N
CELKEM BODŮ 0 CELKEM BODŮ 98
CELKOVÁ CENA - CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 20 POŘADÍ SZVP 2.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 98
POŘADÍ MEMORIÁLU 20

NET WK-SB POI
vůdce: Zahradníček František
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 4 Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny 3
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 4
Vyhledávání zvěře v houštinách 3
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 4
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 237 CELKEM BODŮ 95
CELKOVÁ CENA I. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 4 POŘADÍ SZVP 10.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 332
POŘADÍ MEMORIÁLU 5

DOROTKA Z ČERNÝCH BLAT POI
vůdce: Ševčík Aleš
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 4 Ochota k práci na hluboké vodě 3
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny 3
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 4
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 4
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 240 CELKEM BODŮ 91
CELKOVÁ CENA I. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 1. POŘADÍ SZVP 13.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 331
POŘADÍ MEMORIÁLU 8

ARAN Z KOLDINSKÉHO LESA NDO
vůdce: Zahradníček František
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 3 Ochota k práci na hluboké vodě 3
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny 3
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 4
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 4
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 238 CELKEM BODŮ 91
CELKOVÁ CENA I. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 2. POŘADÍ SZVP 12.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 329
POŘADÍ MEMORIÁLU 10

IR Z KLOBOUCKÉHO LESA NKO
vůdce: Pilát Stanislav
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 3 Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 2 Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 3 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 0
Vyhledávání zvěře v houštinách 2
Slídění a dohledávka 2
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 3
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 190 CELKEM BODŮ 100
CELKOVÁ CENA III. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 15. POŘADÍ SZVP 8.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 290
POŘADÍ MEMORIÁLU 15.

BRILLIANT SHEFIS VOK
vůdce: Gratcl Jaromír
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 4 Ochota k práci na hluboké vodě N
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody N
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny N
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí N
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti N
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost N
Přinášení vlečené lišky v lese 0
Vyhledávání zvěře v houštinách N
Slídění a dohledávka N
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté N
Dohl. pohozené lišky N
Nos N
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu N
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky N
Vodění na řemeni N
Poslušnost N
CELKEM BODŮ 0 CELKEM BODŮ 0
CELKOVÁ CENA - CELKOVÁ CENA -
POŘADÍ LZ - POŘADÍ SZVP -
POČET BODŮ MEMORIÁLU 0
POŘADÍ MEMORIÁLU 22.

PETTY Z BUDIMĚŘICKÝCH POLÍ NKO
vůdce: Beneš Miroslav
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 1 Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 3 Přinášení kachny z hluboké vody 1
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 2
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 4
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 3
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 226 CELKEM BODŮ 78
CELKOVÁ CENA II. CELKOVÁ CENA II.
POŘADÍ LZ 13. POŘADÍ SZVP 15.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 304
POŘADÍ MEMORIÁLU 13.

HARRAS Z BÝCHORSKA NKO
vůdce: Gratcl Jaromír
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 3 Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 4
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 3
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 234 CELKEM BODŮ 100
CELKOVÁ CENA I. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 7. POŘADÍ SZVP 3.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 334
POŘADÍ MEMORIÁLU 3.

ARGO OD BOJANOVSKÉHO SMRKU NKO
vůdce: Konečný Pavel
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku N Ochota k práci na hluboké vodě N
Šoulačka s odložením N Přinášení kachny z hluboké vody N
Práce na pobarvené stopě – V N Nahánění a dohl. kachny N
Práce na pobarvené stopě – O, HO N Dohledávka kachny v rákosí N
Práce na pobarvené stopě – H N Chování na stanovišti N
Přinášení vlečeného zajíce v lese N Poslušnost N
Přinášení vlečené lišky v lese N
Vyhledávání zvěře v houštinách N
Slídění a dohledávka N
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté N
Dohl. pohozené lišky N
Nos N
Chování na stanovišti N
Chování po výstřelu N
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky N
Vodění na řemeni N
Poslušnost N
CELKEM BODŮ 0 CELKEM BODŮ 0
CELKOVÁ CENA - CELKOVÁ CENA -
POŘADÍ LZ - POŘADÍ SZVP -
POČET BODŮ MEMORIÁLU 0
POŘADÍ MEMORIÁLU 23.

CILKA Z HÉKU MOK
vůdce: Pelech František
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku N Ochota k práci na hluboké vodě 2
Šoulačka s odložením N Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V N Nahánění a dohl. kachny 3
Práce na pobarvené stopě – O, HO N Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H N Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese N Poslušnost 3
Přinášení vlečené lišky v lese N
Vyhledávání zvěře v houštinách N
Slídění a dohledávka N
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté N
Dohl. pohozené lišky N
Nos N
Chování na stanovišti N
Chování po výstřelu N
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky N
Vodění na řemeni N
Poslušnost N
CELKEM BODŮ 0 CELKEM BODŮ 82
CELKOVÁ CENA - CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 19. POŘADÍ SZVP 5.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 82
POŘADÍ MEMORIÁLU 19.

ARES Z POD AGÁTOV NKO
vůdce: Banás Ladislav
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 4 Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 3 Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 4
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 3
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 4
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 229 CELKEM BODŮ 100
CELKOVÁ CENA I. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 11. POŘADÍ SZVP 6.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 329
POŘADÍ MEMORIÁLU 9.

LOM Z VINNÉHO KRAJE NKO
vůdce: Konečný Pavel
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 3 Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 4
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 4
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 238 CELKEM BODŮ 100
CELKOVÁ CENA I. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 3. POŘADÍ SZVP 1.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 338
POŘADÍ MEMORIÁLU 1.

JULO KOŘENICE NKO
vůdce: Banmás Marek
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 4 Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H 0 Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese N Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese N
Vyhledávání zvěře v houštinách 3
Slídění a dohledávka 3
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 4
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 4
Vodění na řemeni N
Poslušnost N
CELKEM BODŮ 0 CELKEM BODŮ 100
CELKOVÁ CENA - CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 16. POŘADÍ SZVP 1.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 100
POŘADÍ MEMORIÁLU 16.

URAN Z TĚŠNICE NDO
vůdce: Balga Pavel
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 3 Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 3
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 3
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 4
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 232 CELKEM BODŮ 100
CELKOVÁ CENA I. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 9. POŘADÍ SZVP 5.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 332
POŘADÍ MEMORIÁLU 7.

HAJDY Z KLOBOUCKÉHO LESA NKO
vůdce: Šrámek Čestmír
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 3 Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 4
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 3
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 4
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 236 CELKEM BODŮ 100
CELKOVÁ CENA I. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 5. POŘADÍ SZVP 2.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 336
POŘADÍ MEMORIÁLU 2.

OZAR OD NEZDICKÉHO POTOKA VMO
vůdce: Svobodová Kateřina
Lesní zkoušky Speciální zkoušky z vodní práce
Přinášení lišky přes překážku 3 Ochota k práci na hluboké vodě 4
Šoulačka s odložením 4 Přinášení kachny z hluboké vody 4
Práce na pobarvené stopě – V 4 Nahánění a dohl. kachny 4
Práce na pobarvené stopě – O, HO Dohledávka kachny v rákosí 4
Práce na pobarvené stopě – H Chování na stanovišti 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 Poslušnost 4
Přinášení vlečené lišky v lese 3
Vyhledávání zvěře v houštinách 4
Slídění a dohledávka 4
Dohl. pohozené pernaté,srstnaté 4
Dohl. pohozené lišky 4
Nos 4
Chování na stanovišti 3
Chování po výstřelu 4
Přinášení pernaté, srstnaté a lišky 4
Vodění na řemeni 4
Poslušnost 4
CELKEM BODŮ 232 CELKEM BODŮ 100
CELKOVÁ CENA I. CELKOVÁ CENA I.
POŘADÍ LZ 8. POŘADÍ SZVP 4.
POČET BODŮ MEMORIÁLU 332
POŘADÍ MEMORIÁLU 6.