logo MSKAO1 logo MSKAO1
Kalendář klubových akcí 2019


zveřejněno: 18. 2. 2020
Pozvánka na 23. ročník Klubové výstavy MSKAO, věnovaný památce Vojtěcha Kohoutka

Tradiční klubová výstava MSKAO, přístupná všem Anglickým ohařům
1.uzávěrka přihlášek 5.4.2020
2.uzávěrka přihlášek 25.4.2020

Tradycyjna wystawa klubowa MSKAO
Termin pierwszego zgłoszenia 5.4.2020
Drugi termin składania wniosków 25.4.2020

Traditional club show MSKAO, accessible to all setters and pointers
1st entry deadline 5.4.2020
2st entry deadline 25.4.2020


zveřejněno: 18. 2. 2020
Pozvánka na výstavu - NÁMĚŠŤ NA HANÉ

zveřejněno: 12. 2. 2020
Informace

Výroční členská schůze Českého pointer a setter klubu, z.s. dne 2.2.2020 hlasovala o návrhu nových chovných podmínek, který byl připraven ve spolupráci obou klubů (tj. MSKAO a ČPSK). Výsledek hlasování je ZDE  . Členové MSKAO budou o návrhu hlasovat na Volební výroční členské schůzi dne 8.3.2020.

Program Volební výroční členské schůze Moravskoslezského klubu anglických ohařů, z.s. dne 8. března 2020 ZDE  .


zveřejněno: 12. 2. 2020
Zápis z výborové schůze MSKAO

zveřejněno: 9. 2. 2020
Pes roku - exteriér

Jde soutěž o nejúspěšnějšího jedince z exteriéru. Je určena pro jedince AO v majetku člena MSKAO na základě podané přihlášky.

Ocenění PES ROKU MSKAO - EXTERIÉR obdrží jedinec, který získal největší počet bodů. Ocenění bude předáno na výroční členské schůzi následujícího roku.

Pro více informací si prosím prostudujte přiložené dokumenty...

Tabulku prosím zašlete na emailovou adresu pana Čestmíra Šrámka, hlavního poradce chovu - hpch.mskao(zavinac)gmail.com. Poslední termín přijetí přihlášky je 25.2.2020.


zveřejněno: 9. 2. 2020
Pes roku - kategorie výkon

Jde soutěž o nejúspěšnějšího jedince z výkonu loveckých psů. Je určena pro jedince AO v majetku člena MSKAO na základě podané přihlášky.

Do soutěže se započítávají výsledky ze všech zkoušek a soutěží pořádaných v České republice, ale i v zahraničí, za uplynulý kalendářní rok (viz. Přihláška a bodovací tabulka).

Ocenění PES ROKU MSKAO - KATEGORIE VÝKON obdrží jedinec, který získal největší počet bodů. Ocenění bude předáno na výroční členské schůzi následujícího roku.

Pro více informací si prosím prostudujte přiložené dokumenty...


zveřejněno: 5. 2. 2020
Výzva ke kandidování do výboru MSKAO

Vážení členové Moravskoslezského klubu anglických ohařů, z.s.,

jak jste jistě zaznamenali z níže zveřejněné pozvánky na letošní výroční členskou schůzi, bude se jednat o schůzi volební, na které budou nově zvoleny orgány spolku, tj. výbor klubu a kontrolní komise klubu.

Jak vyplývá ze Stanov Moravskoslezského klubu anglických ohařů, z.s., návrhy na volbu členů výboru předkládají členové klubu písemnou formou k rukám předsedy klubu, a to do 28. února, před volební výroční členskou schůzí.

Prosíme Vás tedy, abyste kandidáty do voleb výboru posílali do 28.2.2020 na e-mailovou adresu predseda.mskao@gmail.com , případně poštou na zasílací adresu klubu: MSKAO, Sadová 315, 251 64 Mnichovice. Kandidáti by měli o své kandidatuře být spraveni a souhlasit s ní.

Stejným způsobem prosím postupujte v případě kandidatury do kontrolní komise klubu.

Děkujeme Vám,

          výbor Moravskoslezského klubu anglických ohařů, z.s.


zveřejněno: 6. 1. 2020
Pozvánka na volební výroční členskou schůzi a plán akcí MSKAO v roce 2020

Rádi bychom Vás pozvali na volební výroční členskou schůzi MSKAO, která se koná v neděli 8. března od 10 hodin.

Dále se můžete v roce 2020 těšit na následující plánované akce MSKAO.

   


zveřejněno: 17. 12. 2019
Členské příspěvky

Pro všechny, kteří se chystají platit členské příspěvky a zapomněli účet: 2600505087/2010


zveřejněno: 1. 11. 2019
Zápis z výborové schůze konané dne 20.10.2019

Dne 20.10.2019 se v Motelu Podkova v Kloboukách u Brna konala výborová schůze Moravskoslezského klubu anglických oharů. Na zápis se můžete podívat ZDE


zveřejněno: 31. 10. 2019
Inzerce v ročence MSKAO

Upozorňujeme na možnost uveřejnění inzerce v připravované Ročence MSKAO 2019. Inzeráty prosím posílejte ve formátu tiskového PDF na adresu rocenka@mskao.cz do 17. listopadu 2019.

Podmínky jsou následující:

 • celá strana A4 (chovatelský inzerát člen MSKAO 800 Kč/nečlen 1.600 Kč/komerční inzerát 4.000 Kč)
 • ½ strany A4 (člen MSKAO 500 Kč/nečlen 1.000 Kč/komerční inzerát 2.000 Kč)
 • ¼ strany A4 (člen MSKAO 300 Kč/nečlen 600 Kč/komerční inzerát 1.000 Kč)

Číslo bankovního účtu: 2600505087 / 2010 (FIO banka)


zveřejněno: 21. 10. 2019
Fotky z memoriálu Aloise Sklenáře - NÁRODNÍ FIELD TRIAL (CACT)

V sobotu se konal ve Štěpánově memoriál Aloise Sklenáře. Popisjednotlivých prací si můžete prohlédnout ZDE. Všem účastníkům děkujeme a věříme, že jste ti letošní memoriál náramně užili.

Děkujeme za připravenou fotodokumentaci od Zuzany Nedavaškové - ZDE.

Pár dalších momentech a záběrů si můžete prohlédnout také ZDE.


zveřejněno: 15. 10. 2019
Výsledky klubových zkoušek vloh ohařů MSKAO

Přinášíme výsledky klubových zkoušek vloh ohařů MSKAO, které se uskutečnily 13. října v Těšanech.


zveřejněno: 15. 10. 2019
Výsledky klubových podzimních zkoušek ohařů MSKAO

Přinášíme výsledky klubových podzimních zkoušek ohařů MSKAO, které se uskutečnily 12. října v Těšanech.


zveřejněno: 7. 10. 2019
Výsledky 81. Memoriálu Karla Podhajského

Přinášíme výsledky 81. Memoriálu Karla Podhajského, který se uskutečnil ve dnech 4.-6. října v Jaroměřicích nad Rokytnou.


zveřejněno: 30. 9. 2019
Upozornění

UPOZORNĚNÍ !

Žádáme všechny majitele chovných jedinců o kontrolu chovných karet na webu (zde). Doplňující informace zašlete emailem svým poradcům chovu ( kontakty). Všechny dosažené zkoušky či tituly doložte kopii diplomu a podobně (možno použít i dobré foto z mobilu).

Doporučujeme u některých i výměnu fotografií. Ideálně foto v postoji. U některých chovných jedinců majitelé nedodali fotky vůbec.

Učiňte tak do 31.10.2019. Po tomto termínu nejsme schopni zaručit, že tyto nové informace se dostanou do ročenky.

Děkujeme


zveřejněno: 28. 9. 2019
Ročenka

Vážení členové, zahájili jsme práce na ročence za rok 2019. Pokud máte zájem přispět k obsahu ročenky svým článkem, učiňte tak do 31.10.2019. Svůj příspěvek zašlete na emailovou adresu rocenka@mskao.cz.

Děkujeme


zveřejněno: 25. 9. 2019
Memoriál Aloise Sklenáře - Národní field trail podzimního typu

Dne 19.10.2019 se bude ve Štěpánově konat Memoriál Aloise Sklenáře - národní field trail podzimního typu se zadáním čekatelství CACT a res. CACT.


zveřejněno: 25. 9. 2019
Klubové zkoušky vloh ohařů se zadáním čekatleství CACT a res. CACT

Dne 13.10.2019 se budou v Těšanech konat klubové zkoušky vloh ohařů se zadáním čekatelství CACT a res. CACT.


zveřejněno: 25. 9. 2019
Podzimní zkoušky ohařů se zadáním čekatleství CACT a res. CACT

Dne 12.10.2019 se budou v Těšanech konat klubové podzimní zkoušky ohařů se zadáním čekatelství CACT a res. CACT.


zveřejněno: 25. 9. 2019
Výsledková listina všestranných zkoušek MSKAO - Boleradice - Těšany

Klubové všestranné zkoušky se konaly v lesním porostu u Rozhledny Nedánov v Boleradicích a polní práce v okolí Měnínské bažantnice. Zvolené lokality plně vyhovovaly typu zkoušky, včetně zazvěření divokou populací srstnaté a pernaté zvěře.

Chceme touto cestou poděkovat Jirkovi Studýnkovi a Aleši Ševčíkovi, kteří naznačili stopní dráhy pro lesní disciplíny, označení jednotlivých pracovišť a připravili ohrádku. Poděkování patří i Jaromírovi Gratclovi a dalším členům, kteří byli nápomocni se zajištěním vhodných polních lokalit a zvěře na polní a vodní disciplíny.

Zázemí, občerstvení a chvíle pro zhodnocení každého dne nám poskytl Motorest Podkova v Kloboukách u Brna, kam se rádi vracíme.

Sponzorsky nás podpořila Veterinární klinika MVDr. Jindřicha Nešpora, tato klinika darovala granule pro úspěšné vůdce. Taťána Bednářová vyrobila a věnovala kokardy pro vůdce, kteří byli oceněni rozhodčími za nejlepší práci v poli, v lese a na vodě. Firma ZEČI, spol. s r.o. nám propůjčila skvělé lesní lokality. MUDr. Ruth Gratclová věnovala pro vůdce drobné sponzorské dary.


zveřejněno: 2. 9. 2019
Pozvánka a propozice na memoriál Karla Podhajského

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na memoriál Karla Podhajského, který se budou konat 4.-6. října v Jaroměřicích Nad Rokytnou (OMS Třebíč).

 

zveřejněno: 1. 9. 2019
Výsledky memoriálu Richarda Knolla

Dnes ve večerních hodinách byl slavnostně zakončen Memoriál Richarda Knolla. V teplotně vražedných podmínkách dokončilo tuto prestižní soutěž 17 ohařů.

Mezi nimi i pan Zdeněk Andrýsek se svým pointerem Donem z Borovinky.

Panu Andrýskovi z celého srdce blahopřejeme, děkujeme za velmi dobrou reprezentaci klubu, manželce pak děkujeme za úžasnou podporu!

     

zveřejněno: 25. 8. 2019
Výsledky Speciální výstavy v Zákupech 10.8.2019.

Výsledky speciální výstavy v Zákupech 10.8.2019.

 

zveřejněno: 21. 8. 2019
Všestranné zkoušky ohařů

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na všestranné zkoušky ohařů, které se budou konat 21. a 22. září.


zveřejněno: 10. 7. 2019
ZMĚNA UZÁVĚRKY na speciálku v Zákupech prodloužena

Uzávěrka Speciální výstavy 10.8.2019 v Zákupech z České Lípy prodloužena do 14.7.2019.


zveřejněno: 10. 7. 2019
Zápis z výborové schůze

Zápis z výborové schůze ze dne 22.6.2019 je dostupný ZDE


zveřejněno: 26. 6. 2019
Výsledková listina klubových zkoušek vloh - Štěpánov

Vítězem a titulem CACT se může pyšnit Egon z Žehuňskej kovárny pod vedením Františka Zahradníčka. Gratulujeme.

Kompletní výsledková listina klubových zkoušek vloh konaných ve Štěpánově se zadáním titulu CACT ze dne 23.6.2019 je ZDE

               

Více fotografií můžete najít například ZDE



zveřejněno: 21. 6. 2019
Zápis z výborové schůze - Náměšť na Hané

Zápis z výborové schůze v Náměšti na Hané ze dne 1.6.2019 je dostupný ZDE


zveřejněno: 18. 6. 2019
Pozvánka na speciálku v Zákupech

Zveme Vás na Speciální výstavu MSKAO se zadáváním CAC a titulu vítěz speciální výstavy, která se uskuteční 10.srpna 2019 v Zákupech u České Lípy.

Naše plemena posoudí německá rozhodčí paní Nastasja Vatter.

Přihlášky na www.vystavazakupy.cz. Uzávěrka přihlášek je 7.7.2019!

 

zveřejněno: 20. 5. 2019
Výsledková listina ZV 19.5.2019

zveřejněno: 18. 5. 2019
Výsledková listina PZ 18.5.2019

zveřejněno: 10. 5. 2019
Stanovy MSAKO

Vážení členové klubu,

v souladu s Usnesením Výroční členské schůze Moravskoslezského klubu anglických ohařů, z.s. posílejte prosím Vaše připomínky k návrhu upravených stanov spolku na e-mailovou adresu info.mskao@gmail.com.

Stávající znění stanov spolku je k dispozici ZDE, návrh upravených stanov ZDE.


zveřejněno: 7. 5. 2019
Propozice na zkoušky vloh 19.5.2019
 • Propozice na zkoušky vloh 19.5.2019 - PDF

 • zveřejněno: 7. 5. 2019
  Propozice na podzimní zkoušky 18.5.2019
 • Propozice na podzimní zkoušky 18.5.2019 - PDF

 • zveřejněno: 7. 5. 2019
  Výsledky XXII. klubové výstavy MSKAO

  Protože již určitě netrpělivě čekáte, přinášíme Vám celkovou výsledkovou listinu letošní Klubové výstavy ve Slavkově

 • anglický setr (psi a feny)
 • gordon setr - psi
 • gordon setr - feny
 • irský červenobílý setr (psi a feny)
 • irský setr - psi
 • irský setr - feny
 • pointer - (psi a feny)


 • zveřejněno: 2. 5. 2019
  Oznámení o změně rozhodčí

  Paní rozhodčí Katrin Schmidt z Německa se dnes omluvila z posuzování na naší sobotní výstavě pro akutní zdravotní potíže. Mrzí nás, že se v letošním roce neuvidíme a přejeme paní rozhodčí brzké uzdravení!

  Z organizačních důvodů bohužel nestihneme zajistit jiného zahraničního rozhodčího, avšak pro odborníky na naše plemena však nemusíme chodit daleko - s radostí přivítáme specialistku paní Simonu Svatoňovou, která je hlavním poradcem chovu, poradcem chovu pro plemena pointer a anglický setter v Českém pointer a setter klubu, z.s.

  Děkujeme za pochopení!


  zveřejněno: 30. 4. 2019
  Zápis a usnesení z VČS
 • zápis - PDF
 • usnesení - PDF

 • zveřejněno: 6. 4. 2019

  Přihlášky a propozice k MFT 28.2.2019 najdete zde.

 • propozice - PDF
 • přihláška - PDF
 • přihláška k vyplnění - DOC

 • zveřejněno: 27. 3. 2019
  Mezinárodní field trial se zdáním titulů CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT

  A máme tady první klubovou akci nové kynologické sezóny. Těšíme se na setkání s vámi.


  zveřejněno: 6. 2. 2019, aktualizováno: 19. 2. 2019
  Klubová výstava / Club Show / Klubsiegerschau Slavkov 04.05.2019
  Pozvánka - PDF/CZ      PDF/EN      PDF/DE     

  Propozice / Proposition - ZDE / HERE

  Registrace na klubovou výstavu je již otevřena a můžete se přihlásit přes portál www.dogoffice.cz.

  Entry forms for the Club Show are already available on www.dogoffice.cz.

  Anmeldungen für Klubsiegerschau finden Sie unter www.dogoffice.cz.


  zveřejněno: 8. 2. 2019
  Výcvikový kurz MSKAO 20.-22.6.2019

  Letos klub pořádá již 8. ročník výcvikového kurzu. Došli jsme k závěru, že systém výcviku tak jak si ho pamatujete z předchozích let se přežil. Proto pro vás chystáme několik novinek.

  Tou nejvýraznější novinkou bude navýšení počtu výcvikářů a tím pádem snížení počtu psů ve skupině. Již ve středu večer po příjezdu vám bude přidělen výcvikář, který vás bude mít po celou dobu na "povel". Co si od této novinky slibujeme? Především odbourání časových ztrát, odbourání hromadných přejezdů a odstranění ranních zmatků. Buďte připraveni na to, že jestliže výcvikář řekne, moje skupina odjíždí zítra v 6 ráno, protože v 10 je už horko, tak vstáváte v 5. :D No dovolená to asi nebude :D Z této novinky plyne ale i úkol pro vás.

  Do přihlášky, kterou najdete u naši FB události pod tlačítkem "najít stupenky" (popř. ZDE), podrobně vypište schopnosti a co od kurzu jako vůdce očekáváte. Dejte si prosím co možná záležet, abychom vás mohli zařadit do skupiny, která vám bude vyhovovat. Pokud se rozhodnete nastoupit na navazující ZV v neděli 23.6. toto v přihlášce na kurz zaškrtněte a hotovo.


  zveřejněno: 6. 2. 2019
  Návrh na úpravu chovných podmínek

  Návrh na úpravu chovných podmínek - ZDE


  Klubové normativy


  Stanovy MSKAO v platném znění
  Jednací řád MSKAO v platném znění
  Chovné podmínky MSKAO v platném znění
  Poplatky v MSKAO
  Přihláška do MSKAO
  Prohlášení MSKAO o zpracování osobních údajů (GDPR)
  Hlášení vrhu
  Přihláška vrhu

  Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s.

  Výbor klubu
  Předseda Mgr. Eva Illová +420 602 788 769 predseda.mskao@gmail.com
  Místopředseda Ing. Lucie Studýnková +420 737 413 598 mistopredseda.mskao@gmail.com
  Jednatel Zdeněk Hejzlar +420 607 585 284 info.mskao@gmail.com
  Ekonom Taťána Bednářová Wilczková +420 724 474 360 ekonom.mskao@gmail.com
  Matrikář Pavel Thiel +420 725 032 292 matrikar.mskao@gmail.com
  Tiskový referent Martin Slouka web.mskao@gmail.com
  Člen bez portfeje Mgr. Martina Müllerová +420 776 281 286 clen.mskao@gmail.com
  Chovatelská komise
  Hlavní poradce chovu MVDr. Čestmír Šrámek, CSc. +420 777 944 933 hpch.mskao@gmail.com
  Poradce chovu pro AS Ing. Lucie Studýnková +420 737 413 598 es.mskao@gmail.com
  Poradce chovu pro GS Ing. Karolina Vybíralová +420 722 931 443 gs.mskao@gmail.com
  Poradce chovu pro IS Mgr. Hana Bočková +420 776 171 298 is.mskao@gmail.com
  Poradce chovu pro IČBS Jana Sedláková +420 737 815 574 rws.mskao@gmail.com
  Poradce chovu pro POI Lenka Janečková +420 728 942 000 poi.mskao@gmail.com
  Výcviková komise
  Výcvikář klubu Miloš Knotek +420 724 844 614 vycvik.mskao@gmail.com
  Člen výcvikové komise Jiří Studýnka +420 776 295 118
  Člen výcvikové komise Aleš Ševčík +420 608 533 303
  Kontrolní komise
  Předseda kontrolní komise Olga Vránová +420 777 223 907 kontrola.mskao@gmail.com
  Člen kontrolní komise MVDr. Darja Musilová, PhD. +420 605 450 508
  Člen kontrolní komise Sára Pešatová +420 605 978 346
  Webové stránky
  Správce webu Martin Slouka web.mskao@gmail.com
  MSKAO na internetu
  www.mskao.cz www.facebook.com/MSKAOcz www.youtube.com/user/MSKAOcz
  MSKAO zasílací poštovní adresa
  Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s., Sadová 315, 251 64 Mnichovice
  MSKAO sídlo
  Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s., Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4
  IČO: 02096927 Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: L 66156.

  Anglický setr

 • chovní psi
 • chovné feny
 • Červenobílý setr

 • chovní psi
 • chovné feny
 • Gordon setr

 • chovní psi
 • chovné feny
 • Irský setr

 • chovní psi
 • chovné feny
 • Pointer

 • chovní psi
 • chovné feny
 • Inzerce

  zveřejněno: 9. 2. 2020
  Štěňata irského setra

  Prodám štěňata irského setra narozená 16.01.2020. Předpoklad krásného exteriéru a výborných povah. PP, očkování, čip.

  Otec: Sarmando dream Piece of Gold
  Matka: Chasing Love z Arislandu

  K odběru v půlce března 2020. CHS Royal Spirit.












  Kontakt:

  • Kateřina Sosnová
  • tel: +420 603 195 315


  zveřejněno: 5. 12. 2019
  Štěně irského setra (pes)

  PRODÁM štěně irského setra (pes) s PP. K odběru po 8. 12. 2019. Klučík je ovladatelné a šťastné povahy, očkovaný, čipovaný a s láskou odchovaný.

  Matka: Bwindi Mahagon Kenya (CH ČR, CH SK, mezinár. CH, CAC, CACIB, NV, BOS, CACA, ZV 1. cena CACT).
  Otec: Yahoo Lofty (JCH PL, CH PL, CACIB, BOB)

  Cena dohodou.









  Kontakt:

  • Květa Zemanová
  • tel: +420 607 268 913


  zveřejněno: 16. 10. 2019
  štěňata pointra

  CHS Natyave Grove zadá 2 psy narozené 12.8.2019

  Štěňata po rodičích ze zahraničních chovů, exterierově velmi úspěšných. Jedná se o štěňata s dobrým potencionálem pro výstavní činnost, práci a následný chov.

  Matka: Matka GRAND CH Agáta from WinePoint Natyave Grove
  • CH Dheli z Karczewskiej Zagrody - Polsko
  • otec GRAND CH Sáregresi Pointerland Athos - Maďarsko
  Otec: Otec CH Whipspan Golden Legacy , Import Anglie
  • Aspyre Follow Your Dreams To Kiswahili ( IMP AUS )
  • Whipspan Bondi Peach ( UK )

















  Vážné dotazy směřujte prosím na tel. č. 728 942 000, případně e-mail info@natyavegrove.com


  zveřejněno: 28. 9. 2019
  štěňata gordona

  Chovatelská stanice z Dvorku Čamourku očekává narození štěňat. Předpoklad odběru v polovině prosince.

  Matka: Elza z Dvorku Čamourku (Lochfain An Aus Approach To Glenmaurangi x Dual Ch. Bora z Dvorku Čamourku) - HD A, JCH, CH ČR, ZV, PZ, FT solo-vd., 60 cm
  Otec: Igor De La Campagne Gravee (Basile Du Clos De La Capitainerie x Dubai De La Campagne Gravee) - HD A, Trailer 7x CACT, 1x r. CACIT, CAC, CACIB, 64 cm










  zveřejněno: 13. 9. 2019
  štěňata pointra

  Chovatelská stanice z Žešovského vršku prodá štěňata pointra

  Matka: Fera z Helmu, třída ml. – V, CAJC, BOJ, BOB, třída otevřená – V1, CAC, R.CACIB, V1, CAC, mezitřída – V1, CAC, BOS, zkoušky - ZV 1.c., VP 2.c., PZ 1.c. (CACT)
  Otec: Car od Zeleného stolu, dorost – VN1, třída otevřená – V2, Res. CAC, třída pracovní – NV, BOS, V2 zkoušky - ZV 1.c. (CACT), PZ 1.c., LZ 1.c., ZVP 1.c., VZ 2.c


  Kontakty:

  • Martin Hájek
  • tel: +420 604 664 205
  • Radka Kouřilová
  • tel: +420 777 884 043


  zveřejněno: 29. 8. 2019
  štěňata irského setra

  Prodám štěňata IS narozená dne 11. 8. 2019 po pracovně a exterierově výborných rodičích. Oba rodiče jsou lovecky vedení,ovladatelné a vyrovnané povahy. Štěňata jsou vhodná jako společník do rodiny a milují malé děti.
  Oba rodiče mají DKK 0/0. Odběr dne 5. 10. 2019.
  Cena dohodou.

 • Ivan Varhánek, Polepy 162, Kolín
 • tel: +420 603 558 519
 • ivan.varhanek@seznam.cz

 • zveřejněno: 21. 8. 2019
  štěňata gordona

  Chovatelská stanice z Dvorku Čamourku bere záznamy na štěňata gordonsetra, která se narodí v polovině září.
  otec: Charlie Chaplin Áres Šamarkan - DKK 0/0, PRA(rcd4): clear, JCH ČR, CH ČR, CH SK, TAN, ZV, MJL, PZ, SZVP, BZ - vše I. cena, FT - 13b.
  matka: Deina z Dvorku Čamourku - DKK 0/0, PRA(rcd4): carrier, CAJC, BOJ, res. CAC, ZV - I. cena

  Odběr štěňat v polovině listopadu, nebo dle dohody.

  Více informací na tel: 776 627 862 nebo veronikatarabova@seznam.cz a www.dvorekcamourek.estranky.cz



  zveřejněno: 5. 8. 2019
  štěňata pointera

  CHS OD SVATÉ VODY nabízí k rezervaci štěňata pointerů, pouze pejsky žemlového zbarvení s náprsenkou.
  Otec: COLUMBO Z MĚNÍNSKÉHO LESA, výstava - V2,res.CAC, zkoušky - ZV I.c. CACT, PZ I. c.
  Matka: JORIKA BLAHUD, výstava - V1, VT, KV, zkoušky - ZV I.c.

  Více informací a rezervace u chovatele: Zdeněk Valenta, Vlkoš 229, 696 41 Vlkoš, tel: 725464857





  zveřejněno: 7. 7. 2019
  štěňata irského setra

  Chovatelská stanice z Luhové seče nabízí štěňátka Irského setra. Oba rodiče jsou aktivně využíváni v lovecké praxi, štěňátka jsou vhodné na myslivost. Odběr bude 19.8.2019.

  V případě zájmu volejte na tel. - 733 105 952.





  zveřejněno: 24. 6. 2019
  štěňata irského setra - pejsci

  CHS Irish Red Arrows nabízí pejsky z perspektivního zahraničního krytí po exteriérově úspěšných rodičích.

  Matka By Sheila Happy Trix, C.I.E, C.I.B., res. WW, Klubová vítězka, multiCH, ZV 218/4, CLAD + PRA N/N.

  Otec Gwendariff Nutty Professor (imp. UK), pes čisté anglické linie, multiBIS, multiCH, CC, C.I.E., CLAD + PRA N/N.

  Štěňátka jsou narozena 3.5.2019 s odběrem v 1. polovině července 2019, jsou klidné, vyrovnané povahy plně odpovídající standardu plemene, jsou pravidelně odčervována, čipována, EU Pet Passport. Chovatelský servis a balíček na cestu je samozřejmostí.

 • tel: +420 602 155 105
 • lucie.pruzinova@centrum.cz
 • https://www.facebook.com/lucie.pruzinova

 • zveřejněno: 5. 6. 2019
  štěňata anglického setra

  CHS Leslie Leven zadá štěňátka z velmi nadějného spojení po úspěšných rodičích.

  Matka : Macarena de Los Vitorones (imp.Španělsko), klubová vítězka, BIS, ZV I.cena

  Otec: Prince William from Morrison - Interšampion, nej pracovní pes na světové výstavě 2018, PZ I.cena - 3xfenka a 3xpes

  Štěňátka jsou narozena 3.6. a budou k odběru počátkem srpna 2019. Více info po telefonu nebo na webových stránkách.

 • mobil: +420 602 471 330
 • mika_novak@seznam.cz
 • https://www.facebook.com/jaroslav.seda1

 • zveřejněno: 30. 5. 2019
  šteniatka írskeho setra

  CHS Wildshamrock ponúka šteniatka írskeho setra. Vrh šteniat po úspešných výstavne a poľovne vedených rodičoch. Šteniatka narodené 23.5.2019 budú k odberu koncom júla 2019 začipované, odčervené, vakcinované s PetPassom a štartovacím balíčkom.
  Obidvaja rodičia sú typickými predstaviteľmi plemena, s priateľskými povahami, veľmi oddaný svojim majiteľom, vyhľadávaní pre spoločné poľovačky a oceňovaní na výstavách.

  Pre všetkých nových majitelov našich šteniatok poskytujeme chovatelské zázemie a podporu.Neváhajte nás kontaktovať:

 • mobil: +421 944 129 662 / +421 907 275 697
 • agricero@gmail.com
 • www.wildshamrock.com