2011

 

V sobotu, 8. října 2011, se uskutečnily Klubové podzimní zkoušky MSKAO. Tyto zkoušky byly součástí posledního kynologického víkendu v tomto kalendářním roce pod záštitou MSKAO (v neděli se na stejném místě uskutečnil Národní FT jako Memoriál Aloise Sklenáře).

K absolvování podzimních zkoušek nastoupilo celkem deset jedinců (z toho osm anglických ohařů), kteří se podrobili odbornému dohledu rozhodcovských komisí ve složení: František Procházka, Jan Korcián a Oldřich Slavotínek, Petr Zvonař. Regulérnost celé soutěže měl na starosti vrchní rozhodčí, pan Jiří Procházka.

Vítězem zkoušek se stal pointer IR Z OKLIKOVA, majitel a vůdce František Zahradníček. Stejný počet bodů získala i DOLLY Z KŘENOVIC majitelky a vůdkyně Olgy Vránové. Na pomyslné stupně vítězů se vešel i pointer ARAMIS Z VINNÝCH TRATÍ (majitel a vůdce Aleš Ševčík).

 


Rozcestník:
Celkové pořadí PZ
Soudcovská tabulka
Fotografie
Komentář výcvikáře klubu

 


CELKOVÉ POŘADÍ KLUBOVÝCH PODZIMNÍCH ZKOUŠEK

 

POŘADÍ PES, FENA VŮDCE RASA BODY CENA
1. Ir z Oklikova Zahradníček Fr. POI 295 I.
2. Dolly z Křenovic Vránová Olga IS 295 I.
3. Aramis z Vinných tratí Ševčík Aleš POI 293 I.
4. Beatrice Silesia Setter Petr Malohlava GS 280 I.
5. Pussy z Lodínských luhů MUDr. Zdeňka Suková AS 278 I.
6. Bora z Dvorku Čamourku Jiřina Moravcová GS 276 I.
7. Ivory ze Štípek Jaroslav Mádr NKO 255 I.
8. Alba Cromlix Přemysl Bouška GS 245 I.
  Alan z Pavlovy zahrádky Pavel Švarc NKO odstoupil ×
  Etna z Dubských vrchů Jan Šlosar POI odstoupil ×

 


 

 

 

Soudcovská tabulka:   pdf_icon32-32   (soudcovská tabulka není k dispozici)
 


 

 

FOTOGRAFIE
Oficiální fotogalerie MSKAO
Fotogalerie návštěvníků: Zuzana Nedavašková
 


 

 

SLOVO VÝCVIKÁŘE KLUBU

Vážení přátelé,
dovolte mi zhodnotit a seznámit Vás s výsledky našich, v letošním roce, posledních kynologických aktivit, kterými byly podzimní zkoušky a FT, konaných již tradičně v MS Telnice a části honitby „Měnínské bažantnice" LČR – LZ Židlochovice. Dovolte mi proto, abych za všechny majitele a držitele plemen ohařů, kteří se účastní našich akcí, poděkoval členům MS Telnice a ředitelství LZ Židlochovice za vstřícnost a ochotu vyhovět našemu klubu při pořádání zkoušek a soutěží. Tím nám samozřejmě umožňují propagaci jednotlivých plemen myslivecké veřejnosti.

Na podzimní zkoušky se přihlásily 2 kontinentální ohaři a 8 anglických ohařů. Předvedeno bylo rovněž 10 jedinců. Zastoupení plemen bylo následující : 2x NOK, 3x POI, 3x GS, po jednom zástupci AS a IS. Na návrh MSKAO provedla ČMMJ Praha následnou delegaci rozhodčích: VR – pan Jiří Procházka, a dvě skupiny ohařů posuzovali pánové František Procházka, Jan Korcián a Oldřich Slavotínek s Petrem Zvonařem. Čekatel Kateřina Hulíková z OMS Vsetín. Zkoušky se konaly za ryze podzimního, deštivého počasí s občasným svitem sluníčka a mírného větru. Vybrané plochy byly výborně zazvěřeny, což umožnilo rozhodčím vcelku snadné posuzování. Během zkoušek nebyl podán žádný protest. Posuzování bylo jak po odborné, tak i společenské stránce na výborné úrovni. K celkové pohodě přispěla nejen perfektní připravenost pořadatele ( MS Telnice ), tak i celkový výsledek zkoušek. Bylo uděleno 8 I.cen a pouze dvěma ohařům se nedařilo podle představ vůdců a tak ze zkoušek odstoupili.

Vítězem PZ se stal pes POI – IR z OKLIKOVA s 295 body v I.ceně – ved.a maj. František Zahradníček; druhá v pořadí se stejným počtem bodů se umístila fena IS – DOLLY z KŘENOVIC – ved. a maj. Olga Vránová. Oba dva jedinci předvedli vyváženou spolehlivou práci na všech disciplinách bez hrubých či vážných chyb, včetně vrozených vlastností. Třetí v pořadí se umístil pes POI – ARAMIS z VINNÝCH TRATÍ s 293 body v I.ceně – ved.a maj. Aleš Ševčík. I přes výborný výkon, měl tento pes lehké zaváhání u přinášení pernaté a následná penalizace ho scela jistě v součtu bodů připravila o celkové vítězství.

I ostatní účastníci předvedli výkon hodný I. cen, ale drobné či větší zaváhání u některých disciplín bylo nutné hodnotit jinou známku než známkou 4. To však nic nemění na tom, že tyto zkoušky lze hodnotit jako úspěšné a ve své podstatě nadprůměrné.

František Zahradníček
výcvikář klubu MSKAO


/ nahoru /